Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
e-F@ctory Model Line

โมเดลการผลิตอัจฉริยะ โซลูชันต้นแบบ e-F@ctory เพื่อองค์กร

ทลายข้อจำกัดด้านอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมเผชิญหน้ากับความต้องการที่หลากหลายผ่านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิต ด้วยแนวคิด e-F@ctory model line ที่มีไซต์งานหลากหลาย ต้นแบบของการทำ Smart Factory ที่พร้อมตอบโจทย์กับทุกเป้าหมายของโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของกระบวนการผลิตที่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน และช่วยลดระยะเวลาในการผลิต ตลอดจนการเพิ่มคุณภาพให้กับการผลิต ที่จะแสดงให้เห็นว่า Smart Factory คือตัวอย่างสำหรับการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งของแวดวงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

e-F@ctory ต้นแบบโรงงานอัจฉริยะ

ถือว่าเป็นโซลูชันที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยโครงสร้างที่จะแสดงให้เห็นผ่านแบบจำลองโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ที่ตอบโจทย์ทั้งงานด้านการผลิตในสายงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังพร้อมช่วยสนับสนุนแนวคิดต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบการทำงานให้เติบโต

ผสานเทคโนโลยีและระบบ IT ยกระดับการผลิตที่เหนือกว่า

ตอบรับกับทุกการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่น พร้อมกับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากกว่า ยกระดับการทำงานให้มากขึ้นด้วยการควบคุมผ่าน Remote Monitoring ผ่านระบบ SCADA หรือ GENESIS64 ที่มีฟังก์ชัน Web HMI ทำให้เกิดความคล่องตัวในการสั่งงานและติดตามผลการผลิตของเครื่องจักร ตลอดจนการใช้หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในแบบจำลองโรงงานอัตโนมัติโดยเฉพาะ ช่วยลดระยะเวลา และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน พร้อมช่วยบริหารแรงงานมนุษย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ช่วยสร้างผลกำไรได้ในระยะยาว

ลงทุนไปกับการวางโมเดลการผลิตอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างผลกำไรที่คุ้มค่าได้ในระยะยาว ด้วยการนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตภายในโรงงาน ทำให้รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานในไลน์ผลิตต่อเดือนลดลง ประกอบกับความทนทานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมกับอัตราค่าบำรุงที่ต่ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้น ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงลึก

จุดแข็งของการปรับเปลี่ยนโรงงาน โดยการนำต้นแบบ Smart Factory มาปรับใช้ คือการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถช่วยรวบรวมข้อมูล (Data) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลในเชิงลึก และสามารถวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด

ตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะในไทยที่ใช้ 5G ในอุตสาหกรรม

EEC Automation Park บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา คือตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะในไทยที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่าง Mitsubishi Electric Factory Automation (ประเทศไทย) กับ EEC - Eastern Economic Corridor และพันธมิตรเครือข่าย โดยผสานพลังความร่วมมือกับองค์การการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์โซลูชันต้นแบบ โดยใช้แนวคิด e-F@ctory เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และเพิ่มทักษะแรงงานเพื่อนำไปสู่ Industry 4.0 อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน

โดยพื้นที่แห่งนี้ ใช้เป็นฐานหลักสำหรับขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ Robotics & Automation ที่จะเชี่อมโยง Ecosystem ให้เอื้อต่อภาคอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาและปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะ จนเกิดเป็น Industry 4.0 ในพื้นที่ EEC จนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในภาคอุตสาหกรรม พร้อมช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบใหม่ ๆ ทะลุเป้าหมาย New S-Curve ตัวอย่างเช่นการประยุกต์ใช้ 5G Digital ในอุตสาหกรรม พร้อมดึงโซลูชันที่ตอบโจทย์การผลิตมาใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการดึงดูดกลุ่มผู้ลงทุนหน้าใหม่ได้มากกว่าที่เคย

Mitsubishi Electric Factory Automation เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท Factory Automation ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปีในประเทศไทย พร้อมนำเสนอโมเดลการผลิตอัจฉริยะตามแนวคิด e-F@actory และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม พร้อมบริการทุกระดับโดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการประเทศญี่ปุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันต้นแบบ e-F@actory และบริการที่สนใจได้ที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02 092 8600

Page Top