Start main contents

 • Register
 • Login

Print Page

Font Size:
โซลูชัน IoT

เทคโนโลยี IoT สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้ตามทันทุกการเปลี่ยนแปลง ด้วยการผสานรวมระบบระหว่างการผลิต และระบบ IT เข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของโรงงาน ทั้งด้านความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ และคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยโซลูชัน IoT คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้แนวคิด e-F@ctory เกิดขึ้นได้จริง

พร้อมส่งเสริมทุกการทำงาน ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอย่างโซลูชัน IoT สำหรับโรงงาน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยเชื่อมต่อทุกระบบของเครื่องจักร พร้อมส่งข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ทันทีแบบ Real-Time ตอบโจทย์การพัฒนาโรงงานให้ก้าวสู่ยุค Industry 4.0 ได้อย่างมั่นใจ

Mitsubishi Electric เรามีแพ็กเกจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นระบบการผลิตตามแนวคิด e-F@ctory ด้วยงบประมาณที่สามารถควบคุมได้ ภายใต้ e-F@ctory starter package ที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกแบบอัลกอริธึมที่ซับซ้อน พร้อมปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้ทำงานได้อย่างง่ายดาย

เทคโนโลยี IoT ในโรงงาน

IoT สำหรับอุตสาหกรรม คือการผลึกกำลังการทำงานระหว่างเครื่องจักรและเทคโนโลยี ผ่านการทำงานด้วยอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลด้วยระบบคลาวด์ การวิเคราะห์ ประกอบกับการทำงานร่วมกับบุคลากรเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ตอบโจทย์การพัฒนา เพื่อปรับโมเดลธุรกิจให้เข้าสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ในขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตได้แบบก้าวกระโดดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้คุณสามารถหาได้จาก e-F@ctory starter package

 • ฟังก์ชันการจัดการ

  พร้อมช่วยจัดการทุกข้อมูล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย ด้วยโซลูชันแสดงผลค่า OEE (Overall Equipment Efficiency), ข้อมูลการผลิตต่าง ๆ ผ่านแดชบอร์ด, ดัชนีชี้วัดความสามารถกระบวนการ พร้อมโซลูชันช่วย Monitoring เครื่องจักรในโรงงาน ที่จะแสดงสถานะแบบ Real-Time

 • ฟังก์ชันการซ่อมบำรุง

  ตอบโจทย์การช่วยดูแลและบำรุงเครื่องจักรในระยะยาว ด้วยฟังก์ชันการซ่อมบำรุงผ่านการมอนิเตอร์ Cycle Time ของ Cylinder และเครื่องจักร ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคาดคะเนความเสื่อมของเครื่องจักร และรู้ทันความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

 • ฟังก์ชันการวิเคราะห์

  เพิ่มขีดจำกัดด้านการพัฒนา และวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักร ด้วยโซลูชันโปรแกรมคำนวณ OEE, การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และการตรวจหาความผิดปกติของเครื่องจักรผ่านคลื่นความถี่ ที่การมอนิเตอร์ในระบบทั่ว ๆ ไปไม่สามารถตรวจสอบได้

 • ฟังก์ชันการปรับปรุง

  ปรับปรุงทุกการทำงานของเครื่องจักรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผ่านโซลูชันภายใต้การใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ แผนภูมิพาเรโตแสดงความผิดปกติของเครื่องจักร, แผนภูมิ X Bar R กับการควบคุมความเสเถียรของกระบวนการผลิต รวมไปถึงโปรแกรมช่วยวิเคราะห์เวลาที่สูญเสียได้มากถึง 16 Major Losses และ 7 Wastes ที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

ประโยชน์จากการใช้ e-F@ctory starter package

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการผลิต ด้วยโซลูชันตรวจสอบพลังงานในโรงงาน พร้อม Monitoring ด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับใช้ในโรงงาน ช่วยติดตามทุกเครื่องจักรภายในระบบ ให้สามารถตรวจสอบสถานะการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้แบบทันที

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้มากกว่า ด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่จะช่วยตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา และเวลาในการพิจารณา ตลอดจนงบประมาณที่จำเป็นสำหรับสร้างระบบ IoT ในโรงงาน

 • ประยุกต์การใช้งานได้อย่างง่ายดาย ด้วยชุดโปรแกรมสำเร็จรูปที่สนับสนุนทั้งการแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเบื้องต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของ IoT ในไลน์ผลิตได้ด้วยการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

Mitsubishi Electric Factory Automation พร้อมนำเสนอ e-F@ctory starter package แพ็กเกจเทคโนโลยี IoT เพื่อการใช้งานในโรงงาน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพด้านการผลิต ภายใต้งบประมาณที่สามารถควบคุมได้ พร้อมใช้งานได้อย่างงง่ายดาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำโปรแกรมสำหรับสายการผลิตได้จริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันต้นแบบ e-F@actory และบริการที่สนใจได้ที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02 092 8600

Page Top