Print Page

Font Size:

โซลูชันอุปกรณ์อัจฉริยะ Condition Monitoring อุปกรณ์เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

วันที่ : 28 June 2021 | หมวดหมู่ : Condition Monitoring

ตัวอย่างโซลูชันอุปกรณ์อัจฉริยะ Condition Monitoring อุปกรณ์เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ในอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ผลิตต้องทำการจัดการโซลูชันสำหรับตอบสนองการแข่งขันการผลิตในระดับโลก ความจำเป็นของการแก้ปัญหาพื้นฐานของความเสี่ยงในการปรับปรุงระบบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อคาดการณ์การทำงานล่วงหน้า การบำรุงรักษา และทำให้ผู้ผลิตมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักร

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ร่วมกับ แชฟฟ์เลอร์ นำเสนอวิธีการแบบบูรณาการในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ โดยการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย Ethernet โดยอัตโนมัติผ่าน iQ, iQ-F และ L-series MELSEC Smart Controllers ไปยังระดับข้อมูลที่ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นโซลูชันแบบบูรณาการที่รวบรวมข้อมูล Real-time จากเซนเซอร์ตรวจวัดขั้นสูง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบการจัดการหลากหลายระดับ

∎ การตรวจสอบมาตรฐาน พารามิเตอร์ของเครื่องจักรและกระบวนการแบบทั่วไป เช่น อุณหภูมิ ความดัน หรือชั่วโมงการทำงาน

∎ แนวทางขั้นสูงการตรวจสอบสภาพอัจฉริยะ (SCM) พร้อมเซนเซอร์ แชฟฟ์เลอร์ SmartCheck ระบบการตรวจวัดแบบแยกส่วนที่ทำงานได้อย่างอิสระกะทัดรัดสำหรับการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างถาวร

∎ SCM ระบบอัจฉริยะควบคุมแบบออนไลน์ ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของสภาพเครื่องจักรในขณะที่เชื่อมโยงกับระบบควบคุม สามารถส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า ป้องกันการหยุดทำงาน และการสูญเสียการผลิต

∎ เซนเซอร์ SCM ทำงานตรวจจับการสั่นสะเทือน เพื่อแจ้งเตือนพนักงานซ่อมบำรุง

∎ ฟังก์ชันการเรียนรู้ ช่วยให้เซนเซอร์ SCM สามารถเรียนรู้การทำงานด้วยตนเอง โดยการสร้างแผนที่หน่วยความจำของการสั่นสะเทือนและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ช่วยให้เซนเซอร์สามารถตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติได้ในพื้นที่

∎ ปรับการเชื่อมโยงเซนเซอร์ SCM ที่ไม่สมบูรณ์เข้ากับคอนโทรลเลอร์ ทำให้อุปกรณ์เข้าใจพื้นที่ทั้งหมดที่จะตรวจสอบ โดยสามารถใช้ได้ทั้งวิธีการใช้สายและไร้สาย

∎ ตัวควบคุมที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าและจอแสดงผลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ระบบติดตั้งและกำหนดค่าได้ง่าย โดยระบบจะแจ้งเตือนได้แบบ Real-time โดยแสดงข้อมูลเป็นกราฟิก ทำให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ กับ Condition Monitoring
ระบบตรวจสอบสภาพ Condition Monitoring ที่ติดตั้งบนเครื่องเคลือบกระดาษ ทำให้โรงงานกระดาษ Mitsubishi HiTec เปลี่ยนจากการตรวจสอบตามเวลาเป็นการตรวจสอบตามเงื่อนไข ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการหงุดการทำงานของเครื่องจักรโดยไม่จำเป็น ผ่านระบบการทำงาน Mitsubishi Electric L-series PLC ที่ทำงานเป็นเกตเวย์แบบ 2 ทิศทาง ระหว่างคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์

กระดาษที่มีลักษณะเฉพาะจากการเคลือบพิเศษ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับใบเสร็จรับเงินและตั๋ว ภายในโรงงานจะมีกระดาษประมาณ 300 ตัน ที่จะต้องผ่านเครื่องเคลือบเครื่องทุกวัน โดยเครื่องจักร 4 ชั้น ที่มีความเร็วในการทำงานสูงสุดถึง 1,730 เมตร/นาที เครื่องเคลือบมีมีพัดลม 26 ตัว โดยแต่ละตัวประกอบด้วยพัดลมเป่าอากาศและพัดลมดูดอากาศ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระดาษเคลือบแห้งแบบไม่สัมผัส โดยพัดลมเป่าอากาศจะเป่าลมร้อนถึง 250 องศาเซลเซียส เข้าไปในเครื่อง โดยกระดาษจะต้องไม่ร้อนเกิน 68 องศาเซลเซียส ไม่เช่นนั้นกระดาษจะทำปฏิกิริยาและเกิดการเปลี่ยนสี

