Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

Mitsubishi Electric -ทรู คอร์ปอเรชั่น - เลิศวิลัย พร้อมใช้ 5G พลิกโฉมโรงงานเข้าสู่โรงงานอัจฉริยะ

Date : 30 July 2021 | Categories :29 ก.ค. 2564 – Mitsubishi Electric ผู้นำด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการผลิต ร่วมกับ True 5G ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และ LERTVILAI ผู้พัฒนาและออกแบบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบอัตโนมัติชั้นนำ นำเครือข่ายอัจฉริยะ 5G เสริมแกร่งภาคอุตสาหกรรมไทย ร่วมกันสร้างต้นแบบ 5G Smart Factory เพื่อรวมระบบการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาโซลูชันสายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยการผสมผสานระหว่าง Autonomous Mobile Robotic (AMR) โดยโซลูชันนี้พร้อมที่จะส่งมอบให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับการใช้งานจริงแล้ว ต้นแบบ 5G Smart Factory ได้จัดแสดงที่ EEC Automation Park จังหวัดชลบุรี เปิดบริการให้ประชาชนได้สัมผัสเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในโรงงานที่ไม่ใช้มนุษย์ หรือที่เรียกว่า “Automation Factory” เพื่อรองรับ Digital Transformation . โมเดลนี้สาธิตระบบโรงงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการถ่ายโอนข้อมูลแบบ Real time ผ่านเครือข่าย True 5G Private Network ที่ให้การรับส่งข้อมูลความเร็วสูง รวมถึงความเสถียรและความปลอดภัย เครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ยังช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบสายการผลิตทั้งหมดได้ทันทีตลอดเวลา รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผู้ผลิต อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจตลอดการผลิตและซัพพลายเชน ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน โซลูชันดังกล่าวยังสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยในการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มที่
คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี - กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบัน Mitsubishi Electric Factory Automation มีพันธมิตรผู้ผลิตระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร ผู้จัดจำหน่าย และที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่ช่วยพัฒนาโซลูชันกว่า 900 บริษัท และมีตัวอย่างการใช้งานจริงมากกว่า 10,000 กรณีทั่วโลก สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ แต่มนุษย์ยังถือเป็นทรัพยากรหลักในสายการผลิต Mitsubishi Electric ได้นำแนวคิด “e-F@ctory” มาให้บริการมากว่า 5 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายความรู้ด้านระบบอัตโนมัติสำหรับทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย ทั้งยังถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ บริษัทฯ จึงร่วมมือกับ EEC ริเริ่ม EEC Automation Park นวัตกรรมระบบอัตโนมัติและทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย EEC ที่มุ่งพัฒนาประเทศโดยสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาพัฒนากำลังคนของไทยทั้ง Up-Skill และ Re-Skill ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาโดยร่วมกับ EEC-HDC นำเทคโนโลยีและโซลูชันที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตรมาสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจเทคโนโลยีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 5G เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับยุคอุตสาหกรรมไทย 4.0 มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ร่วมกับ True 5G และ LERTVILAI โดยจัดแสดง EEC Automation Park ที่มีสายการผลิตแบบจำลองที่ไม่ใช้มนุษย์ 100% ให้ประชาชนได้ศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาการผลิตต่อไป


คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ - หัวหน้าคณะทำงาน 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทในกลุ่มทรู เดินหน้าสร้างเครือข่ายอัจฉริยะ 5G อย่างต่อเนื่อง นำเสนอความเร็วที่เร็วขึ้นด้วย 7 คลื่นความถี่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างระบบนิเวศ 5G โดยร่วมมือกับพันธมิตรส่งเสริมการใช้ 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทยและประเทศชาติ การนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นอีกมิติที่สำคัญสำหรับ True 5G ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า ดังนั้น True 5G จึงร่วมมือกับ Mitsubishi Electric ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติในโรงงาน และ เลิศวิไล ผู้พัฒนาและออกแบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นนำ เพื่อสร้างต้นแบบ 5G Smart Factory ด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีแบบเดิมๆ ไปอีกขั้นในการนำ ศักยภาพของเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ซึ่งเป็นเครือข่ายส่วนตัวที่ให้ความเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัยสูง ติดตั้งในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาโซลูชันระบบอัตโนมัติของสายการผลิต โซลูชั่นนี้ให้การเชื่อมต่อในการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ และ Autonomous Mobile Robotic (AMR) ในโรงงานโดยอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายแบบเรียลไทม์ ตลอดจนรองรับอุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยี AR จำนวนมากให้เร็วขึ้นและมากขึ้น สะดวกในการตรวจสอบระบบผู้ผลิตตลอดสายการผลิตได้จากทุกที่ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต นอกจากนี้ โซลูชันยังรวมถึงการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์สำหรับการจัดการโรงงาน และลดต้นทุนทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานกันอย่างลงตัวของระบบสายการผลิตและเทคโนโลยีโทรคมนาคมดิจิทัลที่ล้ำสมัย ที่จะพลิกโฉมสายการผลิตอัจฉริยะอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะให้บริการอุตสาหกรรมต่างๆ ในการใช้งานจริง


ดร.ประพิน อภินรเศรษฐ์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เลิศวิไล แอนด์ ซันส์ จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จของการนำ 5G มาใช้กับ Autonomous Mobile Robot (AMR) ทำให้ AMR มีสมองที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมได้ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่น มีความคล่องตัวสูง หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ 5G ที่นำไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก 5G มีการเชื่อมต่อไร้สายที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการใช้งานในกรณีที่ต้องใช้ความคล่องตัว ตัวอย่างเช่น การใช้สายไฟในการเชื่อมต่อหรือในบริเวณที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่น การใช้งานภายนอกอาคาร ซึ่งมีเรื่องของความร้อนที่จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ยังช่วยขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนอีกด้วย เราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงโรงงานอัจฉริยะเพื่อให้เกิดกรณีการใช้งานจริงสำหรับเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงผลักดันในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top