Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น รับมอบโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Date : 19 October 2022 | Categories : News


มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น รับมอบโล่เกียรติยศ

จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


        ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยได้ผ่านการเสนอชื่อและกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปีที่ประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างและเป็นตัวอย่างที่ดีในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


       นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว ที่ได้รับยกย่องขึ้นบนทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดคือ เทคโนโลยีการผลิตที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเสถียร ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสิ้นสุด เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปพร้อมกับการทำคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมมาโดยตลอด”


   


   


Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top