Print Page

Font Size:

GENESIS64™ จัดการข้อมูลที่มองไม่เห็นในอุตสาหกรรมให้เป็นจริงได้

วันที่ : 05 August 2021 | หมวดหมู่ : SCADA


GENESIS64™ เป็นซอฟต์แวร์แห่งอนาคตที่สามารถนำเสนอการแสดงภาพจำลองแบบ Real-time รวมถึงมอบความคล่องตัว การวิเคราะห์ และการเชื่อมต่อสำหรับมุมมองการผลิตระบบอัตโนมัติ ทำให้อุตสาหกรรมและระบบทางธุรกิจสามารถจัดการควบคุมระบบได้แบบอัจฉริยะ


■ รองรับการเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลมาตรฐานในอุตสาหกรรม สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์และระบบทุกประเภท ระหว่างด้าน IT และ OT

■ สะดวกในการบริหารจัดการระบบภายในองค์กรและข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลและรับรู้ข้อมูลการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

■ แสดงภาพข้อมูลแบบ Real-time ทำให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น บน Desktop, Browser, Tablet, Smartphone และอุปกรณ์อื่นๆ ได้

■ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการวิเคราะห์กับโซลูชันอุตสาหกรรม OEE, SPC, พลังงาน และการตรวจจับข้อผิดพลาด โดยเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Cloud Computing


Lineup ผลิตภัณฑ์ GENESIS64™ ของ Mitsubishi Electric

โซลูชัน HMI ที่ยืดหยุ่น ปรับขนาดให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้GENESIS64™ สู่โซลูชัน ICONICS Suite™ สำหรับการตรวจสอบและควบคุมแบบบูรณาการ

GENESIS64™ เป็นซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นของ ICONICS Suite™ ซึ่งสามารถปรับขนาดการใช้งานให้เหมาะสมกับการผลิตในอุตสาหกรรมได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การแพ็คเกจพื้นฐาน GENESIS64™ Basic และ GENESIS64™ Advanced ที่มีเทคโนโลยีการแสดงภาพขั้นสูง มีความพร้อมในใช้งานทุกรูปแบบ สามารถกำหนดค่าจากส่วนกลาง และเชื่อมต่อกับโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย


GENESIS64™ Basic SCADA แพ็กเกจ SCADA ระดับเริ่มต้น และ GENESIS64™ Advanced ฟังก์ชันขั้นสูง

GENESIS64™ Basic แพ็กเกจ SCADA ระดับเริ่มต้น

• การแสดงภาพแบบ Real-time ที่ทันสมัยที่สุด

• การจัดการสัญญาณเตือนตามมาตรฐาน ANSI/ISA-18.2

• การเก็บรวบรวมข้อมูลทางที่เชื่อถือได้


GENESIS64™ Advanced ฟังก์ชันขั้นสูง

• การตรวจสอบอย่างละเอียดของระบบโรงงานและระบบงานทั่วไปทั้งองค์กร

• ปรับขนาดและระบบการกระจายการควบคุมขนาดใหญ่ได้

• รองรับการสื่อสารบน Cloud Computing ที่ปลอดภัย


GraphWorX™ เครื่องมือแสดงและสร้างภาพข้อมูลการผลิตเป็นกราฟิก


ภาพกราฟิกที่สวยงามและเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดต้นทุนการออกแบบซอฟต์แวร์ใหม่ โดยสามารถแสดงเป็นกราฟิกแบบ Dazzling Vector-based ทั้ง 2D และ 3D Real-time Visualization ผ่านระบบ CAD พร้อมลูกเล่นอนิเมชั่นและคำสั่งระดับสูงที่ใช้งานง่าย รวมถึงมีรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น การอัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ และการแสดงข้อมูลระบบอย่างสมจริง


■ สร้างกราฟิกได้อย่างง่ายดายโดยการระบุข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ ตัวเลข และโปรแกรมต่างๆ ที่มีให้ หรือผ่านระบบ CAD ของฐานข้อมูลเดิม

■ สามารถเปลี่ยนมุมและซูมภาพกราฟิกจำลอง รวมถึงการเพิ่มสีเพื่อแจ้งเตือนสถานะในพื้นที่การผลิตได้

• GENESIS64™ Basic ไม่รองรับกราฟิก 3D

• GENESIS64™ Advanced รองรับกราฟิกทั้ง 2D และ 3D


TrendWorX™ ประวัติและข้อมูล Real-time ของแนวโน้มการทำงาน


แสดงกราฟข้อมูลทั่วทั้งระบบ เป็นแผนภูมิข้อมูลทั้งแบบเรียลไทม์และประวัติข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ มองเห็นข้อมูลได้ง่าย และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถปรับแต่งการแสดงข้อมูล กำหนดสีข้อมูลเป็นแผนที่ความร้อน อัตราส่วนของแกน และตำแหน่งการแสดงข้อมูลได้ ซึ่งจะสามารถแสดงข้อมูลสถิติ แนวโน้ม และรายงานผลของการทำงานในพื้นที่การผลิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ


