Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
e-F@ctory
Concept Movieมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้พัฒนาโซลูชั่นที่มุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลในทุกระดับและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานและสนับสนุนระบบการผลิตในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง supply chain ตลอดจนเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ หรือ Total Cost of Ownership อีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี FA ให้ก้าวสู่ขั้นสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์ FA ที่ Mitsubishi Electric ได้พัฒนาขึ้น และเทคโนโลยีการเชื่อมโยงที่เชื่อมต่อ FA และระบบไอที เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดด้วย IoT รวมไปถึงวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์


โซลูชั่น eF@ctory ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก โดยการผสานในแนวนอนระหว่างกระบวนการผลิตและการผสานในแนวตั้งจากกระบวนการผลิตจนถึงชั้นผู้บริหาร
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้แบ่งระดับโครงสร้างของ e-F@ctory เป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ไลน์การผลิต (Shop floor)

• iQ platform: Shop floor optimizing solution

เพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการโดยรวม ด้วย iQ platform ที่ผสานการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน และเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดในไลน์การผลิตด้วยเครือข่าย CC-Link IE ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลายแบรนด์และมีความเร็วสูงถึง 1Gbps ที่ทำให้สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real-time

• Energy Saving Solution

โมดูล Power measuring ที่สามารถวัดปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำแบบ Real-time และสามารถติดตั้งโมดูลลงบน  PLC ได้โดยตรง จึงประหยัดพื้นที่ ลดการเดินสายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันที่สามารถระบุอุปกรณ์และระยะเวลาที่มีการใช้พลังงานสูง ทำให้สามารถวางแผนปรับปรุงระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. Edge computing (การผสานระหว่าง FA-IT)

เทคโนโลยี Edge Computing ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติและระบบสารสนเทศ ทำให้การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยโมดูล MES Interface ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลการผลิตไปสู่ระบบ Manufacturing Execution System (MES) ได้โดยตรงแบบ Real-time โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมหรือคอมพิวเตอร์เกตเวย์ และยังมีฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้แม้ขาดการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและระบบควบคุม หรือโมดูล High speed data logger ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการผลิตจากอุปกรณ์ต่างๆได้โดยตรงด้วยความเร็วสูง โดยที่ไม่ต้องการอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติม ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม reliability ของระบบ


3. ระบบ IT

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนหน้าที่งานด้านการผลิตและการดำเนินงาน รวมถึงกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมกระบวนการผลิตและการจัดระบบการผลิตของธุรกิจ

• SCADA system (MC Works 64)
ซอฟต์แวร์ที่ทำให้สามารถควบคุมการผลิต และตรวจสอบสถานะจากระยะไกลได้ จึงสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ระบบยังมีความยืดหยุ่นสูง จึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ อุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงการทำระบบ Building AutomationPage Top