Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

โซลูชัน FA Remote การทำงาน IoT ที่รวบรวมการควบคุมระยะไกลไว้ด้วยกัน

Date : 02 June 2021 | Categories : Industry 4.0

โซลูชัน FA กับการควบคุมระยะไกลด้วย IoT

เทคโนโลยี IoT กลายเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทำให้การทำงานและใช้ชีวิตสะดวกมากขึ้น โดยการทำลายขีดจำกัดของการเดินทางและเวลาในการทำงานออกไป ทำให้สามารถทำงานจากที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ จึงเป็นน่าหาคำตอบว่า หากอุตสาหกรรมการผลิตใช้โซลูชัน IoT จะสามารถทำลายขีดจำกัดการทำงานควบคุมการผลิตได้มากแค่ไหน

Mitsubishi Electric พัฒนาโซลูชัน IoT ร่วมกับ Partners ในโปรเจกต์ e-F@ctory Alliance ซึ่งมีความท้าทายในการพัฒนาการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน ตั้งแต่ระบบการทำงานไปจนถึงเครือข่ายการเชื่อมต่อ ที่จะสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนการควบคุมจากหน้าไลน์การผลิต จนได้ออกมาเป็นกลุ่มโซลูชัน FA Remote

โซลูชัน FA Remote ควบคุมการทำงานระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์

FA Remote คือ โซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมที่ช่วยให้สามารถทำงานจากระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เสมือนการควบคุมการทำงานจากสถานที่ทำงานจริงหรือไลน์การผลิต โดยมี 3 ส่วนประกอบ ได้แก่

1. การตรวจสอบระยะไกล (Remote Monitoring)
ทำให้สามารถตรวจสอบ KPI ต่างๆ ภายในโรงงานและข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา
● การควบคุมอุปกรณ์ HMI (GOT) ระยะไกล
● การรวบรวมข้อมูลและแสดงภาพการทำงานระยะไกลภายในพื้นที่การผลิต

2. การบำรุงรักษาระยะไกล (Remote Maintenance)
ช่วยในการแก้ไขปัญหาทันที โดยไม่จำเป็นต้องไปที่สถานที่ทำงานจริง
- ควบคุมการทำงานระยะไกลของ PLC, อุปกรณ์กล้อง และอื่นๆ

3. การพัฒนาโปรแกรมจากระยะไกล (Remote Development)
ทำให้สามารถทำงานได้จากที่ไหนก็ได้ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเห็นภาพและรายละเอียดการทำงานในพื้นที่การผลิตจริง
- บริหารจัดการพื้นที่การผลิตสำหรับทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

4. การบริการระยะไกล (Remote Service)
สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคขององค์กรตอบโต้การทำงานได้ทันที เมื่อเจ้าหน้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์
- ฟังก์ชันควบคุมการทำงานที่ง่ายต่อผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา
- ฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับการจัดการอุปกรณ์ระยะไกล

ซอฟต์แวร์ระบบการควบคุมโดย e-F@ctory Alliance

โซลูชัน IoT ต่างๆ ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ของ Mitsubishi Electric และเหล่าพันธมิตร ช่วยเติมเต็มศักยภาพของโซลูชัน FA Remote ครอบคลุมการทำงานทุกด้านในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การตรวจสอบ, การบำรุงรักษา, การบริการ และการพัฒนาระยะไกล โดยระบบทั้งหมดจะทำงานร่วมกันและเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง Cloud Computing ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์ทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่

1. GENESIS64 เป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบระยะไกลที่ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถควบคุม KPI แบบรวมศูนย์
2. FACTORIUM เป็นแอปพลิเคชัน CMMS ของ Partner ในการสร้างระบบสนับสนุนกิจกรรมงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์
3. GOT Mobile เป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบระยะไกลถึงสถานะของไลน์การผลิตได้แบบ Real-time ผ่าน Smart Device โดยข้อมูลจะเชื่อมต่อกับ HMI รุ่น GOT2000
4. GX Works3 เป็นซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาระยะไกลของอุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่การทำงาน ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Industrial Remote Access Gateway ของ HMS และ MELSEC iQ-R รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ
5. Remote Expert ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถตอบโต้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นได้ทันที

คุณสมบัติของโซลูชัน FA Remote

1. การยืนยันสถานะไลน์การผลิตแบบ Real-time
2. มองเห็นสถานะการทำงานและคุณภาพของโรงงานได้ตลอดเวลา ทุกที่
3. ตรวจจับปัญญหาได้แบบ Real-time รวมถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า
4. ตรวจสอบ KPI ของโรงงานได้ทุก Site ของเครือข่ายการผลิต
5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสายเชื่อมต่อและอุปกรณ์ในพื้นที่การผลิต


ตัวอย่างที่ 1 : Remote Monitoring การตรวจสอบระยะไกล

ความท้าทาย:
การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์จากระยะไกล

โซลูชัน:
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ฟังก์ชัน Web Server ในพีแอลซีรุ่น MELSEC iQ-R/F, ฟังก์ชันเสริม GOT Mobile, ระบบสกาดา Genesis64 ร่วมกับโซลูชันระยะไกล Ewon

ผลที่ได้รับ:
- ผู้ใช้สามารถสร้างระบบการจัดการของตนเองได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย
- สามารถใช้งานโซลูชัน IoT โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
- ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ผ่าน Smart Device รวมถึงสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม


ตัวอย่างที่ 2 : Remote Maintenance การบำรุงรักษาระยะไกล

ความท้าทาย:

จัดการปัญหาในไลน์การผลิตได้อย่างราบรื่น โดยไม่มีเจ้าหน้าที่วิศวกรอยู่ในพื้นที่การทำงาน

โซลูชัน:
สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์และวิดีโอได้ โดยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระบบบันทึก (System Recorder) จะแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อซิงโครไนซ์และแสดงข้อมูลต่างๆ เป็นกราฟคลื่น เพื่อแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ โดยใช้โซลูชันระยะไกลของ Ewon

ผลที่ได้รับ:
ลด Downtime ในพื้นที่การผลิตลง เนื่องจากผู้ควบคุมการทำงานสามารถตรวจสอบระยะไกลได้ทันทีและตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้โดยตรง จากการพิจารณาข้อมูลแบบ Real-time รวมถึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังพื้นที่การผลิตอีกด้วย


ตัวอย่างที่ 3 : Remote Expert ระบบแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ความท้าทาย:

บริการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้ทันที

โซลูชัน:
ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ไขปัญหาจากระยะไกลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเปิดการเข้าถึงไปยัง PLC และอุปกรณ์อื่นๆ ได้โดยบริการ FA Call Center ของ Mitsubishi Electric

ผลที่ได้รับ:
สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรได้แบบ Real-time ของ Mitsubishi Electric ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวินิจฉัยการทำงานของเครื่องจักรจากระยะไกล เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและลด Downtime ลงได้


ตัวอย่างที่ 4 : CMMS ระบบสนับสนุนงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์

ความท้าทาย:

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและทำการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ IT และ OT

โซลูชัน:
ใช้ Computerized maintenance management system(CMMS) ร่วมกับอุปกรณ์ FA และซอฟต์แวร์ของ Mitsubishi Electric สำหรับการจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแบบรวมศูนย์ โดยยังสามารถออกแบบระบบบนเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองได้ ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง

ผลที่ได้รับ:
ตรวจสอบการทำงานซ้ำได้ ทำให้ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานในการทำงานร่วมกันของแต่ละแผนก รวมถึงสามารถตรวจสอบพื้นที่การทำงานและประวัติการทำงานในการรักษาคุณการผลิตไว้ได้

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top