Print Page

Font Size:

iQ Monozukuri Packaging - ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ให้การก้าวสู่ e-F@ctory ง่ายขึ้น

วันที่ : 03 June 2021 | หมวดหมู่ : iQ Monozukuri

iQ Monozukuri Packaging - ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์

การก้าวสู่ e-F@ctory ซึ่งเป็นแนวคิดการทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถควบคุมการผลิตและทราบสถิติข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการปรับปรุงการผลิตได้อย่างทันท่วงที นั่นคือแนวคิดที่หลายๆ อุตสาหกรรมต้องการ หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญต่อการผลิต คือ การบรรจุภัณฑ์ การทำให้กระบวนการในการบรรจุกลายเป็นแบบอัตโนมัติต้องมีการควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรทุกชิ้นให้ทำงานตรงกับความต้องการในเวลาที่กำหนด และไม่เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการขนส่ง

Mitsubishi Electric จึงพัฒนาชุดโปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง iQ Monozukuri Packaging สำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ขึ้น โดยเป็นชุดโปรแกรมที่สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ลูกเบี้ยว และการชดเชยตำแหน่งของบรรจุภัณฑ์ ทำให้การผลิตนั้นมีความรวดเร็วสูง แม่นยำ และง่ายต่อการควบคุม

จุดเด่นของ iQ Monozukuri Packaging ที่ทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ

■ โปรแกรม Function Block
สำหรับการควบคุมมาตรฐานและการแสดงโปรแกรมตัวอย่าง (สำหรับลำดับข้อมูลบนหน้าจอ GOT) ให้การควบคุมเครื่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ง่ายขึ้น
■ ลดความซับซ้อนในการปรับแต่งการควบคุม
แคม ลูกเบี้ยว และการมองกล้องภายในเครื่องจักรผ่านหน้าจอ GOT ได้ง่ายดายขึ้น และช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาที่น้อยลงได้
■ ลดความซับซ้อนในการชดเชยตำแหน่งชิ้นงานบนสายพาน
ด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ คำนวณ Function Block ได้ง่ายขึ้น และจัดแนวชิ้นงานให้มีระยะห่างสม่ำเสมอขึ้น

ฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ใน iQ Monozukuri Packaging

■ รองรับปัจจัยที่ยากจะควบคุมในสายพานการบรรจุภัณฑ์
ด้วยกลไกรองรับเครื่องตัดโรตารี่ การเคลื่อนไหวของกล่องบรรจุภัณฑ์* การเลี้ยงสมดุลของบรรจุภัณฑ์ขณะสายพานทำงาน การเคลื่อนไหวเครื่องจักรแบบบิดเฉือน กลไกทั้ง 4 ประเภทสามารถสร้างได้ด้วย Function Block บน iQ Monozukuri Packaging (*รองรับเฉพาะโมดูล Simple Motion ซีรีส์ MELSEC iQ-R เท่านั้น)
■ ควบคุมขั้นตอนการตัดฟิล์ม พลาสติก หรือฉลากที่สำคัญได้
ด้วยฟังก์ชันการชดเชยค่าเบี่ยงเบนขั้นตอนการติดฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (Compensation function of packaging film) และการควบคุมแกนเสริม โดยคำนวณค่าเบี่ยงเบนจากข้อมูลการตรวจจับ
■ ตรวจสอบจำนวนความผิดพลาดในกระบวนการบรรจุภัณฑ์
โดยฟังก์ชันชดเชยชิ้นงาน (Workpieces compensation function) ชิ้นงานบนสายพานลำเลียงถูกจัดแนวตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความสามารถของ iQ Monozukuri Packaging ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับการทำงานของอุตสาหกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมอัตโนมัติในยุค 4.0 ได้

แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox