Print Page

Font Size:

System Recorder ใน PLC รุ่น MELSEC iQ-R โซลูชันจัดการข้อมูลการบำรุงรักษาไปสู่ระบบอัตโนมัติแห่งอนาคต

วันที่ : 03 March 2021 | หมวดหมู่ : Controller

System Recorder ใน PLC รุ่น MELSEC iQ-R โซลูชันจัดการข้อมูลการบำรุงรักษาไปสู่ระบบอัตโนมัติแห่งอนาคต

การดูแลการผลิตให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต เริ่มตั้งแต่ระบบการควบคุมไปจนถึงอุปกรณ์ในพื้นที่การผลิต เช่น การบันทึกข้อมูล สุ่มตัวอย่างข้อมูล ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และใช้ข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาที่ยั่งยืน เพื่อทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านั้น ยังสามารถใช้คาดการณ์การบำรุงรักษาในอนาคต เพื่อลดเวลาหยุดการทำงานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างทันท่วงที โดยที่ Mitsubishi Electric มีความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าเพื่อลดเวลาหยุดทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานผลิตมีประสิทธิภาพและเป็นโซลูชันที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาลดลงได้อย่างยั่งยืน


ระบบการบันทึกภาพรวมของการผลิต (System-wide recording) ใน MELSEC iQ-R

ในพื้นที่การผลิตเมื่ออุปกรณ์เกิดข้อผิดพลาดหรืออยู่ในสถานะที่ล้มเหลวไม่สามารถทำงานต่อได้ อาจทำให้เป็นเรื่องยากในการระบุสาเหตุและแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการจัดทำเอกสารส่วนประกอบหรืออุปกรณ์มีความยุ่งยาก ทำให้ต้องเสียทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เป็นปัญหาเรื้อรังและเกิดเหตุการณ์ซ้ำบ่อยครั้ง

System Recorder ของ Mitsubishi Electric สามารถบันทึกข้อมูลสภาพการทำงานในกระบวนการทั้งหมดและนำเสนอบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมของอุปกรณ์แบบออฟไลน์ได้ ช่วยในการเน้นและแสดงสาเหตุที่แท้จริงของข้อผิดพลาด รวมถึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยการตั้งค่าอย่างง่ายจากโมดูลและเครื่องมือทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องใน MELSEC iQ-R

■ การบันทึกข้อมูลและฟีดวิดีโอ

● การบันทึกอุปกรณ์ทุกการสแกน
System Recorder module ใน PLC รุ่น MELSEC iQ-R ช่วยให้สามารถรวบรวมการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงสามารถระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมถึงโมดูลระบบ เครือข่าย และ CPU ซึ่งข้อมูลที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำ SD ของโมดูลเครื่องบันทึก

● Label และฟังก์ชันบล็อก (Function Block)
ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลอุปกรณ์และ Label ซึ่งฟังก์ชันนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในอุปกรณ์ Hardware และการกำหนดค่าระบบระบุจุดกำเนิดข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย

● บันทึกเหตุการณ์การทำงาน
การทำงานของอุปกรณ์และลาเบล (Label) สามารถบันทึกเป็นเหตุการณ์ในอดีตได้ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้อุตสาหกรรมเข้าใจสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์และลาเบลของแต่ละเครื่อง

● ฟีดวิดีโอของเครือข่ายกล้อง
เครือข่ายกล้องในอุตสาหกรรมถูกใช้เพื่อบันทึกฟีดสดของพฤติกรรมและสถานะที่แท้จริงของเครื่อง โดยเมื่อเกิดปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการผลิต ทำให้อุตสาหกรรมสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเครือข่ายกล้องมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ช่วยให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันได้ง่าย

● บันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติไปยังเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อ
ข้อมูลสามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ SD card ของโมดูลและเครือข่ายข้อมูล เช่น NAS หรือ คอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการบันทึกลงในหน่วยความจำ SD card และช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานไฟล์บันทึกไปยังบุคลากรต่าง ๆ ภายในอุตสาหกรรม

● การบันทึกสถานะของไดรฟ์
รวบรวมข้อมูลจากแกนเซอร์โวแบบเรียลไทม์ โดยระบบเซอร์โวมักจะทำงานในรอบเวลาที่รวด ทำให้การจับภาพด้วยคอนโทรลเลอร์เป็นไปได้ยาก การรวบรวมข้อมูลโดยใช้การประทับเวลา (Time Stamp) จึงช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโดยละเอียดจากเซอร์โวได้อย่างแม่นยำ

● การบันทึกการทำงานของ GOT (HMI)
บันทึกการทำงานและประวัติการแจ้งเตือน ระบบบันทึกการทำงานสามารถบันทึกใน GOT (HMI), MELIPC และ MI3000 ตามลำดับ เช่น การเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถตรวจสอบและเก็บถาวรได้


การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตที่ง่ายขึ้นในกระบวนการผลิต การค้นหาต้นตอของข้อผิดพลาดเป็นเรื่องที่ลำบาก เนื่องจากมีปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ โดยหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อบกพร่อง คือ การค้นหาสาเหตุของกระบวนการหรือแอปพลิเคชันเฉพาะที่ทำงานผิดปกติ

System Recorder ใน PLC รุ่น MELSEC iQ-R ช่วยทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้นและเพิ่มการสนับสนุนได้อย่างชัดเจน เช่น การแสดงข้อมูลควบคุมและค่าอุปกรณ์ในรูปคลื่น โดยระบบสามารถบันทึกได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ฟีดวิดีโอของกล้องจะถูกบันทึก ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยหน้าจอซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะซิงโครไนซ์กัน เพื่อให้มีลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจน รองรับการขยายขอบเขตการทำงานเพิ่มเติม และการเข้าถึงไฟล์บันทึกได้ทั้งในสถานที่หรือจากระยะไกลได้สะดวก ผ่านโปรแกรม GX VideoViewer

● ภาพยืนยันข้อผิดพลาดของกระบวนการที่ผิดปกติ
ฟีดวิดีโอที่บันทึกซึ่งถ่ายจากกล้องในเครือข่ายสามารถยืนยันได้จากซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานหรือเครื่องมือตรวจสอบวิดีโอโดยเฉพาะ ซึ่งซอฟต์แวร์ GX Works3 สามารถควบคุมการใช้งานได้ง่ายด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้งาน

● การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์
ข้อมูลอุปกรณ์และลาเบล (Label) จะแสดงเป็นแผนผังบน GX Works3 โดยสามารถเน้นประเด็นที่เป็นกังวลและเจาะลึกไปที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเดิมภายในอุตสาหกรรมได้

● การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์
สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้คล้ายกับออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) ที่จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ในรูปคลื่นที่ไฮไลต์หรือเมื่อกระบวนการกำลังเกิดข้อผิดพลาด

● ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและโปรแกรมระหว่างออฟไลน์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลและโปรแกรมสามารถยืนยันได้อย่างง่ายดายแม้อยู่ในสถานะออฟไลน์
แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox