Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

โซลูชันการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในเครื่องยนต์โรตารี ใน iQ Monozukuri

Date : 05 May 2021 | Categories : iQ Monozukuri


ภาพรวมของ "iQ Monozukuri โซลูชันการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนใน Rotary machine" เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถมองเห็นภาพสถานะของอุปกรณ์และคาดเดาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ที่เป็นกลไกแบบหมุน

การวินิจฉัยการสั่นสะเทือนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วย "iQ Monozukuri Rotary Machine Vibration Diagnosis" ของ Mitsubishi Electric ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลการสั่นสะเทือนบนหน้าจอที่พร้อมใช้งานทันที โดยยังสามารถแสดงข้อมูลข้อผิดพลาดที่ผิดปกติ รวมถึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนได้อีกด้วยตัวอย่างการใช้งานโซลูชันวิเคราะห์เครื่องยนต์โรตารี

"iQ Monozukuri Rotary Machine Vibration Diagnosis" ช่วยแก้ปัญหาในสถานที่ผลิตต่างๆ โดยการติดตั้งการควบคุมเข้ากับอุปกรณ์กลไกแบบหมุน ■ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้งานได้: อุปกรณ์ที่มีกลไกหมุน เช่น มอเตอร์ พัดลม พัดลมโบลเวอร์ คอมเพรสเซอร์ ไดร์ฟการควบคุม สายพานลำเลียง หรือเครื่องแปลงสภาพวัตถุ ■ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ: อุปกรณ์ที่สร้างการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกต่อวัตถุ เช่น เครื่องรีด รวมถึงอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เช่น AGV เป็นต้น

กรณีที่ 1 ตรวจหาสัญญาณความผิดปกติและทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของการสั่นสะเทือนที่เกิดจากอุปกรณ์ สามารถช่วยตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลรูปคลื่นตามช่วงเวลา ซึ่งจะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ แต่ข้อมูลจากส่วนนี้อาจยังไม่ชัดเจนและเป็นการยากที่จะตรวจจับสัญญาณความผิดปกติ

หลังจากติดตั้งการวินิจฉัยการสั่นสะเทือนของเครื่องโรตารี อาจตรวจพบสัญญาณผิดปกติโดยการแปลงรูปคลื่นตามช่วงเวลา
จากข้อมูลการวิเคราะห์สามารถสรุปข้อผิดพลาดจากบริเวณที่เกิดความผิดปกติได้ด้วยการวินิจฉัยอย่างง่ายและการวินิจฉัยที่แม่นยำตามในภาพตัวอย่าง

จากตัวอย่างที่ 1 เห็นได้ว่า โซลูชันการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนใน Rotary machine ด้วย iQ Monozukuri สามารถใช้สำหรับการบำรุงรักษาบริเวณที่ตรวจพบสัญญาณผิดปกติ โดยสามารถป้องกันการหยุดทำงานของอุปกรณ์โดยกะทันหันและ ลด Downtime ในการผลิตลง

กรณีที่ 2 เกิดความยากลำบากในการตรวจหาความผิดปกติของอุปกรณ์ เนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับหนึ่ง สำหรับใช้ในการสันนิษฐานบริเวณที่เกิดความผิดปกติที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้จำเป็นต้องมีข้อมูลค่าจำเพาะของส่วนประกอบ หลังจากติดตั้งการวินิจฉัยการสั่นสะเทือนของเครื่องโรตารี อาจตรวจพบสภาวะผิดปกติด้วยวิธีการวินิจฉัยแบบ MT*1 โดยใช้ข้อมูลการสั่นสะเทือนที่เป็นปกติมาสำหรับการรวบรวม เพื่อสร้างพื้นที่ข้อมูลในการวินิจฉัย

หาระดับค่าความเบี่ยงเบนจากพื้นที่หน่วยข้อมูลปกติ ด้วยดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า ระยะ Mahalanobis ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปกติและไม่ปกติ
การวินิจฉัยแบบภายรวมทำได้ โดยการรวมข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากการสั่นสะเทือน เช่น ข้อมูลอุณหภูมิและข้อมูลกระแสไฟฟ้า
* 1 วิธีวินิจัจฉัยแบบ MT (Mahalanobis-Taguchi Method) เป็นการสร้างรูปแบบของข้อมูลปกติและข้อมูลที่ผิดปกติ เพื่อตรวจสอบระยะห่างของข้อมูลที่มีนัยสำคัญ (ระยะทาง Mahalanobis)

จากกรณีที่ 2 จะเห็นได้ว่าโซลูชันการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนใน Rotary machine ด้วย iQ Monozukuri เป็นแอปพลิเคชันการวิเคราะห์และวินิจฉัยการสั่นสะเทือนที่ใช้งานได้ง่ายดาย โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

โซลูชันการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนใน Rotary machine ด้วย iQ Monozukuri จาก Mitsubishi Electric จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแม้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่การผลิต ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เฉพาะด้าน ก็ยังสามารถใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด Downtime ภายในขั้นตอนการผลิตและลดต้นทุนการซ่อมบำรุงรักษาของอุตสาหกรรมลงได้

จากตัวอย่างที่ 1 เห็นได้ว่า โซลูชันการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนใน Rotary machine ด้วย iQ Monozukuri สามารถใช้สำหรับการบำรุงรักษาบริเวณที่ตรวจพบสัญญาณผิดปกติ โดยสามารถป้องกันการหยุดทำงานของอุปกรณ์โดยกะทันหันและ ลด Downtime ในการผลิตลง

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top