Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
คอนโทรลเลอร์
Our Products
ระบบ PLC MELSEC Series ในโรงงานอุตสาหกรรม อีกระดับของการควบคุมการผลิต

The MELSEC Series takes control to the next level.

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL) คือ อุปกรณ์ที่โรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช้สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น PLC ควบคุมเครื่องจักร, PLC ควบคุมสายพาน, PLC ควบคุมมอเตอร์ หรือควบคุมงานประเภทอื่น ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่งข้อมูล และหน่วยป้อนโปรแกรม สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานผ่านตัวกลางแสดงผลอย่างจอ HMI โดยทางเราจำหน่ายและติดตั้งระบบ PLC ให้เลือกหลากหลายฟังก์ชันตามความต้องการของโรงงาน

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (Programmable Logic Control) หรือ ระบบ PLC ที่ใช้ในโรงงาน เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการทำงาน โดย PLC จะช่วยควบคุมการทำงาน ส่งคำสั่งไปยังเครื่องจักรเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนการควบคุมและตรวจสอบเมื่อเกิดความผิดพลาดอย่างง่ายดายผ่านโปรแกรม

Mitsubishi Electric Factory Automation จัดจำหน่ายอุปกรณ์ PLC ด้วยราคาที่คุ้มค่าได้มาตรฐานการทำงานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการใช้งานของแต่ละโรงงาน

ระบบ PLC สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  • ซีรีส์ MELSEC ระบบ PLC สำหรับควบคุมการทำงานทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการทำงาน ที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโรงงานการผลิตให้ง่ายและสะดวก แต่คงไว้ซึ่งการผลิตสินค้าที่ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ทั้งคำนึงถึงการออกแบบให้ใช้งานได้ยืดหยุ่น ควบคุมได้หลากหลายรูปแบบ โดยเรามีซีรีส์คุณภาพถึง 6 แบบ โดยคุณสามารถเลือกขนาดและฟังก์ชันให้เหมาะสมกับโรงงานผลิตของคุณ
  • Engineering Software ซอฟต์แวร์จาก Mitsubishi Electric (MELSOFT) ใช้ออกแบบระบบที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านระบบอัตโนมัติทั้งหมด และยังมีซอฟแวร์สำรองที่ช่วยลดเวลาการเขียนและตรวจสอบโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือบำรุงรักษาหลากหลายรูปแบบ ลดเวลาการซ่อม เพื่อเพิ่มขีดสามารถการทำงาน
  • Network Features ผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ PLC ให้มากยิ่งขึ้นโดยการจัดหาบริการที่จำเป็นในโรงงานผลิต เช่น การควบคุมความเร็วสูง, การควบคุมข้อมูลจำนวนมาก, การเดินสายที่มีความยืดหยุ่น, การเริ่มต้นระบบและการบำรุงรักษาพื้นฐาน

ทำไมระบบ PLC ถึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของคุณ?

  • อุปกรณ์ PLC มีราคาที่คุ้มค่ากับการลงทุน และมีขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างในการติดตั้ง
  • ระบบ PLC ใช้ควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงานแทนการควบคุมแบบดั้งเดิมผ่านการเดินระบบสายวงจรไฟฟ้า สามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมได้เร็วยิ่งกว่าผ่านโปรแกรม
  • เมื่อเครื่องจักรทำงานผิดพลาด สามารถตรวจสอบผ่านโปรแกรมโดยเชื่อมระบบ PLC กับระบบคอมพิวเตอร์

Mitsubishi Electric Factory Automation ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าค้าประเภท Factory Automation ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี รับรองมาตรฐานการทำงานเดียวกับประเทศญี่ปุ่น เราจำหน่ายและติดตั้งระบบ PLC โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ พร้อมบริการหลังการติดตั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตของโรงงานคุณให้ราบรื่นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ หากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02 092 8600

Page Top