Print Page

Font Size:

ร่วมเข้าฟังสัมมนา Mitsubishi Electric FA Product Selection Tools วันที่ 29 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม CENTARA KORAT , นครราชสีมา

วันที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น.
สถานที่:  โรงแรม CENTARA KORAT, นครราชสีมา ดูแผนที่


เนื้อหาการสัมมนา:

∎ แนวทางการเลือกรุ่นและประเภทของ PLC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

∎ การเลือกใช้ Industrial Network ประเภทต่างๆ

∎ วิธีการเลือก HMI รุ่น GOT2000

∎ การเลือกใช้ Inverter ให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งาน

∎ การเลือกรุ่น MELSERVO ให้ตอบโจทย์

∎ การเลือกมอเตอร์ให้เข้ากันได้และเหมาะสมกับ MELSERVO

∎ ทดลองใช้โปรแกรมเลือกรุ่นอุปกรณ์และทดสอบความเข้ากันได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม