Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
e-F@ctory Model Line

โซลูชัน e-F@ctory แบบจำลองโรงงานอัจฉริยะ ยกระดับอุตสาหกรรม

Mitsubishi Electric FA พร้อมทลายข้อจำกัดด้านอุตสาหกรรมการผลิต และเผชิญกับความต้องการที่หลากหลายผ่านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิต ด้วยแนวคิด e-F@ctory Model Line ที่มีไซต์งานในหลายรูปแบบ สู่การเป็นต้นแบบโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory ที่ตอบโจทย์กับทุกเป้าหมายของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของกระบวนการผลิตที่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ลดระยะเวลาในการผลิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพให้แก่กระบวนการผลิต ด้วยการแสดงให้เห็นว่า Smart Factory คือตัวอย่างสำหรับการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งของแวดวงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน


e-F@ctory แบบจำลองโรงงานอัจฉริยะ

แบบจำลองโรงงานอัตโนมัติ (Smart Factory) ถือว่าเป็นโซลูชันที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น ผ่านกระบวนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยโครงสร้างที่จะแสดงให้เห็นถึงแบบจำลองโรงงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความสำเร็จให้กับการทำงาน ที่ตอบโจทย์ทั้งงานด้านการผลิตในสายงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังพร้อมช่วยสนับสนุนแนวคิดต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาระบบการทำงานให้เติบโต


ผสานเทคโนโลยีและระบบ IT ยกระดับการผลิตที่เหนือกว่า

แบบจำลองโรงงานอัจฉริยะ รองรับกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่น พร้อมกับช่วยยกระดับการทำงานให้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้วย Remote Monitoring ผ่านระบบ SCADA หรือ GENESIS64 ที่มีฟังก์ชัน Web HMI ทำให้เกิดความคล่องตัวในการสั่งงานและติดตามผลการผลิตของเครื่องจักร ตลอดจนการใช้หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในแบบจำลองโรงงานอัตโนมัติโดยเฉพาะ จึงช่วยลดระยะเวลา และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน พร้อมช่วยบริหารแรงงานมนุษย์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


ช่วยสร้างผลกำไรได้ในระยะยาว

การลงทุนวางโมเดลจำลองสายการผลิตอัจฉริยะ คือแนวทางที่สามารถช่วยสร้างผลกำไรที่คุ้มค่าได้ในระยะยาว เนื่องจากเป็นการนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ประกอบกับความทนทานของเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมกับอัตราค่าบำรุงที่ต่ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้น ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงลึก

จุดแข็งของการนำแบบจำลองโรงงานอัจฉริยะ Smart Factory มาปรับใช้ คือการยกระดับกระบวนการทำงานให้เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูล (Data) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลในเชิงลึก และวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด


ตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะในไทยที่ใช้ 5G ในอุตสาหกรรม

EEC Automation Park คือตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะในไทย ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา คือตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะในไทยที่ใช้ 5G มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบโรงงานอัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่าง Mitsubishi Electric Factory Automation (ประเทศไทย) กับ EEC - Eastern Economic Corridor และพันธมิตรเครือข่าย โดยผสานพลังความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETRO เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์โซลูชันต้นแบบจำลองโรงงานอัตโนมัติ โดยใช้แนวคิด e-F@ctory สำหรับใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และทักษะแรงงาน สู่การยกระดับอุตสาหกรรมในแบบ Industry 4.0 อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน

ตัวอย่างสายการผลิตอัจฉริยะแห่งนี้ สามารถใช้เป็นฐานหลักในการขับเคลื่อนและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้ Robotics & Automation เพื่อเชื่อมโยงกับ Ecosystem ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเอื้ออำนวยให้ภาคอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนา สามารถปรับตัวไปสู่โรงงานอัจฉริยะได้อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การเกิดเป็น Industry 4.0 ในพื้นที่ EEC 

นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ 5G Digital ในอุตสาหกรรม ยังเป็นการนำโซลูชันที่ตอบโจทย์การผลิตมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม เพราะจะช่วยลดต้นทุน และเสริมศักยภาพการทำงานให้ทะลุเป้าหมาย อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดกลุ่มผู้ลงทุนหน้าใหม่ให้เข้ามาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมอีกด้วย


Mitsubishi Electric Factory Automation เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท Factory Automation ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปีในประเทศไทย พร้อมนำเสนอโมเดลการผลิตอัจฉริยะตามแนวคิด e-F@actory และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม พร้อมบริการทุกระดับโดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการประเทศญี่ปุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันแบบจำลองโรงงานอัจฉริยะ e-F@actory และบริการที่สนใจได้ที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02-092-8600

Page Top