Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

iQ-Platform ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงานใน Shop Floor เข้าด้วยกัน

Date : 23 May 2018 | Categories : iQ-Platformหลายท่านกำลังมองหาวิธีที่ช่วยในการลดต้นทุน หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น มิตซูบิชิ อีเล็คทริคจึงได้พัฒนาระบบ e-F@ctory เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยระบบ e-F@ctory คือระบบผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมกับกระบวนการสารสนเทศ (IT) เป็นระบบพื้นฐานหรือระบบหลักที่คอยควบคุม ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้จากกระบวนการผลิตจริง โดยข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลด TCO (Total cost of ownership) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

 

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าระบบ e-Factory นั้นประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1. IT System หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ERP, โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการ

2. Edge Computing หรือระบบเก็บข้อมูลและประมวลผล เช่น PLC, MELIPC

3. Shop Floor หรืออุปกรณ์ทำงานในระบบอุตสาหกรรม เช่น Robot, Inverter, Servo, Sensor

สำหรับ iQ-Platform นั้นจะเป็นแพลทฟอร์มในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงานในระบบอุตสาหกรรม (Shop Floor) ทั้งหมดเข้าสู่เข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมหลักเพียงเครื่องเดียว ภายใต้แนวคิดของระบบ e-F@ctory ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Robot, Motion Controllers, CNC นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มาจากผู้ผลิตที่หลากหลายได้ผ่านตัวควบคุมหลักได้ จากเดิมที่เราอาจใช้ตัวควบคุมหลายตัวในการควบคุมอุปกรณ์ทำงานอาจทำให้เกิดการล่าช้าในการติดต่อสื่อสารได้ ช่วยลดการสูญเสียตัวแปรทางวิศวกรรมได้

 

 iQ-Platform ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

1. Controller and HMI

        •       รองรับการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ทำงาน เช่น Robot, CNC, Motion Controllers ทำให้สามารถประมวลผลได้รวดเร็วกว่าเดิม และมีระยะ cycle time สั้นลง รวมทั้งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น    
        •       สามารถควบคุมอุปกรณ์ทำงานทั้งหมดในกระบวนการผลิตได้อย่างง่ายผ่านหน้าจอ GOT (HMI)

2. Engineering environment

        • สามารถสร้างการเชื่อมต่อของระบบได้อัตโนมัติผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจริง 
        • สามารถแชร์ค่าพารามิเตอร์ข้ามซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมได้หลากหลายผ่าน MELSOFT Navigator     
        • สามารถแลกเปลี่ยนค่าเลเบลของระบบระหว่าง PLC และ HMIs ได้

3. Networks

        • รองรับ CC-Link IE ซึ่งมีการเชื่อมต่อที่ความเร็วสูงถึง 1 Gbps.
        •       เชื่อมต่อกับทุกระดับของกระบวนการผลิตได้อย่างไร้ขอบเขตด้วย SLMP(Seamless Message Protocol) 

ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกันได้ผ่าน iQ-Platform ซึ่งทำให้การรวบรวมข้อมูล การสั่งการทำงานอุปกรณ์สามารถทำได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้โรบอทที่รองรับ iQ-Platform ทำงานร่วมกันหรือทำงานร่วมกับเครื่องจักรอื่น สามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการเชื่อมต่อทุกอย่างไปที่ PLC ซึ่งเป็นตัวควบคุมกลาง แทนที่จะต้องติดตั้ง PLC ไว้ทุกเครื่องจักร นอกจากนี้การติดต่อข้อมูลสื่อสารในตัวโรบอทกับ PLC และ PLC กับอุปกรณ์อื่นก็สามารถสื่อสารได้เร็วขึ้นเนื่อจากตัว CPU ของโรบอทที่รองรับ iQ-Platform นั้นได้ถูกติดตั้งไว้ที่ Base เดียวกับ PLC ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่างโรบอทและ PLC เกิดขึ้นบน BUS ที่ PLC เองและตัว Robot นอกจากนี้ยังสามารถแชร์อินพุตและเอาท์พุตร่วมกับ PLC ได้อีกด้วย

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top