Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

ลด TCO และพัฒนากระบวนการผลิต เตรียมความพร้อมสำหรับ Industry 4.0 ด้วย e-F@ctory จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

Date : 03 March 2018 | Categories : Technology         มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ภูมิใจนำเสนอไลน์ผลิตภัณฑ์ FA ที่ครอบคลุมทุกความต้องการและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาหลายต่อหลายปี อาทิเช่น PLCs (Programmable Logic Controllers), HMIs (Human-Machine Interfaces) อินเวอร์เตอร์ ระบบเซอร์โวและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นต้น

           ในปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้นิยมแนวคิด FA Integrated solution ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน shop floor เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ดังนั้นบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริคจึงได้พัฒนาระบบภายใต้แนวคิด e-F@ctory เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ซึ่งข้อดีของระบบข้างต้นคือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาและการทดสอบการทำงานของระบบ รวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังช่วยอนุรักษ์พลังงานและที่สำคัญคือสามารถทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อสื่อสารกับ shop floor ได้โดยตรง

 

การสร้างระบบ e-F@ctory มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. FA-IT Information Interface Products สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือในกระบวนการผลิตเข้ากับระบบ MES (Manufacturing Execution System) ได้โดยตรงด้วย MES Interface product และไม่ต้องใช้อุปกรณ์และโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม ซึ่งทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้โดยง่ายและยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

 

The MES Interface : หัวใจหลักของ e-F@ctory

ติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบ Real-time ได้อย่างแม่นยำ

ตั้งค่าระบบได้โดยง่าย สามารถเชื่อมต่อกับดาตาเบสได้โดยตรง

ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดโครงสร้างระบบ เพราะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม

ทำให้ระบบเสถียรยิ่งขึ้น

  

ฟีเจอร์และประโยชน์ของ MES Interface

สามารถตั้งค่าให้สร้าง SQL โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาศัยเพียงการตั้งค่าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมใดๆ

ลดภาระในการทำงานของระบบข้อมูล

สามารถรับข้อมูลคำสั่งการผลิตจาก MES และสามารถรับ-ส่งข้อมูลเวลาได้

ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีฟังก์ชันบัฟเฟอร์มารองรับในกรณีที่เกิดปัญหาด้านการสื่อสาร

 

2. iQ Platform นอกจากมีการเชื่อมต่อข้อมูลแนวตั้งกับระบบ MES แล้ว ทางมิตซูบิชิ อีเล็คทริคยังมีการเชื่อมต่อข้อมูลแนวนอนซึ่งก็คือข้อมูลการผลิตใน shop floor อีกด้วย โดยจะรวบรวมข้อมูลการผลิตลงในตัวควบคุมหลักเพียงเครื่องเดียว ซึ่งทำให้สามารถลด TCO (Total Cost of Ownership) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ iQ Platform มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ดังนี้

 

2.1  Controller and HMI

รองรับการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงระหว่าง CPU รุ่น MELSEC Q Series

เพิ่มความจุในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

สามารถประมวลผลได้รวดเร็วกว่าเดิม และมีระยะ cycle time สั้นลง

สามารถใช้ในไลน์การผลิตที่มีโรบอตและ CNCs

 

2.2 Engineering environment

สนับสนุนการทำงานตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบ

ใช้งานได้โดยง่ายทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรมได้

 

2.3 Networking

ใช้ Gigabit Ethernet ความเร็วสูงในการสื่อสาร

ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากใช้สายสัญญาณและตัวเชื่อมต่อที่อยู่บนมาตรฐาน Ethernet

 

CC-Link IE : การเชื่อมต่อแบบไร้ขอบเขต

 

  : เครือข่ายระดับ Controller Level ช่วยให้การควบคุมการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

 : เครือข่ายระดับ Device level ที่รองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบ และสามารถส่งข้อมูลได้ปริมาณมากและลดความล่าช้าในการส่งข้อมูลด้วย Real Time Protocol

 : เครือข่ายระดับ Device level ที่มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากการต่อสายผิด

 

3. Energy saving solution เป็นการผสานระหว่าง e-F@ctory ซึ่งเน้นด้านการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใช้ข้อมูลในการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตและนำมาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ และ eco-Factory ซึ่งเน้นการวัดปริมาณการใช้พลังงานและกำจัดความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานโดยรวม จึงทำให้เกิดโซลูชั่นใหม่ด้านการประหยัดพลังงานของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค


Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top