Print Page

Font Size:

DEPA อัดฉีดฯ อุตสาหกรรมไทย เริ่มต้นระบบอัตโนมัติได้ในราคาเบาๆ

Date : 05 October 2020 | Categories :

จะดีกว่าไหม หากธุรกิจของคุณจะมีระบบการจัดการที่ทันสมัยมากขึ้น?
จะดีหรือไม่ หากคุณได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ
คงเป็นเรื่องดีไม่น้อย หากธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

หากใครที่อยากพัฒนาธุรกิจหรือสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีกว่าเก่า โดยมีหน่วยงานคอยดูแลและซัปพอร์ตถึงแนวทางการเติบโต พร้อมให้เงินสนับสนุนสูงสุดถึง 10,000 บาท ลองมาทำความรู้จักกับ Depa หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกัน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy Promotion Agency (Depa) เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน วัฒนธรรม และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย โดยทาง Depa ได้มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และชุมชนในชนบท จึงจัดทำโครงการ “ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2564” และมีการกำหนดมาตรการ Depa mini Voucher ที่ช่วยจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจในประเทศไทยมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
หลายคนอาจสงสัยว่าคูปองดิจิทัล คืออะไร? รูปแบบการให้บริการของคูปองดิจิทัล จะมีการให้เงินเปล่า (Grant) สูงสุด 10,000 บาท / ราย ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามเงื่อนไขโครงการจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และมีระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 1 ปี สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อต้องการให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ได้พัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในส่วนของเงินช่วยเหลือ มีการแบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ทั้งในเรื่องของการวางระบบ Software ค่าเช่าใช้ระบบอย่างน้อย 6 เดือน และค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50% อีกทั้งยังมีกลุ่มเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ หรือการทำ Operation Backbone เช่นการทำ CRM , ERP , HR , บัญชี , ระบบการขาย และระบบคลังสินค้า เป็นต้น เพื่อช่วยธุรกิจพัฒนาตามระบบดิจิทัลสมัยใหม่

แล้วธุรกิจหรือองค์กรแบบไหน ถึงจะมีสิทธิ์ได้คูปอง? สำหรับมาตรการคูปองดิจิทัล ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้
• ธุรกิจเกษตรและอาหาร เช่น โรงสี โรงงานแปรรูป
• ธุรกิจร้านค้าและร้านค้าบริการ เช่น ร้านอาหาร
• ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง เช่น ร้านขายของ
• ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก

ใครที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้?
ใครที่สนใจขอให้มาทางนี้! เพราะคุณสมบัติของ SMEs ที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนการค้า และต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา อีกทั้งต้องเป็นสมาชิกของ Depa (Depa member) ซึ่งคุณสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ https://member.depa.or.th/

เกษตรกรรม ทำได้หรือไม่?
สำหรับชาวเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เพราะด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ได้มีการพัฒนารูปแบบในการทำการเกษตรแบบนวัตกรรมดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ และสามารถเช็กความเร็วของลมได้ รวมไปถึงปริมาณน้ำฝน และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการติดกล้อง CCTV เพื่อรายงานกิจกรรมและตรวจความเป็นไปในฟาร์มได้ และหมดกังวลเรื่องการออกดอก ออกผล เพราะมีเซนเซอร์ในการตรวจวัดพืช วัดการเจริญเติบโต การออกผล และสุขภาพของพืชได้ ถือเป็นนวัตกรรมดิจิทัล ที่จะเปลี่ยนการทำธุรกิจแบบเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมากยิ่งขึ้น สำหรับองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจที่เกิดความสนใจขอรับการสนับสนุน Voucher สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/smedigitalcoupun เข้าไปดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร จากนั้นติดต่อซื้อขายกับ Digital Provider เพื่อติดตั้งและชำระเงิน นำเอกสารต่างๆ มาเบิกจ่าย เท่านี้ก็ได้รับเงินสนับสนุน ไปพัฒนาธุรกิจได้เลย


รายละเอียดเพิ่มเติมwww.depa.or.th/smedigitalcoupun 
Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox