Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

GOT Mobile

Date : 15 March 2018 | Categories : Visualization


WHAT is GOT Mobile?

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการนำเอาอุปกรณ์ GOT (Graphic Operating  Terminal) มาใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งการดูสถานะการทำงานต่างๆของระบบการผลิตในโรงงาน ซึ่งอุปกรณ์ GOT ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาศักย์ภาพด้านการใช้งานให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่น GOT Mobile ให้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท Mobile devices ต่างๆได้ ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีทางด้านระบบ IT เข้ามามีส่วนช่วยในด้านการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถช่วยประหยัดต้นทุน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น โดยฟังก์ชั่น GOT Mobile จะมีให้ใช้เฉพาะรุ่น GT25,GT27  ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อการทำงานผ่าน Web Browser ในเครื่อง PC หรือ อุปกรณ์ประเภท Mobile devices ได้อีกด้วย

 

GOT Mobile ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างไร ?

GOT Mobile ช่วยให้สามารถมองภาพรวมในระบบการผลิตที่แสดงบนหน้าจอ GOT ผ่านอุปกรณ์ Mobile Devices หรือเครื่อง PC ได้สูงสุดถึง 5 ช่องทางโดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่านระบบโครงข่ายไร้สาย ซึ่งจะสามารถแสดงผลบนตัวอุปกรณ์ที่มี Web Browser Application ติดตั้งอยู่ เช่น IE, Google Chrome, Fire Fox

ในกระบวนการผลิตที่มีระบบ Clean room อยู่นั้น GOT Mobile จะช่วยให้คุณสามารถดูสถานะการทำงานรวมถึงการควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ GOT Mobile ได้โดยไม่ต้องเข้าไปภายในห้อง Clean Room แต่อย่างใด

เมื่อเกิด Alarm ขึ้นจะสามารถดูค่า Alarm ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที เพื่อที่จะวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงหน้าสายการผลิตเพื่อดูสาเหตุของการเกิด Alarm ทั้งยังสามารถลดเวลาการหยุดเดินของเครื่องจักรอีกด้วย

การแสดงผลด้วยอันดง* (ANDON) ทำได้ง่ายด้วย iQ Monozukuri ซึ่งเป็นแพ็คเกจโปรแกรมของ มิตซูบิชิ ที่ใช้ร่วมกับ GOT Mobile ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลกับสายการผลิตอื่นๆ ซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเก็บค่าข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วยด้วย

*ANDON คือ ระบบที่ใช้ในการแสดงสถานะการผลิต


ฟีเจอร์พื้นฐานของ GOT Mobile

1. รองรับ Web browser ทั้งบน PC และ Mobile Devices

2.GOT 1 เครื่องสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน Web browser ได้พร้อมกันสูงสุด 5 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องสามารถทำงานแยกอิสระจากกันได้


3. สามารถออกแบบหน้าจอการใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อด้วย GT Designer3


4. สามารถสร้างหน้าแสดงผล ANDON ได้ง่ายด้วย iQ Monozukuri


การเชื่อมต่อ GOT Mobile


การเชื่อมต่อ GOT กับอุปกรณ์ Mobile devices และ PCs นั้น จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณไร้สาย โดยจะต้องมีการเชื่อมต่อระหว่าง GOT กับ Router ผ่านสัญญาณ Wireless และเมื่อทำการเชื่อมต่อกับ GOT ได้แล้วก็จะทำการตั้งค่า IP Address ของ GOT เพื่อจะเชื่อมต่อไปยัง Web Browser ในส่วนของการดูสถานะการทำงานและการควบคุมการทำงานของหน้าจอนั้นจะต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Router ให้อยู่ในโครงข่ายเดียวกัน จากนั้นจึงพิมพ์ IP Address เพื่อเชื่อมต่อ GOT ต่อไป


เข้าใจ GOT Mobile ง่ายๆ 5 นาที


มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา เช่น Smart Phone และ Tablet สามารถใช้ควบคุมหน้าจอ HMI ได้อย่างไร

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top