Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
e-F@ctory
Concept Movie

สู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมั่นใจไปกับโซลูชั่นอุตสาหกรรม 4.0

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้พัฒนาโซลูชั่นโรงงานอัจฉริยะโดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลในทุกระดับ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน และสนับสนุนระบบการผลิตในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง supply chain ที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ หรือ Total Cost of Ownership ได้อีกด้วย

Mitsubishi Electric พาคุณก้าวไปอีกขั้นกับโซลูชั่น Smart Factory ที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยี FA ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต โดยรวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดในรูปแบบ IoT อีกทั้งยังสามารถช่วยวิเคราะห์และนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โซลูชั่น eF@ctory เป็นโซลูชั่นโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการผสมผสาน ตั้งแต่ระหว่างกระบวนการผลิตไปจนถึงงานด้านการบริหาร ด้วยระบบ Industry 4.0
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้แบ่งระดับโครงสร้างของ e-F@ctory เป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ไลน์การผลิต (Shop floor)

• iQ platform: Shop floor optimizing solution

เป็นระบบ Automation ในโรงงาน ที่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ด้วย iQ platform ที่ผสานการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานเข้าด้วยกัน เพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดในไลน์การผลิตด้วยเครือข่าย CC-Link IE ซึ่งสามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลายแบรนด์ และสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real-time ด้วยความเร็วสูงถึง 1Gbps

• Energy Saving Solution

วัดปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำแบบ Real-time ด้วยโมดูล Power measuring ที่สามารถติดตั้งลงบน PLC ได้โดยตรง จึงประหยัดพื้นที่ ลดการเดินสาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่สามารถระบุอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูงพร้อมบอกระยะเวลา ทำให้สามารถวางแผนปรับปรุงระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Edge computing (การผสานระหว่าง FA-IT)

ทำให้การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย! ตอกย้ำความเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี Edge Computing ที่มีโมดูล MES Interface สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติ และระบบสารสนเทศ ช่วยส่งผ่านข้อมูลการผลิตไปสู่ระบบ Manufacturing Execution System (MES) ได้โดยตรงแบบ Real-time โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมหรือคอมพิวเตอร์เกตเวย์ และยังมีฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้แม้ขาดการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และระบบควบคุม รวมถึงโมดูล High speed data logger ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการผลิตจากอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยตรงด้วยความเร็วสูง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม reliability ของระบบ

3. ระบบ IT

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนหน้าที่งานด้านการผลิตและการดำเนินงาน รวมถึงกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมกระบวนการผลิตและการจัดระบบการผลิตของธุรกิจ

• SCADA system (GENESIS64)

ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์โซลูชั่นอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้สามารถควบคุมการผลิต และตรวจสอบสถานะจากระยะไกลได้ จึงสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ระบบยังมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่ อุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงการทำระบบ Building Automation

Page Top