Print Page

Font Size:

ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ลุ้นรับหน้ากากอนามัย Limited Edition จำนวน 100 รางวัล!!

วันที่ : 10 August 2021 | หมวดหมู่ : Lucky Draw


ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ลุ้นรับของรางวัลฟรี!!
หน้ากากอนามัย Limited Edition จาก Mitsubishi Electric จำนวน 100 รางวัล!!
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2564

กติกา
1. ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจะต้องเคยมีการใช้งาน Website ของ Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand)
2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำแบบสอบถามครบทุกข้อ

หมายเหตุ
1. ผู้ร่วมกิจกรรมมีโอกาสในการได้รับของรางวัลเท่ากัน โดยทีมงานจะทำการสุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหาผู้โชคดีจำนวน 100 ท่านจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
2. กิจกรรมสิ้นสุดในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 17:00 น. สุ่มรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และจัดส่งของรางวัลในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
3. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำตอบหลังจากวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลทุกกรณี


แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox