Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
การบริการ
บริการด้านวิศวกรรมและสนับสนุน

Mitsubishi Electric ให้การสนับสนุนการออกแบบที่ครอบคลุมความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีต้นทุนรวมต่ําสุด (TCOs) เราให้การฝึกอบรมสนับสนุนและให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิตและการควบคุมของลูกค้า ภารกิจของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับระบบของลูกค้า ซึ่งการลงทุนของลูกค้าจะคุ้มค่าทั้งในเวลาและประสิทธิภาพ


บริการของเรา
การบริการโดยให้คำปรึกษาและสนับสนุน

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเราพูดได้สามภาษาอย่างคล่องแคล่ว : ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น เราให้การแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำทั้งการดำเนินงานและการเขียนโปรแกรม เช่น การวินิจฉัยความผิดพลาดในการเปลี่ยนโมดูลที่มีข้อบกพร่องหรือแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาและสภาพของอุปกรณ์ของคุณ

การบริการด้านเทคนิค

วิศวกรของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนมาถึงพร้อมกับอุปกรณ์การวินิจฉัย เครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับการดำเนินงานและการสนับสนุนการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้เรายังมีโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความท้าทายระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของคุณ ประเมินประสิทธิภาพของระบบ และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มเวลา เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม  นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเรามีการเข้าถึงฐานข้อมูลของ Mitsubishi Electric FA  ที่เราเก็บข้อมูลและให้ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพระดับโลกและให้บริการสนับสนุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

บริการซ่อมบำรุง

วิศวกรที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมจาก MITSUBISHI ประเทศญี่ปุ่นมิตซูบิชิโดยตรง  นอกจากนี้ เรายังนำเข้าเครื่องมือวัดและทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการใช้ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะทำงานอย่างถูกต้องเมื่อได้รับการซ่อมแซม ทุกกรณีของการซ่อมแซมจะถูกเก็บไว้ในระบบของเราเพื่อพัฒนาความรู้ทางเทคนิคของช่าง  ดังนั้นระยะเวลาการซ่อมสามารถใช้เวลาน้อยกว่า 30 วัน  ทุกกระบวนการซ่อมแซมของเราดำเนินการในประเทศ ดังนั้นสามารถรับประกันได้ว่าราคาจะเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้เรายังพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอินเวอร์เตอร์และการบำรุงรักษาระยะไกลผ่านโมเด็ม GSM

สัญญาการรับประกันเพิ่มเติมและรีโทรฟิต

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเป็นคำกล่าวของ Mitsubishi Electric Group และเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนของกลุ่มในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ผ่านความหลากหลายของธุรกิจสำหรับบ้าน สำนักงาน โรงงาน โครงสร้างพื้นฐาน แม้กระทั่งนอกโลก เราจะช่วยนำไปสู่สำนึกของสังคมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการบริหารองค์กรของ Mitsubishi Electric Group  " Changes for the Better "  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนในการปรับปรุงของเราเสมอ และเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม     การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเราที่ทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น

การจัดส่งในวันถัดไป

เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของลูกค้าให้มากที่สุด มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงพัฒนาระบบการจัดส่งเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วน ออเดอร์จะถูกจัดส่งในวันถัดไปหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

Page Top