Print Page

Font Size:
อุปกรณ์ขับเคลื่อน
  • img_101218_104115396622578
Our Products
Inverter - FREQROL

อินเวอร์เตอร์จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มีการขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณสามารถปรับความเร็วรอบได้อย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม