Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

อุปกรณ์ Condition Monitoring สำหรับตรวจสอบสภาพอุปกรณ์โดยรวม (OEE) จาก มิตซูบิชิ อีเล็คทริค และ แชฟฟ์เลอร์

Date : 21 June 2021 | Categories : Solutions

ปัญหาการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในเวลาคับขัน ทำให้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามไปยังการทำงานจนเกิดความล้มเหลวในระบบ และทำให้การทำงานต้องหยุดชะงักลง

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค และ แชฟฟ์เลอร์ ได้พัฒนาอุปกรณ์โซลูชัน Condition Monitoring สำหรับตรวจสอบสภาพอุปกรณ์โดยรวม (OEE) เพื่อทำให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความล้มเหลวและการซ่อมแซมลง ทำให้โรงงานสามารถกำหนดจุดบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ

อุปกรณ์โซลูชัน Condition Monitoring จะทำหน้าที่เป็นเสมือนระบบการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ทั้งหมดภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาให้มีความโปร่งใสและสมบูรณ์ทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ระดับการผลิตไปจนถึงระดับการควบคุม โดย มิตซูบิชิ อีเล็คทริค นำเสนอโซลูชันผ่านความสามารถของการแบบบูรณาการ OEE Control Pack (OEECP) และ Energy Control Pack (ECP) ทำให้โรงงานสามารถรวมรวบข้อมูลการบำรุงรักษาได้แบบ Real-time จากจุดการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ทำให้สามารถวิเคราะห์ระบบการจัดการได้หลากหลายระดับ รวมถึงโซลูชันนี้ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานการทำงานในโรงงาน เนื่องจากสามารถตรวจสอบค่าการทำงานได้อย่างละเอียดและถูกต้อง ทำให้โรงงานสามารถจัดการการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์

Condition Monitoring อุปกรณ์แชฟฟ์เลอร์ SmartCheck สำหรับผู้ใช้งานและ System Integrators


∎ ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและโรงงานระดับสูง ที่สามารถเชื่อถือได้
∎ ความสามารถในการปรับขนาดระบบการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
∎ เข้าถึงข้อมูลประวัติการทำงานได้อย่างละเอียด
∎ ลดต้นทุนการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบCondition Monitoring เพื่อการบำรุงรักษาและการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม

ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มักใช้งานระบบการบำรุงรักษาและการตรวจสอบมาตรฐาน โดยเน้นไปที่ระบบพื้นฐานและพารามิเตอร์ของกระบวนการผลิต เช่น การบำรุงรักษาระบบวัดอุณหภูมิ ความดัน หรือชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร

ทำให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีต้นทุนสูงกว่าปกติ จำเป็นต้องจัดหาระบบการควบคุมการผลิต เพื่อลดต้นทุนความเสี่ยงในการปรับปรุงออกแบบระบบและการบำรักษาที่จะทำให้การผลิตมีความน่าเชื่อถือ ระบบ Condition Monitoring จึงเข้ามามีหน้าที่ในการจัดการการตรวจสอบสภาพการทำงานบนไลน์การผลิต รวมถึงการตรวจสอบพลังงานที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่แนวทางในการจัดการขั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษาและพลังงานในอุตสาหกรรม

แชฟฟ์เลอร์ SmartCheck ระบบอัจฉริยะในอุปกรณ์ Condition Monitoring เป็นระบบการวัดแบบแยกส่วนที่ใช้งานได้อย่างอิสระสำหรับการตรวจสอบเครื่องจักร โดยอุปกรณ์สามารถตรวจสอบได้ทั้งพารามิเตอร์แบบทั่วไปและพารามิเตอร์ที่กำหนดขึ้นเอง จึงมีตัวเลือกมากมายที่อุตสาหกรรมสามารถออกแบบแผนการตรวจสอบเครื่องจักรในอนาคตได้ ฟังก์ชันนี้จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เหมาะสมในทุกภาคส่วนของไลน์การผลิต

SmartCheck ของแชฟฟ์เลอร์ สนับสนุนแนวคิดเรื่องความโปร่งใสในการตรวจวัดระดับต่างๆ โดย มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ร่วมกับ แชฟฟ์เลอร์ ให้แนวทางแบบองค์รวมในการประเมินสภาพของโรงงาน โดยข้อมูลของอุปกรณ์สามารถถ่ายโอนโดยอัตโนมัติผ่าน Ethernet และ iQ-Platform ไปยังข้อมูลหลายระดับ

ฟังก์ชันการใช้งาน แชฟฟ์เลอร์ SmartCheck สำหรับระบบ OEE แชฟฟ์เลอร์ SmartCheck

สนับสนุนและใช้งานฟังก์ชัน Mitsubishi PLC โดยเป็นส่วนหนึ่งของ e-F@ctory OEE Control Pack (OEECP)

∎ การถ่ายโอนข้อมูล (แบบสองทิศทาง) ผ่าน Ethernet ไปยังตัวควบคุม Controller MELSEC และแอปพลิเคชันฐานข้อมูล IT Enterprise ที่เชื่อมต่อ
∎ Web Server ที่แสดงสถานะเป็นสัญลักษณ์คล้ายสัญญาณไฟจราจร เพื่อความเข้าใจได้ง่ายและสามารถแสดงข้อมูลโดยละเอียดได้
∎ ลิงค์ข้อมูลไปยัง Energy Control Pack (ECP)
∎ การตรวจจับข้อบกพร่องของ Bearing
∎ การตรวจจับความไม่สมดุล (Imbalance detection)
∎ การจัดแนวไม่ตรง (Misalignment)
∎ การวัดอุณหภูมิ (Temperature measurement)
∎ การตรวจจับโพรงอากาศ* (Cavitation detection)
∎ การบันทึกเฟสล้มเหลว* (Phase failure recognition)
∎ การตรวจจับความถี่เรโซแนนซ์* (Resonance frequency detection)
* จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง

Condition Monitoring กับประโยชน์ในการดำเนินงานการผลิต

∎ การตรวจสอบแบบ Real-time ที่เชื่อถือได้ นวัตกรรมเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนพร้อมเทคโนโลยี Diag-Nosis เฉพาะของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค และ แชฟฟ์เลอร์

∎การตรวจสอบกระบวนการอัจฉริยะ บันทึกพารามิเตอร์ของกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ของสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยละเอียด

∎ ติดตั้งง่าย เดินสายไฟน้อยลงและติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด

∎ ใช้งานง่าย การปรับปรุงสัญญาณเตือนแบบเก่าโดยอัตโนมัติ ด้วยโหมดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ตัวเลือก Plug and Play)

∎ การจัดเก็บข้อมูลเป็นประวัติระยะยาว ข้อมูลการตรวจสอบระยะยาว สามารถวิเคราะห์ด้วยอัลกอริธึมที่ชาญฉลาด ทำให้เห็นความชัดเจนของผลการตรวจสอบได้นานหลายปี

∎ ระบบที่ยืดหยุ่นและขยายได้ ระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ทีละระบบและขยายเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้

ตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบ ด้วยอุปกรณ์ Condition Monitoring
∎ มอเตอร์ไฟฟ้า
∎ มอเตอร์เกียร์
∎ ปั๊มสุญญากาศและของเหลว
∎ ช่องระบายอากาศและพัดลม
∎ กระปุกเกียร์
∎ คอมเพรสเซอร์
∎ แกนหมุนและเครื่องมือกล
∎ การใช้ควบคุมพลังงาน
Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top