Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

ตัวอย่างการใช้ PLC : ปรับปรุงการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบ HVAC

Date : 25 March 2022 | Categories : Use Case


ปรับปรุงการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบ HVAC ด้วย PLC จาก Mitsubishi Electric


ภายในอาคารขนาดใหญ่ที่มีระบบ HVAC (ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากศ และระบบปรับอากาศ หรือ Heating, Ventilation and Air-Conditioning) ซึ่งมีความซับซ้อนสูง มักจะเกิดปัญหาที่ยากจะควบคุมจากการทำงานในหลายภาคส่วน และจุดการทำงานจำนวนมาก โดยอาจทำให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ภายในอาคาร รวมถึงปัญหาการควบคุมระบบ HVAC ให้มีประสิทธิภาพMitsubishi Electric พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง เช่น PLC, DDC (Direct Digital Controllers) เพื่อเปลี่ยนการทำงาน HVAC เป็นระบบอัตโนมัติและควบคุมได้ผ่านซอฟต์แวร์ GENESIS64 โดยมีอุปกรณ์เสริมทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นผ่านหน้าจอ HMI รุ่น GOT ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย Circuit Breaker ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบ ในขณะที่ PLC สามารถป้องกัน Downtime จากเหตุไม่คาดคิดได้อีกด้วย


โซลูชันสำหรับระบบ HVAC ของ Mitsubishi Electric จึงมอบความสมดุลของประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบที่สอดคล้องภายในอาคารทุกประเภท
ระบบ Air Conditioning ภายในอาคาร


ระบบ Air Conditioning เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับอาคารสมัยใหม่ โดยโซลูชันจาก Mitsubishi Electric ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องทำความเย็น หม้อไอน้ำสำหรับการทำความเย็นและความร้อน หน่วยจัดการอากาศ (AHU) และอุปกรณ์ระบายอากาศทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความเสถียรได้อย่างยั่งยืน โดยมีฟังก์ชันที่หลากหลายเพื่อตอบโจทยการใช้งานของทุกอุตสาหกรรม เช่น


■ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant)

■ การเพิ่มประสิทธิภาพหอระบายความร้อนของน้ำ (Cooling Tower)

■ การควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler)

■ การควบคุมการไหลของอากาศ (Airflow)
ระบบระบายอากาศภายในชั้นใต้ดิน


อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีชั้นใต้ดินหรืออุโมงค์ใต้ดิน โซลูชันจาก Mitsubishi Electric สามารถช่วยทำให้มองเห็นระบบการทำงานได้ชัดเจนขึ้นและลดระดับก๊าซไอเสียที่เป็นอันตรายลง โดยทำให้สามารถควบคุมพัดลมไอพ่น เครื่องแยกฝุ่น และอุปกรณ์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น


■ การควบคุมพัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan)

■ การควบคุมพัดลมฉุกเฉิน (Emergency Fan)

■ การควบคุมหมายเลขหน่วยปฏิบัติการ (Operating Unit)

■ ระบบควบคุมการไหลของอากาศแบบแยกส่วน (Airflow)
ระบบปรับอากาศสำหรับสถานีรถไฟ


สภาพแวดล้อมของสถานีรถไฟที่มีการจราจรหนาแน่น ผลกระทบจากลม สภาพอากาศภายนอก และความร้อนจากรถประจำทาง เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน และมีการควบคุมที่ยากลำบาก โซลูชันจาก Mitsubishi Electric สามารถจัดการปัญหาการควบคุมระบบปรับอากาศภายในสถานีรถไฟได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยการรวมศูนย์การควบคุมระบบปรับอากาศทุกส่วนไว้ในที่เดียวกัน โดยเฉพาะการควบคุมระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานตลอดเวลา ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับอุปสรรคของแต่ละสถานีที่มีความแตกต่างกัน เช่น


■ การควบคุมการประหยัดพลังงาน (Energy-Saving)

■ การควบคุมการตรวจสอบระยะไกล (Remote Monitoring)

■ การตรวจสอบพลังงาน (Energy Monitoring)
ระบบห้องปลอดเชื้อ (Clean Room Systems)


ระบบห้องสะอาดต้องการอากาศที่มีความบริสุทธิ์สูง รวมถึงอุณหภูมิและความชื้นที่สม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในระบบมีคุณภาพ โซลูชันจาก Mitsubishi Electric สามารถควบคุมการกรองและการหมุนเวียนอากาศ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในอุดมคติที่โรงงานต้องการได้ ด้วยฟังก์ชันสำหรับการผลิตที่แตกต่าง เช่น


■ การควบคุมพัดลมหมุนเวียน (Circulation Fan)

■ ห้องควบคุมความดัน (Room Pressure)

■ การตรวจสอบสอดคล้องกับข้อกำหนด 21 CFR Part 11 ที่ออกโดย FDA (Food and Drug Administration)
ทำไมต้อง Mitsubishi Electric?