AlarmWorX™/AlertWorX™ เครื่องมือแจ้งเตือนข้อผิดพลาด


สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ผิดปกติแบบ Real-time ด้วยคุณสมบัติระหว่างระบบ ANSI/ISA-18.2 และ AlarmWorX™ Viewer ผ่านหน้าจอ SCADA หรือ HMI เพื่อให้มีการแจ้งเตือนทันทีหรือย้อนหลังไปยังตำแหน่งและเวลาที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม


WebHMI™/MobileHMI™ ตรวจสอบสถานะบน Smart Device


ควบคุม/แสดงภาพจากระบบ SCADA ไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ แบบ Real-time Visualization ด้วยเทคโนโลยี WPF และ Silverlight Technology โดยสามารถปรับขนาดการแสดงผลได้ตามการตอบสนองบน Smart Device เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานกับผู้ใช้ที่สอดคล้องกันทุกรูปแบบ เช่น Smartphone, Tablet หรือ HTML5 โดยซอฟต์แวร์ GENESIS64™ มีการออกแบบเพื่อรองรับ UI ที่ตอบโจทย์อย่างสมบูรณ์


EarthWorX™ ตรวจสอบทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง


EarthWorX™ แสดงผล SCADA ในแบบ GEO SCADA เป็นโมดูลระบบการทำแผนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) ให้การแสดงภาพทรัพยากรที่กระจัดกระจายมีอยู่หลายแห่งหรือไซต์การผลิตได้อย่างทั่วถึง โดยการสร้างภาพรวมทางภูมิศาสตร์เพื่อตรวจสอบสถานที่ต่างๆ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึก ผ่าน Smart Pin™ ตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับ Google Maps™, Bing® Maps และ Esri™ เพื่อรวบรวมข้อมูลการทำแผนที่ GIS และข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ


AssetWorX™ การจัดการทรัพยากรแบบลำดับชั้น


AssetWorX™ ระบบ Intelligent Asset Technology เป็นโมดูลการจัดการทรัพยากรตามมาตรฐานสากล ANSI/ISA-95 โดยการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลดิจิทัล เช่น ข้อมูลของบริษัท กระบวนการผลิต โรงงาน สายงานการผลิต และอื่นๆ เพื่อระเบียบและกำหนดค่าผ่าน Workbench โดยสามารถตั้งค่าแจ้งเตือน ทำเครื่องหมาย ปรับสี ใส่ไอคอน หรือลากและวางชุดข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ผู้คนที่อยู่นอกสายการผลิตสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้ง่ายดายผ่านโปรแกรม Excel® *การใช้งานควบคู่กับโปรแกรม Excel® ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ GENESIS64™ Basic SCADA


GridWorX™ เครื่องมือเข้าถึงฐานข้อมูล


GridWorX™ ติดต่อและแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดายในรูปแบบ Data Grid ที่ยืดหยุ่น สวยงาม สามารถประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของอื่น เช่น Microsoft® SQL Server®, Oracle® และ ODBC โดยแสดงค่าเป็นตารางและแผนภูมิ ผสานข้อมูลรวมกับระบบ MES, ERP, ระบบสั่งงาน หรือแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถตรวจจับและระบุปัญหาของระบบได้ตั้งแต่เริ่มต้น


KPIWorX™ การสร้าง Dashboard


KPIWorX™ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้าง Dashboard เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างและออกแบบได้ด้วยตนเอง โดยใช้ Widgets และเครื่องมือต่างๆ ในการกำหนดค่า เช่น มาตรวัด การแจ้งเตือน การคาดการณ์แนวโน้ม แผนภูมิสำหรับข้อมูล KPI และ OEE บนอุปกรณ์ Smart Device ต่างๆ เช่น Smartphone, Tablet Computer หรือบน Apple Watch® ซึ่งผู้ใช้สามารถดูแผนภูมิเชิงลึกและข้อมูลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้การตัดสินใจเชิงรุก


Workflow เครื่องมือการเขียนโปรแกรม Flowchart


Workflow คือการประมวลผลอ้างอิงตามฐานข้อมูล เช่น ค่าข้อมูลแบบ Real-time ข้อมูลย้อนหลัง การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด และอื่นๆ โดยสามารถกำหนดค่าและดำเนินการแบบกราฟิกได้


Workbench เครื่องมือการจัดการระบบแบบรวมศูนย์


Workbench เครื่องมือคอนฟิกสามารถจัดการระบบและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ GENESIS64™ ทั้งหมด แบบ Web-enabled Centralized Configuration โดยจะกระจายคำสั่งไปยังอุปกรณ์และแสดงผลครอบคลุมได้ทั้งระบบ ทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดระยะเวลาการออกแบบลงได้

แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox