Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

4 ตัวอย่างการใช้งาน Inverters-FREQROL (หรือ VFD/VSD) ในอุตสาหกรรม

Date : 30 June 2021 | Categories : Inverter

Inverters-FREQROL จาก Mitsubishi Electric เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่สมบูรณ์แบบทั้งการใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตและเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยได้ออกแบบ Inverter สำหรับเป็นตัวแปรในการจ่ายไฟฟ้าให้มีความสามารถที่รวดเร็วต่อการเหนี่ยวนำการหมุนของมอเตอร์สามเฟสได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่น รวมถึงมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระดับโลก ในรุ่นการใช้งานที่หลากหลายตามการทำงานแต่ละประเภท ได้แก่

Mitsubishi Electric FA มีส่วนช่วยในการควบคุมการทำงานและระบบป้องกันคุณภาพทั่วทั้งโรงงาน:

• FR-A800 Series อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพและฟังก์ชันขั้นสูง
• FR-A800 Plus Series อินเวอร์เตอร์สำหรับการทำงานเฉพาะ
• FR-F800 Series อินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่
• FR-E800 Series อินเวอร์เตอร์ฟังก์ชันและประสิทธิภาพสูงในขนาดกะทัดรัด
• FR-E700 Series อินเวอร์เตอร์ที่เรียบง่าย ทรงพลัง และกะทัดรัด
• FR-F700PJ Series อินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ
• FR-D700 Series อินเวอร์เตอร์ที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
• FR-A701 Series อินเวอร์เตอร์พร้อมฟังก์ชันการฟื้นฟูพลังงาน
• FR-B, B3 Series อินเวอร์เตอร์ป้องกันแรงดันระเบิด

ในการใช้งานจริงของอุปกรณ์ Inverters-FREQROL หรือ Variable Frequency Drives สามารถใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม Mitsubishi Electric จึงขอนำเสนอภาพรวมตัวอย่างในการใช้งาน เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการทำงาน โดยเป็นการใช้งานอุปกรณ์ควบรวมกับโซลูชัน e-F@ctory ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหมาะสมของกระบวนการผลิต ตั้งแต่ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การลดระยะเวลาการทำงาน ลด Down-time ปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการประหยัดพลังงาน

กรณีที่ 1 กระบวนการลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

Inverters-FREQROL จาก Mitsubishi Electric สร้างพัฒนาและแก้ปัญหาในระบบสายพานลำเลียงการผลิตเพื่อเชื่อมต่อแต่ละกระบวนการ เช่น การแปรรูป การบรรจุ การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง เป็นต้น โดยมีการขนส่งวัตถุที่แตกต่างกัน ทำให้ระบบลำเลียงต้องมีการควบคุมมอเตอร์ที่มั่นคงและเสถียร แม้อยู่ในสภาวะที่โหลดมีการแปรผันInverters-FREQROL ช่วยให้การทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

• ประสิทธิภาพการลำเลียงที่มั่นคง
• ประหยัดพลังงานและลดการใช้พื้นที่ที่ไม่จำเป็น
• การกำหนดตั้งค่าโมดูลที่ง่ายดาย
• เสียงรบกวนและเกิดการสั่นสะเทือนต่ำ
• การควบคุมที่มีความแม่นยำสูงและมีอัตราความผันผวนของความเร็วเพียง 1% แม้ในสภาวะที่โหลดแปรผันผิดปกติ

อินเวอร์เตอร์ควบคุมเวกเตอร์ Magnetic Flux ขั้นสูง
• รับแรงบิดได้สูง 200% ที่ 0.5 Hz (สำหรับ 3.7kW หรือน้อยกว่า)
• แม้จะเร่งความเร็วจากช้าสุดไปเร็วสุดในระยะเวลาอันสั้น ก็สามารถควบคุมได้อย่างราบรื่น ด้วยการควบคุมความเร็วที่ 1% ซึ่งมีความเสถียรสูง
• Inverter ฟังก์ชันการควบคุมแบบ PLC สามารถปรับแต่งและเรียกใช้สัญญาณ input และ output ได้อย่างอิสระ
• ควบคุมการสั่งงาน Inverter ตัวเดียวและกระจายคำสั่งการทำงานไปยังเครือข่าย Inverter ได้
• รองรับการสื่อสารที่หลากหลาย (Protocol) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลภายในอินเวอร์เตอร์สู่อุปกรณ์ควบคุมและส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย

กรณีที่ 2 อุตสาหกรรมระบบน้ำประปาและระบบชลประทาน

โซลูชันของ Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำ โดยการลดต้นทุนการติดตั้งเบื้องต้นและช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

การควบคุมและการจัดการขั้นสูงเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ Inverter ประหยัดพลังงาน ระบบตรวจสอบและควบคุมที่สามารถรวมผ่านระบบ SCADA ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการบูรณาการที่ยืดหยุ่นเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ช่วยให้สามารถขยายตัวระบบการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และการจัดการพลังงานได้การบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสียเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานมาก โซลูชันบำบัดน้ำเสียของ Mitsubishi Electric ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพและรักษาระดับการไหลเวียนของน้ำ แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพชั่วโมงการทำงานไปจนถึงการประหยัดพลังงานอีกด้วยการใช้งานที่สำคัญ
● การควบคุมสถานีสูบน้ำ
● การควบคุมอัตราส่วนการเติมอากาศ/DO (ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ)
● การควบคุมตะกอนไหลย้อนกลับ
● การควบคุมกากตะกอนในขั้นตอนพักน้ำ
● ควบคุมการใส่สารคลอรีน
● การควบคุมการใส่สารตกตะกอน


ระบบชลประทาน

ระบบการส่งน้ำมีความท้าทายที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับระยะทางจากแหล่งน้ำไปยังผู้ใช้ปลายทาง แต่โซลูชันนี้สามารถมอบระบบอัตโนมัติที่ส่งน้ำได้ในระยะทางที่ห่างไกลและมีปริมาณที่ถูกต้องโดยทำให้เกิดอัตราการสูญเสียน้อยลงได้

ระบบน้ำสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร

ในระบบการเกษตรมักได้รับผลกระทบจากการอนุรักษ์น้ำพลังงานและแรงงาน โซลูชันการควบคุมระบบชลประทานช่วยให้สามารถตรวจสอบและควบคุมวาล์วระยะไกลได้โดยอัตโนมัติ แม้ในเวลากลางคืน เพื่อปรับระดับความเหมาะสมในการประหยัดน้ำ พลังงาน และเวลาที่มีค่ากรณีที่ 3 อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Oil & Gas)

เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีการพัฒนาอยู่เสมอ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติของ Mitsubishi Electric เรานำเสนอเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อช่วยรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางเทคนิค ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการเพิ่มระบบอัตโนมัติของโรงงานระบบอัตโนมัติในพื้นที่ขนาดเล็ก

ระบบอัตโนมัติสำหรับหน่วยกระบวนการย่อยถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายร่วมกับระบบ SCADA ของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ แต่สถานีในพื้นที่มักมีช่อง I/O จำนวนจำกัด และมักจะอยู่ห่างจากห้องควบคุมหลายร้อยกิโลเมตร

Mitsubishi Electric นำเสนออุปกรณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อมอบโซลูชันระบบอัตโนมัติในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น PLC ขนาดกะทัดรัดที่มีการส่งสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของระบบและทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารได้อย่างน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการตรวจสอบระยะไกลการใช้งานที่สำคัญ
● อุปกรณ์ที่ใช้ในแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ
● ตัวแยกทดสอบ
● สารเคมีลื่นไถล
● อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเก็บน้ำและการบำรุงรักษาแรงดันอ่างเก็บน้ำ
● สถานีควบคุมปั๊มและคอมเพรสเซอร์
● สถานีควบคุมหม้อแปลงย่อย
● อุปกรณ์อำนวยความสะดวกหม้อไอน้ำ
● อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ควบคุมสำหรับการส่งข้อมูลทางท่อ


ระบบอัตโนมัติในไซต์จริง

การควบคุมน้ำมันและก๊าซ ประกอบด้วย หน่วยกระบวนการทำงานและสถานีที่เชื่อมโยงกันจำนวนมาก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แต่ละแห่ง อุปกรณ์ในไซต์ประกอบด้วย อุปกรณ์ควบคุมและตัวกระตุ้นจำนวนมาก โดยจะมีสัญญาณส่งตรงไปยังตัวควบคุมระบบ I/O กลาง ทำให้ระบบควบคุมนี้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ สามารถปรับขนาด สนอง และแจ้งเตือนได้เองเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ

การใช้งานที่สำคัญ
● สถานีปั๊ม
● หน่วยเริ่มต้นการแยกน้ำ
● หน่วยบำบัดน้ำมัน
● สถานีกักเก็บส่วนกลาง
● หน่วยบำบัดก๊าซธรรมชาติ
● สถานีสูบน้ำมัน
● สถานีอัดแก๊ส


กรณีที่ 4 ระบบ HVAC (เครื่องทำความร้อน, ระบบระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ)

Mitsubishi Electric ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม การทำงาน และคุณภาพของสภาพอากาศที่ดีในระบบ HVAC ของอาคาร โดยการปรับปรุงฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ เช่น Inverter (VSD or VFD), PLC, และ DDC (Direct Digital Controller) รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติโดยการควบคุมผ่าน SCADA อย่าง GENESIS64 และหน้าจอ GOT ที่ใช้งานง่าย เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้อาคารที่ติดตั้งระบบ HVAC มีความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของระบบมากยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศสำหรับอาคาร

โซลูชันที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในเครื่องทำความเย็นและหม้อไอน้ำ สำหรับการทำความเย็นและความร้อน เครื่องส่งลม (AHU) และอุปกรณ์ระบายอากาศทั้งหมด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับอาคารการใช้งานที่สำคัญ
● การเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบของโรงผลิตน้ำเย็น (Chiller plant)
● การเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความเย็น
● การควบคุมหม้อไอน้ำ
● การควบคุมการไหลของอากาศ
● การควบคุมระบบแรงดันน้ำในอาคาร


ระบบระบายอากาศสำหรับอาคารใต้ดิน

ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างชัดเจนและลดระดับก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย โดยมีส่วนช่วยในการควบคุมพัดลม เครื่องแยกฝุ่น และอุปกรณ์อื่นๆ

การใช้งานที่สำคัญ
● การควบคุมพัดลมดูดอากาศ
● การควบคุมพัดลมฉุกเฉิน
● การควบคุมหน่วยปฏิบัติการ
● การควบคุมการไหลของอากาศ
ระบบปรับอากาศสำหรับสถานีรถไฟ

สภาพแวดล้อมที่หนาแน่นของสถานีรถไฟและผลกระทบจากสภาพอากาศภายนอก ทำให้สถานีขนาดใหญ่มีระบบปรับอากาศที่ซับซ้อนและอุปกรณ์ที่ทำงานหนักตลอดเวลา

การใช้งานที่สำคัญ
● การควบคุมการประหยัดพลังงาน
● การควบคุมการตรวจสอบระยะไกล
● การตรวจสอบพลังงาน

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top