Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

MC Works64

Date : 18 June 2018 | Categories : Visualization


        ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการผลิตจริง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแผนกระบวนการผลิต ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และการนำเอาข้อมูลจากกระบวนการผลิตมาประมวลผลผ่านกระบวนการทางสารสนเทศนี้เองทำให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตได้อีกด้วย 

        MC Works64 

SCADA จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริคที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ Monitoring Control ในกระบวนการผลิตด้วยโซลูชั่นที่หลากหลายรวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน เพื่อรองรับทุกความต้องการในกระบวนการผลิต


        เพิ่มประสิทธิ์ภาพของการปฏิบัติงานและการติดตามผล

        สามารถออกแบบระบบ Monitoring Control ที่หลากหลายรองรับกับความต้องการ ด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังรองรับการแสดงผลกราฟฟิคแบบ 3 มิติในการแสดงผลทำให้เข้าถึงสถานะการทำงานของกระบวนการผลิตได้มากยิ่งขึ้น ติดตามผลการทำงานได้หลากหลายมุมมอง ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสถานะของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ        ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น

        สร้างระบบที่มีความหน้าเชื่อถือสูงโดยดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเวลาที่มีปัญหา MC Works64 จะช่วยคุณสร้างระบบที่เรียกว่า construct redundant server systems และ server-and-client systems ประโยชน์การใช้ 2 เซิร์ฟเวอร์ คือการใช้เซิร์ฟเวอร์ 1 ตัวสำหรับการควบคุมระบบ และ เซิร์ฟเวอร์อีก 1 ตัวสำหรับใช้สำรองให้กับระบบทำให้ระบบมีความหน้าเชื่อถือ และลดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ        ลดกระบวนการทางด้านวิศวกรรม

        รายการอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกราฟฟิก,โปรแกรม และ การตั้งค่า OPC อย่างอัตโนมัติเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบจะช่วยป้องกันการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องจึงเพิ่มคุณภาพการออกแบบให้ได้แบบมาตรฐาน ทำให้เกิดความสะดวกในการกำหนดค่าระบบ สามารถใช้งานรายการอุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ในกราฟฟิกหรือโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


        การแสดงผลทางด้านพลังงาน

ช่วยประหยัดพลังงาน,ลดค่าใช้จ่ายของโรงงาน และ พัฒนาประสิทธิภาพของการผลิต โดยการติดตามการใช้พลังงาน ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานในเวลาที่ไม่จำเป็น การใช้พลังงานโดยรวมสามารถมองเห็นได้จาก เครื่องมือการวัดค่าพลังงานของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค และ AX Energy (ใช้สำหรับติดตามและวิเคราะห์พลังงาน)


        การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

        MES interface module ของบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต โดยที่ AX Facility สามารถแสดงและวิเคราะห์ข้อมูลที่ผิดพลาดและความล้มเหลวของอุปกรณ์ โดยการเก็บค่าข้อมูลอัตโนมิที่มีขนาดใหญ่ที่ได้มาจากสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การผลิตจริง สามารถนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้
        MC Mobile

สะดวกในการดูค่าสถานะกระบวนการผลิตได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Smartphone หรือ Tablet ของคุณผ่าน MC Mobile สะดวกและรวดเร็วในการดูค่าการผลิตไม่ว่าจะเป็น Alarmที่เกิดขึ้น, ค่าพลังงาน, ประสิทธิภาพการผลิต และข้อมูลอื่นๆพบกับการเชื่อมต่อ MC Works 64 และการใช้งานระบบ SCADA จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้ที่งาน 

Manufacturing Expo 2018

วันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 Hall 99 บูธ 9D01 ไบเทค บางนา

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top