Print Page

Font Size:

โมดูลสำหรับวัดพลังงาน

วันที่ : 30 August 2018 | หมวดหมู่ :


Energy Measuring Module เหมาะสำหรับการประหยัดพลังงาน, ความสะดวกในการตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในเครื่องจักร และ ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต การปรับปรุงความสามารถในการผลิตของเครื่องมือ และ สายการผลิตให้ดีขึ้น โดยการประสานงานตรวจสอบการใช้พลังงาน และ การจัดการปริมาณการบริโภคพลังงานที่ใช้โดยเฉพาะกับโปรแกรมควมคุม

การปรับปรุงที่ดีขึ้น

การประมวลผลข้อมูลที่วัดได้ในทุกช่วงรีเฟรชที่ 10 ms 

โมดูลการวัดพลังงานสามารถเพิ่มเข้าไปใน MELSEC iQ-R ลดพื้นที่ใช้งานและการลดสายไฟในการ Wiring

สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ในต่างประเทศ อาทิ United States(UL), European(CE Marking) และ Korean(KC Marking) 

การประหยัดพลังงานและเพิ่มผลผลิตในสายการผลิตด้วยวิธีการวัดพลังงานร่วมกับโปรแกรมควบคุม

ด้วยโมดูลวัดพลังงานนี้เราสามารถจัดการผลรวมของพลังงาน ข้อมูลการผลิตของสถานที่ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการใช้พลังงานเฉพาะเจาะจงตามรูปแบบและกระบวนการผลิตที่หลากหลาย

เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้ในเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ด้วยโมดูลวัดพลังงานนี้ เราสามารถตรวจสอบจุดที่มีการใช้พลังงานในแต่ละจุดเฉพาะเจาะจงได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทราบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วยิ่งชึ้น 

ปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ขณะการผลิตรวมถึงที่ไม่ใช่การผลิต สามารถเก็บรวมรวบโดยการเปิดการวัดค่าสถานะระหว่างการผลิตโดยใช้ฟังก์ชันการวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นระยะ 

การตรวจสอบพลังงานจากการสแตนด์บายที่สิ้นเปลืองในระหว่างการผลิตที่ไม่ใช้จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้

 

การออกแบบแบบโมดูลาร์มีขนาดกะทัดรัดและมีสายไฟน้อยที่สุด

Energy measuring modules สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายเนื่องจากใช้พื้นที่และสายไฟน้อยที่สุดซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์วัดพลังงานแบบเดิมที่ต้องใช้พื้นที่สำหรับอุปกรณ์และสายสื่อสาร โมดูลสามารถติดตั้งได้โดยตรงบนเบสของ MELSEC iQ-R ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการวัดโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบในแผงควบคุม และด้วยเซนเซอร์ตรวจจับกระแสแบบ Split-type ที่สามารถต่อเข้ากับสายเคเบิลที่ติดตั้งไว้ได้อย่างง่ายดาย ยังสามารถลดเวลาการติดตั้งลงได้เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสร้างโปรแกรมการสื่อสารแยกต่างหากระหว่างโมดูลวัดพลังงานและการควบคุมโปรแกรม

โมดูลสามารถติดตั้งได้โดยตรงบน MELSEC iQ-R ในหน่วยพื้นฐานแตกต่างจากอุปกรณ์การวัดพลังงานที่ต้องใช้พื้นที่พิเศษสำหรับอุปกรณ์และสายการสื่อสาร

ลดพื้นที่และการใช้สาย

ไม่จำเป็นต้องใช้การเขียนโปรแกรมการสื่อสารเพิ่มเติม

ใช้ GX Works3 ในการตั้งค่าสามารถทำได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์

 


ประมวลผลข้อมูลที่วัดได้ในช่วงเวลารีเฟรชทุก 10 ms 

Energy measuring modules สามารถวัดค่าพลังงานได้อย่างละเอียดสำหรับอุปกรณ์การผลิตในแต่ละชิ้นโดยละเอียด เช่น พลังงานไฟฟ้าการใช้พลังงานรีแอคทีฟ พลังงานหมุนเวียนแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า พาวเวอร์แฟคเตอร์ ความถี่ แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก และกระแสไฟฟ้าฮาร์มอนิก ด้วยการตรวจสอบมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 

การหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของสายการผลิต ช่วยลดปัญหาด้านเวลาในกระบวนการผลิตเนื่องจากการหยุดชะงักของสายการผลิตตลอดจนค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา นอกจากนี้การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าผิดปกติในอุปกรณ์การผลิตและนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช่วงเวลาที่มีความผิดปกติออกไป ทำให้ป้องกันการจัดส่งสินค้าที่บกพร่องได้


แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox