Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

เปลี่ยนกระบวนการจัดการผลิต... ให้เป็นเรื่องง่าย ‘iQ Monozukuri ANDON’

Date : 13 July 2020 | Categories :

อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคมีหลากหลาย ทำให้ในอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวด้วยการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งาน แต่หุ่นยนต์ต้องไม่เพียงแค่ทำงานตามคำสั่งเท่านั้น การนำข้อมูลมาปรับปรุงและวิเคราะห์ เพื่อต่อยอดความสามารถและความยืดหยุ่นในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น นั่นคือก้าวที่สำคัญของอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนเป็น ‘การผลิตแบบอัตโนมัติ’

iQ Monozukuri ANDON เปลี่ยนกระบวนการจัดการผลิตให้เป็นเรื่องง่าย

ในอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบัน กระบวนการผลิตถือเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตต้องใส่ใจมากขึ้น ด้วยคุณภาพของการผลิตและความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานที่ผู้คนให้การยอมรับ แต่การควบคุมคุณภาพก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ยากหากไม่มีตัวช่วยในการควบคุม ซึ่งก็มีปัจจัยหลายๆ ด้านในการที่จะควบคุมมาตรฐานของการผลิตได้ เช่น อุปกรณ์, Hardware, ทรัพยากรคน หรือ สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมไปถึงซอฟต์แวร์ในการควบคุมการผลิต โดย ‘iQ Monozukuri ANDON’ คือคำตอบที่เป็นตัวช่วยสำคัญที่สามารถทำให้อุตสาหกรรมควบคุมการผลิตได้อย่างง่ายดาย ให้ตอบโจทย์กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการผลิตในปัจจุบัน

iQ Monozukuri ANDON เปลี่ยนกระบวนการจัดการผลิตให้เป็นเรื่องง่าย

ANDON เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นไซต์การผลิตได้อย่างง่ายดาย โดยใช้หน้าจอ HMI Touchscreen รุ่น GOT2000 series และเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลจากอุปกรณ์ในไลน์การผลิตทั้งหมด แล้วนำมาประมวลผลเป็นภาพเสมือนในไลน์การผลิตได้

ระบบ ANDON แสดงข้อมูล (สถานะการผลิต, การแจ้งเตือน) จากอุปกรณ์การผลิต รวมถึงสามารถเพิ่มข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จัดการไซต์และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงได้อีกด้วย
● ฟังก์ชันการแบ่งปันข้อมูลเพื่อความสะดวกในการทำงาน
● ตั้งค่าเฉพาะ เพื่อแสดงแผนการผลิตได้ง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เทคนิค
● ฟังก์ชันการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลายเป็นเรื่องง่าย
● สร้างภาพไลน์การผลิตและควบคุมได้จากระยะไกล
● รูปแบบหน้าจอที่ใช้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายการออกแบบหน้าจอ
● ฟังก์ชันใหม่! ANDON DB (Database) สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์จำนวนมากได้

iQ Monozukuri ANDON แก้ปัญหา ’การออกแบบ’ ในไซต์การผลิต

● เชื่อมต่อกับ GOT2000 ให้ระบบ ANDON สามารถกำหนดค่าได้อย่างง่ายดาย
● สร้างภาพข้อมูลด้วยต้นทุนต่ำ ลดค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าระบบ ANDON
● ติดตั้งง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์
● รวมหน้าจอ ANDON ช่วยประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่าย

iQ Monozukuri ANDON ’เริ่มต้นใช้งาน’ ในไซต์การผลิตได้อย่างง่ายดาย

ปกติการสร้างเทมเพลตควบคุมหน้าจอในไลน์การผลิตเป็นเรื่องที่ยากในช่วงเริ่มแต่ แต่ iQ Monozukuri ANDON มีเทมเพลตพร้อมใช้งาน โดยสามารถออกแบบสีและ Layout ข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยเทมเพลตที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรม เช่น หน้าจอแสดงสถานะการผลิต, หน้าจอ DANDORI (การเปลี่ยนเครื่องมือการผลิตหรือเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องจักร) และหน้าจอแสดงสถานะแบบออนไลน์

ทุกเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ด้วย GT Works3

● หน้าจอสถานะการผลิต (ภาพรวม) สามารถตรวจสอบความคืบหน้า ความล่าช้าของการผลิต และการแจ้งเตือนได้บนหน้าเดียว ผ่านแผนภูมิปริมาณข้อมูลและผลการผลิต
● หน้าจอสถานะการผลิต (progress) แสดงแผนภูมิความคืบหน้าหรือความล่าช้า มีขนาดใหญ่ ทำให้องค์กรสามารถเห็นภาพการผลิตจากระยะไกลได้
● หน้าจอสถานะการผลิต แสดงสถานะการผลิตเป็นค่าตัวเลขเท่านั้น เพื่อให้มองเห็นสถานะการผลิตแบบง่ายที่สุด
● หน้าจอ DANDORI แสดงข้อความที่จำเป็น เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์, สถานะก่อนและหลัง เป็นต้น
● หน้าจอแสดงผลผลิตของกระบวนการ แสดงสถานะเป็นค่าตัวเลขและสีแทนค่ากระบวนการต่างๆ
● หน้าจอบันทึกประวัติการทำงาน แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสายการผลิต เช่น เวลาเริ่ม/หยุดทำงานของอุปกรณ์ เป็นต้น
● หน้าจอเทมเพลตข้อมูลถูกแยกส่วนออกจากกัน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ง่ายขึ้น
● การแสดงผล แจ้งเตือนการบำรุงรักษา และข้อมูลที่แสดง สามารถตั้งค่าการเข้าถึงและปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลได้ง่าย

iQ Monozukuri ANDON แอปพลิเคชันที่ ’ปรับใช้งาน’ ในไซต์การผลิตได้ง่าย

● กำหนดเวลาการทำงานของกระบวนการผลิต ผ่าน หน้าจอคำสั่ง DANDORI
● สามารถตั้งค่าและการแสดงผลของ ANDON ได้ตามต้องการ
● หน้าจอสำหรับแสดงข้อความและข้อแนะนำการใช้งาน ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
● หน้าจอ DANDORI สำหรับแสดงชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
● แสดงความแตกต่างระหว่างปริมาณผลผลิตที่กำหนดและผลผลิตจริงเป็นกราฟ รวมถึงแสดงสถานะการเตือนภัยของไลน์การผลิต
● แสดงหน้าจอได้หลายหน้าจอ เช่น ภาพผลผลิต, ขั้นตอนการผลิต เป็นต้น
● หน้าจอ ANDON สามารถตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายดาย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

iQ Monozukuri ANDON แอปพลิเคชันที่ ’ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน’ ในไซต์การผลิตจริง

ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์การผลิตหลายเครื่องพร้อมกัน โดยข้อมูลการผลิตถูกรวบรวมตามเวลาจริงใน ANDON DB (ฐานข้อมูล) และแสดงผลบนหน้าจอ GOT

คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดของ iQ Monozukuri ANDON เป็นคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทย์การทำงานของอุตสาหกรรมการผลิตได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าอุปโภค, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุตสาหกรรมหนักอย่าง อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นได้ว่าซอฟต์แวร์สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมถึงสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย รองรับกับการใช้งานของคนไทย โดยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมมีมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top