Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

iQ Monozukuri Deburring/Polishing Application - ซอฟต์แวร์ครอบคลุมโซลูชันอัตโนมัติควบคุมงานตัดเฉือน-ขัดส่วนเกิน

Date : 03 May 2021 | Categories : iQ Monozukuri

หลายๆ คนคงเคยเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่มีความประณีต ที่เพียงแค่สัมผัสก็ได้รับถึงความแตกต่างจากการผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต เนื่องจากมีการเก็บรายละเอียดของชิ้นงานที่พิถีพิถัน ตอบโจทย์กับการสัมผัสของการใช้งานในความเป็นจริง หรือมีความเป็นมิตรกับผู้บริโภคมากกว่านั่นเอง

หัวใจสำคัญของการผลิตที่มีความประณีต คือ การควบคุมเครื่องจักรการตัดเฉือนและขัดส่วนเกินของสินค้าให้มีการทำงานอย่างแม่นยำ ซึ่งมีความยากต่อการควบคุมให้เครื่องจักรทำงานแบบไร้ข้อผิดพลาด จนอาจทำให้สินค้าเสียหายและเป็นไม่มีคุณภาพได้

Mitsubishi Electric ได้ผลิตชุดโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการควบคุมเครื่องจักรในขั้นตอนการตัดเฉือน-ขัดส่วนเกินของสินค้าอย่างเช่น iQ Monozukuri Deburring / Polishing Application ซึ่งช่วยให้การออกแบบใช้งานและทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างแม่นยำสามารถทำได้ง่าย

สั่งการอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับขั้นตอนควบคุมงานตัดเฉือน-ขัดส่วนเกิน

นอกจากซอฟต์แวร์ควบคุม Mitsubishi Electric ได้พัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับสนับสนุนการออกแบบโปรแกรมการเริ่มต้นและตั้งค่างานตัดเฉือน-ขัดส่วนเกินด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับผู้ใช้งาน

■ ออกแบบการทำงานตัดเฉือน-ขัดส่วนเกินของไลน์การผลิตได้ง่ายดาย
■ ใช้งานได้สะดวกด้วยการกำหนดค่าที่เรียบง่าย
■ เริ่มต้นการทำงานได้รวดเร็ว ลดเวลาการตั้งค่าจากเดิม 80%

ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ตัดเฉือน-ขัดส่วนเกินได้ดั่งใจ

ซอฟต์แวร์ iQ Monozukuri จาก Mitsubishi Electric มีฟังก์ชันควบคุมการทำงานครอบคลุมทุกความต้องการทำให้อุตสาหกรรมสามารถสั่งการหุ่นยนต์ให้สามารถตกแต่งตัดส่วนเกินของสินค้าประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้าให้สูงมากยิ่งขึ้น■ ป้องกันการหยุดการทำงานช่วงสั้นๆ ของเครื่องจักร ช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
■ สามารถสั่งการการจับชิ้นงานและเครื่องมือด้วยหุ่นยนต์ได้แม่นยำ
■ ลดการติดตั้งสายสื่อสารในพื้นที่การผลิตด้วยชุดหุ่นยนต์ MELFA
■ ตัวช่วยในการออกแบบ ตั้งแต่เครื่องมือทั่วไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะ เช่น คำสั่งขัด, ตัด, การเคลื่อนที่, แรงดัน, ตั้งค่าพิกัด, การตั้งค่าพารามิเตอร์ หรือจำนวนครั้งการกดของแขนหุ่นยนต์ที่ละเอียด


ผลิตภัณฑ์ที่รองรับฟังก์ชัน Deburring / Polishing Application

Robot model
■ 3F :RV-13FM
■ 3L :RV-13FLM
■ 7F:RV-7FM
■ 7L:RV-7FLM
■ 8L:RV-7FLLM

Controller type
■ AD :CR750-D controller
■ AQ:CR750-Q controller
■ BD :CR751-D controller
■ BQ:CR751-Q controller
■ CD:CR750-D controller(CE standard)
■ CQ:CR750-Q controller(CE standard)
■ DD :CR751-D controller(CE standard)
■ DQ:CR751-Q controller(CE standard)

การกำหนดค่าทั้งหมด


ฟังก์ชันการตัดเฉือน-ขัดส่วนเกินของสินค้าในชุดโปรแกรมสำเร็จรูป iQ Monozukuri Deburring / Polishing Application เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนควบคุมการผลิตที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถยกระดับการทำงานให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Mitsubishi Electric ได้พัฒนาสินค้าและซอฟต์แวร์มากมาย เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถสร้างโรงงานแบบ e-F@ctory ที่มีศักยภาพการผลิตระดับสูง

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top