Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

MELSEC-QS/WS SERIES Safety PLC ช่วยจัดการความเสี่ยงในการผลิตให้เป็นศูนย์

Date : 21 April 2021 | Categories : PLC

ความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเสมอ แต่ความเสี่ยงที่คนเรามักไม่อยากให้เกิดขึ้น ก็คือ ความเสี่ยงในธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้การผลิตหยุดชะงักลงได้ และทำให้ผลผลิตล่าช้าออกไปหรือไม่ได้จำนวนตามที่กำหนดเอาไว้

Mitsubishi Electric จึงได้พัฒนา Safety PLC รุ่น MELSEC-QS/WS SERIES อุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการผลิตที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยสามารถลดความเสี่ยงลงให้กลายเป็นศูนย์ ซึ่งลดอุบัติเหตุในการผลิตได้ รวมถึงการควบคุมความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิต โดยการเลือกอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดค่าระบบจากกลุ่มอุปกรณ์ MELSEC Safety

สร้างความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน

ชุดอุปกรณ์ควบคุมสามารถเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่การผลิต ด้วยหลักการการแยกเครื่องจักรออกจากพื้นที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งสร้างความปลอดภัยอย่างมากในการทำงาน โดยจะมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน และเมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้าไปใช้งาน ก็จะมีระบบควบคุมความเสี่ยง เช่น การชะลอความเร็วการทำงาน การหยุดในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น มาตรฐานนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และผู้ประกอบการมีความปลอดภัย รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย

■ สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
โปรแกรมควบคุมความปลอดภัย MELSEC เป็นตัวควบคุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถสร้างความมั่นใจในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

■ การดำเนินการควบคุมความปลอดภัย
เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น สวิตช์ สามารถตั้งค่าโปรแกรมหยุดฉุกเฉินหรือม่านแสงตัวควบคุม ในการควบคุมอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การทำงาน โดยการปิดเอาต์พุตความปลอดภัยเพื่อหยุดการจ่ายไฟในอุปกรณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น โดยโปรแกรมควบคุมความปลอดภัยนี้ช่วยให้สามารถหยุดการทำงานฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อการใช้งานอีกด้วย ■ ฟังก์ชันการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการวินิจฉัยตัวเองที่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
การตรวจสอบข้อผิดพลาดและการวินิจฉัยตัวเองเป็นระยะ โดยเมื่อเกิดความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบจะถูกโปรแกรมให้สามารถหยุดการจ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่เกิดความล้มเหลว เพื่อควบคุมความปลอดภัยได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมเพื่อความปลอดภัย

■ Safety Programmable Controller
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมระดับกลางถึงขนาดใหญ่ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถบรรลุการเขียนโปรแกรมที่ยืดหยุ่นด้วยการควบคุมผ่านระบบการสื่อสารโดยใช้ CC-Link IE Field, CC-Link Safety, Ladder และ Function Block

■ Safety Controller
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อุปกรณ์นี้สามารถตั้งโปรแกรมวงจรความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ผ่าน Function Block เท่านั้น

■ Safety Relay Module
สำหรับการควบคุมความปลอดภัยอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สามารถเพิ่มโมดูลวงจรนิรภัยให้กับ MELSEC-Q ซีรีส์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมShare this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top