ในเครื่องเคลือบผิว โรงงานทำกระดาษผลิตด้วยกระบวนการ Pre-Coat และ Top Coat เพื่อให้มีลักษณะการระบายความร้อน ที่จะเคลือบผิวกระดาษแบบสมบูรณ์ โดยไม่ต้องสัมผัสงาน การใช้งานพัดลมหมุนที่มีความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที จึงทำให้มีความไม่สมดุล และทำให้ตลับลูกปืนสึกหรอได้ก่อนเวลาอันควร ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อการขาดแคลนในการผลิต หากเครื่องดูดอากาศตัวใดตัวหนึ่งหยุดการทำงาน

โซลูชัน Condition Monitoring เพื่อแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ

∎ แจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาวงแหวนรอบนอกของ Bearing
∎ ติดตั้งง่าย
∎ การขยายระบบที่ยืดหยุ่น


เพื่อแก้ไขปัญหานี้เซนเซอร์ SmartCheck 26 ตัว จาก แชฟฟ์เลอร์ สามารถตรวจสอบพัดลมเหล่านั้น โดยทำการวัดการสั่นสะเทือน SmartController ซึ่งใช้ร่วมกับ Mitsubishi Electric PLC จาก MELSEC L-series ทำงานเป็นเกตเวย์แบบ 2 ทิศทางระหว่างคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ด้วยเหตุนี้จึงสามารถหลีกเลี่ยงการปิดเครื่องที่ไม่ได้กำหนดไว้ได้โรงบำบัดน้ำเสีย กับ Condition Monitoring
ความล้มเหลวที่สามารถตรวจพบได้
∎ ตรวจพบข้อบกพร่องของล้อเฟืองหลังจากเกิดปัญหา 4 เดือนถัดมา

การติดตั้ง
∎ ระบบจาก Mitsubishi Partner

การใช้งาน
∎ Archimedes-Screw pumps 3 ตัว พร้อมกล่องเกียร์, อุปกรณ์สำรอง, SCM พร้อมเซนเซอร์ แชฟฟ์เลอร์ SmartCheck, แพลตฟอร์ม iQ Automation, ค่าอนาล็อก, การเข้าถึงเทลเมตริกและจุดเชื่อมต่อสำหรับ SCADA ∎ ยืดอายุการใช้งานกล่องเกียร์เพิ่มมากขึ้น 1-3 ปีโรงงานน้ำตาล กับ Condition Monitoring
การติดตั้ง
∎ System Integrator ได้รับการสนับสนุน โดย Mitsubishi Automation

การใช้งาน
∎ เครื่องฟอกน้ำตาลที่ติดตั้ง SCM Kit-1 COMPACT พร้อมเซนเซอร์ SmartCheck จำนวน 4 ตัว
∎ Buffer time duning หยุด 10 นาทีสวนสนุก กับ Condition Monitoring
ความล้มเหลวที่สามารถตรวจพบได้
∎ เครื่องเล่นต้องทำการหยุดทำงานราว 2 ชั่วโมง 30 นาที เพื่ออพยพผู้คนในช่วงที่เกิดความล้มเหลว

การติดตั้ง
∎ System Integrator ได้รับการสนับสนุน โดย Mitsubishi Automation

การใช้งาน
∎ เครื่องเล่นกระเช้าในสวนสนุก มีอุณหภูมิความร้อนสูง ซึ่งเกิดจากการใช้งานจำนวนมากและมีผู้โดยสารลิฟต์หลายคน ทำให้มีการติดตั้งลิฟต์พร้อม SmartController และเซนเซอร์ SCM ทั้งหมด 18 ตัว เพื่อควบคุมรอก 2 ตัวและเชือกThe Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT แพ็กเกจเริ่มต้นใช้งาน Condition Monitoring

แพ็กเกจ SCM Kit-1 COMPACT มอบประสิทธิภาพการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่โดดเด่นและลดเวลาหยุดทำงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง เป็นโซลูชันการตรวจสอบสภาพที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนและสามารถขยายได้อย่างยืดหยุ่น โดยใช้เซนเซอร์ Condition Monitoring ได้สูงสุดถึง 6 ตัว

แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox