Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

เพิ่มประสิทธิภาพให้ Robot ของคุณด้วย MELFA Smart Plus

Date : 16 December 2019 | Categories : robotics
MELFA Smart Plus ฟังก์ชั่นอัจฉริยะที่ล้ำสมัยสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรบอท FR Series ที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบระบบไปจนถึงการทำงานของโรบอท ตลอดจนการบำรุงรักษา มาในรูปแบบ Card Option สำหรับติดตั้งกับ Robot FR Series 


MELFA Smart Plus มีฟังก์ชั่นอัจฉริยะให้เลือกถึง 2 แบบด้วยกันคือ Intelligent Function และ AI Function ด้วย “Maisart”


Maisart (Mitsubishi Electric’s AI Creates the State-of-the-ART in technology) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาโดยมิตซูบิชิ อิเล็คทริค 
MELFA Smart Plus : AI Function


การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive maintenance)

ฟังก์ชั่นการตรวจจับข้อผิดพลาดหรือการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นในตัวหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มมีการผิดปกติ และส่งการแจ้งเตือน จะช่วยลดเวลาการหยุดทำงานของหุ่นยนต์อันเนื่องมาจากการเสียหายของชิ้นส่วนได้เพิ่มประสิทธิภาพของ Force Sensor ในการควบคุมแรงของโรบอทด้วย AI

การใช้ AI เข้ามาช่วยเรียนรู้รูปแบบในการดำเนินการที่เหมาะสมในการปรับพารามิเตอร์และรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ จะช่วยลดเวลาตั้งค่าในการปรับและควบคุมแรงกดที่เหมาะสมและเวลาทำงานต่อชิ้นได้อย่างมากถึง 60%Force sensor คืออะไร ? 

เซ็นเซอร์แรงที่มี "ฟังก์ชั่นตรวจจับแรง" ซึ่งโรบอทสามารถรับรู้ถึงแรงที่เกิดที่ปลายมือ (Gripper) ในระหว่างการประกอบหรือการขึ้นรูปชิ้นงานเช่นเดียวกับคน ทำให้โรบอทสามารถทำงานที่ต้องมีการปรับแรงอย่างละเอียดและการตรวจจับแรงได้
เพิ่มประสิทธิภาพของ MELFA-3D Vision ด้วย AI

ลดเวลาเริ่มต้นด้วยการปรับพารามิเตอร์อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี AI “Maisart” ของเรา การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์หรือการตั้งค่ากล้อง 3D Vision ที่ต้องอาศัยความชำนาญและความเชี่ยวชาญนั้น เป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI ทุกคนสามารถปรับพารามิเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนมืออาชีพ โดยสามารถลดเวลาในการปรับตั้งค่าลงลงจาก 8 ชั่วโมงเป็นเพียงแค่ 1 ชั่วโมงMELFA-3D Vision คืออะไร ?

MELFA-3D Vision คือวิชั่นเซ็นเซอร์แบบ 3 มิติขนาดกะทัดรัดสำหรับหุ่นยนต์ โดยสามารถวัดขนาดและตำแหน่งของวัตถุที่มีขนาดของชิ้นส่วนที่ซ้อนกันแบบสุ่มและระบุตำแหน่งได้MELFA Smart Plus : Intelligent Function


การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)

การติดตามสถานะการทำงานของโรบอทจะช่วยในการวางแผนการการบำรุงรักษาโรบอทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Maintenance Function : ฟังก์ชั่นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยประเมินระยะเวลาการบำรุงรักษาและแนะนำว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือควรซ่อมบำรุง สิ่งเหล่านี้ทำได้โดยการสังเกตรูปแบบการทำซ้ำในโปรแกรมตัวอย่างที่ใช้โดยหุ่นยนต์ หรือดำเนินการในโปรแกรมจำลองใน RT ToolBox3

Wear calculation function : ฟังก์ชั่นที่คำนวณการสึกหรอของชิ้นส่วนจากสถานะการทำงาน (กระแส,โหลด, ฯลฯ ) ตามการเคลื่อนไหวและท่าทางของโรบอทในแต่ละแกน นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณเวลาที่ใช้ได้จนกระทั่งถึงเวลาในการตรวจสอบ การบำรุงรักษา และระยะเวลาในการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ฟังก์ชั่นช่วยในการปรับตั้งค่าการทำงานของโรบอท


Automatic calibration : ด้วยฟังก์ชั่นนี้ทำให้การปรับเทียบค่าการใช้งานระหว่างโรบอทและกล้องวิชั่นเซ็นเซอร์สามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยค่าตำแหน่งพิกัดของโรบอทและเซ็นเซอร์ รวมทั้งตำแหน่งสัมพัทธ์ระหว่างหุ่นยนต์และกล้องวิชั่นเซ็นเซอร์จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
Work coordinate calibration : การปรับเทียบค่าพิกัดตำแหน่งระหว่างโรบอทและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ อุปกรณ์ต่อพ่วง หรือชิ้นงาน สามารถทำได้อย่างง่ายดายร่วมกับกล้องวิชั่นเซ็นเซอร์
Relative position calibration : โรบอทหลายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยโรบอททุกตัวจะสามารถรับรู้พิกัดของชิ้นงานเดียวกันและหาตำแหน่งการทำงานที่สัมพันธ์กัน

เพิ่มระยะการทำงานของโรบอทให้มากขึ้นด้วยการเสริมแกนเซอร์โว

เพิ่มระยะการทำงานของโรบอทได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเสริมแกนเซอร์โวได้ถึง 2 แกน ทำให้โรบอทสามารถเคลื่อนที่ในแนวระนาบได้ เพิ่มพื้นที่และระยะการทำงานของโรบอท ทำให้โรบอทสามารถทำงานร่วมกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หรือทำงานใน Station การทำงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างราบรื่นThermal compensation function ฟังก์ชั่นตรวจจับความร้อนและปรับตำแหน่งชดเชยในกลไกของโรบอท

เมื่อหุ่นยนต์มีความร้อนอันเนื่องมาจากการทำงานทำให้กลไกข้างในมีการขยายตัว ส่งผลให้ตำแหน่งการเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชั่น Thermal compensation จะช่วยปรับตำแหน่งการเคลื่อนที่ชดเชยการขยายตัวนี้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการหยิบจับชิ้นงาน และเพิ่มเสถียรภาพของระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอกในการชดเชยอุณหภูมิ

จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นเรียกได้ว่า MELFA Smart Plus เป็นตัวเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรบอท FR-Series ของคุณ


Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top