โซลูชันระบบ HVAC ของ Mitsubishi Electric ให้ประโยชน์ที่เหนือชั้น นำความสะดวกสบายในการใช้งานมาสู่อุตสาหกรรมของคุณ ในขณะเดียวกันยังช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น


1. การ Monitor ได้จากทุกที่และทุกเวลา

การตรวจสอบระบบ HVAC ไม่ถูกจำกัดอยู่ในห้องควบคุม สามารถบริหารจัดการระบบของได้จากระยะไกลผ่านเบราว์เซอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันเหตุการณ์แบบ Real-time


2. ระบบ Redundant ช่วยให้ระบบทำงานอย่างต่อเนื่อง

ในโรงพยาบาล ระบบ HVAC ที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้ต่อสุขภาพของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องผ่าตัด ซึ่งทุกวินาทีมีความสำคัญ ระบบ HVAC จึงต้องทำงานต่อไปอย่างดีที่สุด แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โซลูชันของ Mitsubishi Electric สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาโดยไม่ขัดจังหวะการดำเนินการที่สำคัญได้


3. เข้ากันได้กับสภาพอากาศที่มีการผันผวนตลอดทั้งปี

ในสภาพอากาศที่มีการผันผวนตลอดทั้งปี ทำให้ระบบ HVAC ต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ระบบ HVAC ของ Mitsubishi Electric ได้รับการออกแบบให้สามารถรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้สม่ำเสมอได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศภายนอก


4. การทำงานที่เงียบ

เสียงรบกวนมักเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามในระบบ HVAC ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารเสียสมาธิ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและทำให้เกิด Downtime ระบบ HVAC ของ Mitsubishi Electric ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานอย่างเงียบที่สุด ทำให้มีอิสระในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


5. การจัดการที่เรียบง่ายและเป็นหนึ่งเดียว

ในโรงงานหลายแห่งการทำงานของสายการผลิต, ระบบ HVAC, ระบบแสงสว่าง และระบบสาธารณูปโภคมีการตรวจสอบผ่านที่แยกออกจากกัน ทำให้เกิดปัญหาและการแก้ไขที่ไม่สอดคล้องกัน ด้วยโซลูชัน e-F@ctory ของ Mitsubishi Electric การรวมระบบเป็นหนึ่งเดียว ทำให้สามารถจัดการผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย ลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก


6. การแสดงภาพการใช้พลังงาน

หัวใจของทุกระบบคือการตรวจสอบการทำงานให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่ราบรื่น ในระบบ HVAC การแสดงภาพการใช้พลังงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าระบบทำงานถูกต้องหรือไม่ ซอฟต์แวร์ระบบ SCADA GENESIS64 ของ Mitsubishi Electric ทำหน้าที่นี้และนำเสนอภาพประกอบกราฟิกบนหน้าจอที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย


7. การตั้งค่าแบบง่าย

พัดลมระบายอากาศแบบกลไก (Mechanical Ventilation Fans) เป็นอุปกรณ์ทั่วไปของระบบ HVAC แต่วิธีการเดินสายอุปกรณ์นี้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ผ่านท่อสายไฟขนาดใหญ่ ทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะ มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความผิดพลาด อุปสรรคในการตรวจจับสายเคเบิลที่ขาด และเปลี่ยนแปลงระบบได้ยากลำบาก


Mitsubishi Electric จึงใช้ระบบการควบคุมพัดลมในอาคารผ่านเครือข่าย CC-link IE เป็นแกนหลักของการสื่อสาร


■ เปลี่ยนแปลงระบบ HVAC ได้อย่างยืดหยุ่น

■ ลดระยะเวลาการแก้ไขระบบ

■ ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

■ ตรวจพบสายไฟชำรุดได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบสามารถระบุปัญหาและแก้ไขได้ทันที

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top