Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์การประมวลผลด้าน Edge computing คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่ผสาน FA-IT

Date : 02 November 2020 | Categories :

อุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติเป็นการทำงานอันชาญฉลาดของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการดำเนินงานการผลิตแบบอัตโนมัติ (FA) ซึ่งเมื่อผสานเข้าด้วยกันจะทำให้อุปกรณ์ภายในโรงงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอัตโนมัติ ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นการผสมผสานทั้ง FA และ IT เข้าด้วยกันผ่าน Edge Computing ให้การทำงานทั้งสองขั้วสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ที่ติ

โดยทั่วไปแล้วการทำงานของ IT และ FA จะมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน IT จะทำการประมวลผล สร้างชุดข้อมูล ส่งข้อมูล และเก็บข้อมูล แต่ FA จะมีการควบคุมการทำงาน สั่งการ ตรวจสอบระบบ Hardware และ Software ของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

Edge Computing เองจึงเกิดขึ้น จากพื้นฐานการทำงานแบบ IT เพื่อทำการควบคุมระบบ FA ได้อย่างเหมาะสม สร้างความแม่นยำในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก IT และกระบวนการผลิต ในรูปแบบการทำงานที่เป็น Real-time นั่นเอง


MI5000 ควบคุมอุตสาหกรรมแบบ Real-time พร้อมกับฟังก์ชัน Edge computingให้อุตสาหกรรมสามารถการควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำด้วยเครือข่าย CC-Link IE field พร้อมทั้งมีฟังก์ชัน edge computing ที่ทำให้สามารถรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างระบบ IT และกระบวนการผลิต FA


MI5000 สามารถรัน 2 ระบบปฏิบัติการได้ในเวลาเดียวกัน ทั้ง VxWorks® สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แบบ real-time และเก็บข้อมูล รวมถึงสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows® ที่ใช้สำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ MELIPC รองรับทั้งการควบคุมและประมวลผลข้อมูล ช่วยลดค่าใช้จ่ายการวางระบบและลดการใช้พื้นที่ของอุปกรณ์ ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง OS ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้โดยง่ายด้วย memory และ folder สร้างความอิสระในการทำงานของอุตสาหกรรมได้อย่างตอบโจทย์


การควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย CC-Link IE field ทำให้สามารถสื่อสารกับข้อมูลการควบคุมและข้อมูลการผลิตของอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อด้วยเครือข่าย CC-Link IE field network ได้รวดเร็วถึง 1ms ดังนั้นจึงสามารถควบคุมข้อมูลได้อย่างแม่นยำและสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ MELIPC ยังมีพอร์ตสำหรับเครือข่าย CC-Link IE field และ CC-Link IE field Basic ทำให้สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยง่ายนั่นเอง


MI2000 รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทางเลือกสำหรับ IIoT ในระบบการผลิต

อุปกรณ์ Edge Computing รุ่น MI2000 สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมาได้ ด้วยซีพียู Intel® Core™ และสามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลาย ด้วย 2.5 inch HDD / SSD slot และ PCI Express ® / PCI slot ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลและสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ เมื่อทำการติดตั้งบอร์ดอินเตอร์เฟซ CC - Link IE field ใน PCI Express® และสามารถใช้เป็น CC - Link IE field master station / local station ได้ทั้งหมดนี้ทำให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ FA อื่นๆ ด้วยอินเตอเฟสเสริมที่หลากหลาย และฮาร์ดแวร์ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา เนื่องจากไม่มีพัดลม ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และทำความสะอาด


MI1000 คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมรุ่นคอมแพค พร้อมความสามารถระดับคอมพิวเตอร์
Edge Computing ที่มีขนาดความสูงเพียง 26 mm ทำให้ประหยัดพื้นที่ และด้วยฮาร์ดแวร์ที่ไม่มีพัดลมระบายอากาศ ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใช้ IoT ในโรงงานของคุณ ด้วยชิพประหยัดพลังงาน Intel® Atom™ E3826 ความสามารถที่เทียบเท่าคอมพิวเตอร์ ด้วยขนาดความสูงเพียง 26 mm ทำให้ช่วยประหยัดพื้นที่ และสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การเริ่มต้นทำ IoT ที่เหมาะสมกับโรงงานของคุณได้ด้วยราคาประหยัดนอกจากนี้ยังมี USB connector และพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับ RS232/485 และฮาร์ดแวร์ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา เช่นเดียวกับ MI2000 ที่ไม่มีพัดลม ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และทำความสะอาด


Edge Computing การผสานที่ลงตัวระหว่าง FA-IT
กระบวนการผลิตที่รวมการทำงานระหว่าง FA-IT ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถประมวลผลข้อมูลได้แบบไร้โครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาการทำงานของ Cloud Computing ซึ่งทำให้ข้อมูลแบบไร้โครงสร้างสามารถวิเคราะห์และกรองได้ที่ใกล้กับกระบวนการผลิตโดยตรง ส่งผลทำให้การตอบสนองและมีแบนด์วิดท์ที่รวดเร็วมากขึ้น ลดช่องว่างการถ่ายโอน ความเสี่ยงของความปลอดภัยข้อมูล และช่วยลดการทำงานบน Cloud Computing ของอุตสาหกรรมได้ง่ายดายมากขึ้นนั่นเอง


เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่าง MI5000/MI2000/MI1000
MELIPC Edge-Computing ของ Mitsubishi Electric โซลูชันการประมวลผลแบบ Edge ที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมโยง FA-IT เข้าด้วยกัน พร้อมกันการผสมผสานการทำงานของ Hardware ที่มีความทนทานในการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานของอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top