Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

iQ Monozukuri HANDLING - ควบคุมการหยิบจับที่มีแม่นยำสูง

Date : 29 June 2021 | Categories : iQ Monozukuri

iQ Monozukuri HANDLING - ควบคุมการหยิบจับที่มีแม่นยำสูง

อุตสาหกรรมการผลิตโดยส่วนใหญ่ล้วนมีการใช้งานเครื่องจักรกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่ก็มีเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมที่เลือกใช้งานหุ่นยนต์ ซึ่งด้วยความสำคัญในหน้าที่ของหุ่นยนต์ก็อาจทำให้หลายๆ อุตสาหกรรม เลือกใช้งานเครื่องจักรทดแทนหรือใช้แขนกลอื่นๆ ที่ไม่ใช่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

นอกจาก Mitsubishi Electric จะมีการพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ยังมีการพัฒนาชุดโปรแกรมสำเร็จรูป iQ Monozukuri HANDLING สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการหยิบจับแทน โดยเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การหยิบจับมีความแม่นยำและควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบจับให้เครื่องจักรอัตโนมัติ

iQ Monozukuri HANDLING สามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนากลไกการหยิบจับตามพิกัดต่างๆ โดยมีมาตรฐานความเร็วและการควบคุมที่สะดวกต่อการพัฒนาระบบ

iQ Monozukuri HANDLING เป็นชุดโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรผ่านการควบคุมแบบ motion ของ PLC รุ่น MELSEC iQ-R และเพิ่มกระบวนการขนส่งไปยังเครื่องที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย สามารถตั้งค่าเป้าหมาย จำนวน และการเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ตามระบบพิกัดตามแกน XYZ โดยตัวควบคุม Motion จะกำหนดตำแหน่งของจุดควบคุมแต่ละจุดเป็นมุมของแกนข้อต่อแต่ละแกนเพื่อการออกคำสั่งที่แม่นยำ

■ กลไกฟังก์ชันการขนส่งสำหรับตัวควบคุม Motion
■ กลไกควบคุม Motion รวมเข้ากับแกนอุปกรณ์ต่อพ่วง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุม
■ ลดเวลาการเขียนโปรแกรมลง โดยการนำเข้าข้อมูลของเครื่องมือสนับสนุนฟังก์ชันการควบคุมใน iQ Monozukuri HANDLING

■ รองรับการจัดการ Library เครื่องจักรเฉพาะ ตั้งแต่ประเภท R001 ถึง R008 ได้แก่ เครื่องจักรประเภท 3-axis configuration parallel link, ประเภท Linear และประเภท Cartesian
■ การสนับสนุนโปรแกรมมีเครื่องมือสำหรับสร้างโปรแกรมอย่างง่ายดาย
■ การตั้งค่าจุดกำหนดตำแหน่งโปรแกรมเครื่องและเครื่องมือสนับสนุน สำหรับการสร้างตารางจุดและรหัสโปรแกรมตามการตั้งค่าอุปกรณ์ใน MELSOFT MT Works2
■ เครื่องจำลองการควบคุมเครื่องจักร ทำให้สามารถตรวจสอบมุมมองของเครื่องจักรได้อย่างละเอียด ตั้งแต่ตำแหน่งของแกนข้อต่อแต่ละแกน ดังนั้นเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจึงลดลง
■ สามารถบันทึกตำแหน่งในโหมด "teaching" ได้อีกด้วย
■ สามารถปรับมุมมองของเครื่องจักรและตำแหน่งเป้าหมายได้การกำหนดค่าระบบ iQ Monozukuri HANDLING กับผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric

การกำหนดการทำงานของเครื่องจักรที่แม่นยำ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างอิสระ จะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถคาดการณ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลของการผลิตที่เสถียรได้ ทำให้ระบบการผลิตพร้อมที่จะก้าวไปสู่การทำงานของ e-F@ctory ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลประกอบการในอุตสาหกรรมได้อย่างก้าวกระโดดนั่นเอง

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top