Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

แนวทางสำหรับการลงทุนด้าน Digital Manufacturing

Date : 17 May 2021 | Categories : Industry 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 และกระบวนการทางดิจิทัลถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความเจริญก้าวหน้าด้านการผลิตในอนาคต ถึงแม้ว่าหลายต่อหลายบริษัทจะเข้าใจในความสำคัญของระบบอัตโนมัติ แต่บางครั้งบริษัทเหล่านั้นก็จะต้องใช้ความพยายามเพื่อนำเอาระบบดังกล่าวมาใช้จริง และพวกเขาต่างก็ต้องการพันธมิตรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและทักษะความรู้มาให้คำแนะนำ

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มีประสบการณ์กว่า 100 ปี ในเรื่องของการให้การสนับสนุนโรงงานผลิตทั้งหลาย อีกทั้งยังมีผลงานความสำเร็จในเรื่องของการสร้างระบบอัตโนมัติให้กับโรงงานของตนเองและสถานที่ของโรงงานผู้ผลิตรายอื่น โดยใช้ปรัชญาไคเซ็นจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกมาเป็นพื้นฐานของวิธีดำเนินการ

เว็บไซต์ของบริษัทที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่า “การผลิตแบบดิจิทัล” แสดงให้เห็นถึงกรอบการดำเนินงานที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนแบบทีละขั้นตอนเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรสูงสุดและเร่งการเติบโตของธุรกิจ วิธีการที่มีชื่อว่า “Smart Manufacturing Kaizen Level (SMKL)” นี้ เป็นโมเดลล่าสุดที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงงานผู้ผลิตในการแสวงหาหนทางในสภาวะแวดล้อมดิจิทัลโดยการกำหนดการดำเนินการสำคัญที่ถูกนำมาใช้ร่วมกันและผลลัพธ์ที่คาดไว้ทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งเป้าหมายที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงจากความคิดริเริ่มในการผลิตเชิงดิจิทัล

“การผลิตแบบดิจิทัลจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค” จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงกรอบการดำเนินงานที่ช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนแบบทีละขั้นตอน”


ประเด็นสำคัญ

1. ช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าสมาชิกทุกคนในทีมงานมีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงสถานะของตนเองซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Digital Manufacturing เป้าหมายที่จะต้องบรรลุ และวิธีการในการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น โดยใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและการวางแผนที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง
2. ออกแบบขั้นตอนการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ งบประมาณ เป้าหมาย และความเร็วในการดำเนินการของบริษัทของท่าน
3. ใช้ประโยชน์จากทักษะความรู้ของซัพพลายเออร์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น แม้กระทั่งกระบวนการที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปี
4. ได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดซึ่งได้จากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

เว็บไซต์นี้ยังมีข้อมูลของบางตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างแท้จริงด้วยการลดอัตราการใช้พลังงาน การเพิ่มความสามารถในการผลิต และการลดต้นทุน ซึ่งอยู่ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 90 โดยนำเอาโซลูชั่น Digital Manufacturing ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ที่มีชื่อว่า “e-F@ctory” มาใช้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปยังเว็บไซต์ “การผลิตแบบดิจิทัลจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ได้ที่
https://www.mitsubishielectric.com/fa/sols/digital-manufacturing/en/index.html

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top