Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

GX Works 3 ซอฟต์แวร์วิศวกรรมการเขียนโปรแกรมและบำรุงรักษา สำหรับ MELSEC iQ-R และ MELSEC iQ-F series

Date : 16 September 2020 | Categories : Engineering tools

ในวงจรการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนที่สำคัญนอกจากฮาร์ดแวร์การผลิตแล้ว ‘ซอฟต์แวร์วิศวกรรม’ ยังเป็นอีกส่วนที่สำคัญอย่างมากในการควบคุมการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนคำสั่ง ไปจนถึง ขั้นตอนการทดสอบและการบำรุงรักษา

GX Works 3 ซอฟต์แวร์วิศวกรรมจาก Mitsubishi Electric เป็นซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมและการบำรุงรักษารุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อใช้เขียนโปรแกรมสำหรับ MELSEC iQ-R และ MELSEC iQ-F series โดยการติดตั้ง GX Works 3 แบบเต็มจะได้ GX Developer และ GX Works 2 มาใช้กับ PLC รุ่นอื่นๆ

การใช้งาน GX Works 3 จะช่วยเพิ่มความสามารถในการออกแบบทางวิศวกรรมให้เข้ากับระบบของ MELSEC iQ-R และ iQ-F โดยการเขียนโปรแกรมมีความใกล้เคียงกับ GX Developer และ GX Works2 แต่ GX Works3 จะใช้ Ladder ปกติพร้อมกับ Function Block Diagram/Structure Ladder (FBD/LD) ตามมาตรฐาน IEC 61131-3 ได้การใช้งาน GX Works 3 มีดังต่อไปนี้

- ใช้สร้างภาษาโปรแกรมของ PLC โดยเป็นโปรแกรมสำหรับผลิตโปรแกรมอีกที เช่น ภาษาแบบ Ladder, ภาษาแบบ Function Block (FB) เป็นต้น
- ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมไปยัง PLC หรือ อ่านโปรแกรมจาก PLC
- Monitor ดูสถานะของโปรแกรม เช่น Circuit Monitor, Device Monitor (ดูสถานะของอุปกรณ์) เป็นต้น
- Debugging คือฟังก์ชันการแก้ปัญหา เช่น การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม PLC ว่ามีการทำงานปกติหรือผิดปกติ
- Diagnostics คือฟังก์ชันสำหรับแสดงสถานะ Error ของ PLC

1. การออกแบบระบบ
GX Works 3 ถูกออกแบบมาสำหรับการสร้างโปรเจคในกระบวนการผลิตและสามารถควบคุมโครงสร้างแบบโมดูลให้มีความเสถียรได้ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างลาเบลสำหรับอุปกรณ์ได้อย่างเรียบง่าย ผ่านกราฟิกที่ถูกออกแบบให้สามารถกำหนดค่าระบบได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถออกแบบระบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

- ฟังก์ชันที่รวมโมดูลสำหรับการออกแบบระบบไว้ด้วยกัน
โปรเจคส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการออกแบบระบบ ดังนั้น GX Works 3 จึงรวมคุณสมบัติในการออกแบบระบบการผลิต โดยรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าไว้ในซอฟต์แวร์ รวมถึงฟังก์ชันการควบคุมโมดูลของ MELSEC iQ-R Series เพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างระบบได้ง่ายดายยิ่งขึ้น- ใช้งานโมดูลพารามิเตอร์ได้ในทันที
อีกคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของ GX Works 3 คือ ความสามารถในใช้งานโมดูลพารามิเตอร์ได้แบบอัตโนมัติ โดยการตั้งค่าไปยังโมดูลที่ต้องการและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ระบบจะเปิดใช้งานไปยังโปรเจคที่ต้องการ ซึ่งจะปรากฎบนหน้าจอที่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและสามารถแก้ไขโมดูลพารามิเตอร์ได้ตามต้องการ- เครื่องมือการบูรณาการการตั้งค่า Motion
GX Works3 มาพร้อมกับเครื่องมือตั้งค่าที่ง่ายต่อการตั้งค่าโมดูล Motion เช่น โมดูลพารามิเตอร์การ กำหนดข้อมูลตำแหน่งและพารามิเตอร์ Servo นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ง่ายขึ้นโดยใช้คุณสมบัติการปรับข้อมูลแบบละเอียด2. การเขียนโปรแกรม
การรวมเครื่องมือ MELSOFT ช่วยให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่าน Module Label / FB โดยสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ได้ง่าย เพียงแค่ลากและวางโมดูล Function Block (FB) จาก MELSOFT Library ลงในโปรแกรม Ladder ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายยิ่งขึ้น

- ส่วนกลางที่รวมฟังก์ชัน
GX Works3 มาพร้อมกับ Library ที่รวมฟังก์ชันพร้อมติดตั้งไว้ในซอฟต์แวร์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มโมดูลใหม่ๆ ที่ตรงกับการใช้งาน เช่น ฟังก์ชัน Third-party FB เป็นต้น ที่จะทำให้ซอฟต์แวร์วิศวกรรมสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในโปรเจค- ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
รองรับการทำงานร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ทั้งในซอฟต์แวร์ระดับสากลและซอฟต์แวร์ทั่วไป ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์ MELSOFT อื่นๆ และระบบ SCADA ได้ โดยการใช้ Function Block (FB) เพื่อให้ตัวแปรต่างๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเฉพาะสำหรับโมดูลที่สามารถใช้งานได้ทันที ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการและลดต้นทุนทางวิศวกรรมได้- รองรับภาษาโปรแกรมหลัก
GX Works 3 สามารถรองรับภาษา IEC และรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายสามารถใช้ภายในโปรเจคเดียวกันและสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายผ่านแท็บเมนูตัวแปร นอกจากนี้ยังรอบรับอุปกรณ์ได้ในหลายแพลตฟอร์มพร้อม Function Block (FB) ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้

3. การแก้จุดบกพร่อง
รองรับคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันที่กว้างขวาง ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น การบันทึกข้อมูลข้อบกพร่อง รวมถึงสามารถเห็นภาพรวมของระบบที่สามารถเห็นความเสียหายได้อย่างง่ายดาย

- การจัดการเวอร์ชันที่ง่าย
เพิ่มความสามารถในการมองเห็นและจัดการเวอร์ชันของโครงการ ทำให้ลดกระบวนการแก้จุดบกพร่องให้สั้นลง รวมถึงสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงของโปรเจคได้ง่ายขึ้นด้วยการตรวจสอบผ่านซอฟต์แวร์ที่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับโปรเจคในคอมพิวเตอร์และระหว่างโปรแกรมที่เก็บไว้ใน CPU ของ PLC- การจำลองฮาร์ดแวร์
GX Works3 มีโปรแกรมจำลองการทำงานในตัว ช่วยให้เห็นภาพการทำงานของโปรแกรมในระหว่างกระบวนการแก้จุดบกพร่อง รวมถึง Motion control CPU ก็สามารถจำลองได้เช่นกัน4. การซ่อมบำรุง
GX Works3 ประกอบด้วยคุณสมบัติการบำรุงรักษาที่หลากหลาย ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาในระดับต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบระบบและค้นหาประวัติเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อลดการหยุดการทำงานและลดต้นทุนในการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบข้อผิดพลาด, สถานะของโมดูล ไปจนถึงการตรวจสอบในระดับเครือข่าย เช่น การแสดงค่ารายละเอียดของโปรแกรมหรือพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน CPU, การตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ของระบบ และฟังก์ชันที่ถูกบันทึกเป็นไฟล์ CSVShare this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top