Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
e-F@ctory
Concept Movie

ยกระดับสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้วยโซลูชันระบบโรงงาน 4.0

Mitsubishi Electric ได้พัฒนาโซลูชันโรงงานอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลในทุกระดับ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน และสนับสนุนระบบการผลิตในอนาคต นอกจากนี้ โซลูชันโรงงานอัจฉริยะยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึง Supply Chain ที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ หรือ Total Cost of Ownership ได้อีกด้วย

Mitsubishi Electric พาคุณก้าวไปอีกขั้นกับโซลูชันระบบ Smart Factory ที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยี FA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต โดยรวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดในรูปแบบ IoT อีกทั้งยังสามารถช่วยวิเคราะห์และนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ยกระดับสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้วยโซลูชันระบบโรงงาน 4.0

โซลูชัน eF@ctory เป็นระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการผสมผสาน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงงานด้านการบริหารจัดการ โดยโซลูชันระบบโรงงาน 4.0 ของ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้แบ่งระดับโครงสร้างของ e-F@ctory เป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ไลน์การผลิต (Shop Floor)

• iQ Platform: Shop Floor Optimizing Solution

เป็นระบบ Automation ในโรงงาน ที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ด้วย iQ Platform ที่ผสานการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานเข้าด้วยกัน เพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดในไลน์การผลิต ด้วยเครือข่าย CC-Link IE ซึ่งสามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายแบรนด์ และสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real-Time ด้วยความเร็วสูงถึง 1 Gbps

• Energy Saving Solution

เป็นโซลูชันระบบ Automation ในโรงงาน ที่สามารถวัดปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ และแสดงผลการตรวจวัดให้เห็นแบบ Real-Time ด้วยโมดูล Power Measuring ที่สามารถติดตั้งลงบน PLC ได้โดยตรง ซึ่งมีข้อดีคือช่วยประหยัดพื้นที่ ลดการเดินสาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่สามารถระบุอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง พร้อมบอกระยะเวลา เพื่อให้สามารถวางแผนปรับปรุงระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. Edge computing

เป็นการผสานการทำงานระหว่าง FA-IT ที่ช่วยให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย! อีกทั้งยังตอกย้ำความเป็นโซลูชันอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี Edge Computing ที่มีโมดูล MES Interface สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศ ช่วยส่งผ่านข้อมูลการผลิตไปสู่ระบบ Manufacturing Execution System (MES) ได้โดยตรงแบบ Real-Time โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมหรืออาศัยคอมพิวเตอร์เกตเวย์ ทั้งยังมีฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้แม้ขาดการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และระบบควบคุม รวมถึงโมดูล High Speed Data Logger ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการผลิตจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยตรงด้วยความเร็วสูง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม Reliability ของระบบ


3. ระบบ IT

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการผลิตและการดำเนินงานในส่วนของการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดระบบการผลิตของธุรกิจ


• SCADA System (GENESIS64)

ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์โซลูชันอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้สามารถควบคุมการผลิตและตรวจสอบสถานะจากระยะไกลได้ จึงสามารถเข้าถึงกระบวนการผลิตได้จากทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ระบบยังมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่ อุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงการทำระบบ Building Automation

Page Top