Print Page

Font Size:
คุณสมบัติ

Gemini

คุณสมบัติของ
3D Simulator MELSOFT Gemini ที่ช่วยให้การจำลองที่ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น

1.รูปแบบการจำลองอุปกรณ์ที่เรียบง่ายโดยใช้ e-Catalog

ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบโครงร่างสายการผลิต รวมถึงหุ่นยนต์ สายพานลำเลียง และเครื่องมือกล (ประมาณ 2,800 ชิ้น)
รวมถึงหุ่นยนต์ของ Mitsubishi Electric ด้วย โดยเน้นที่ MELFA RH และ RV Series
จัดวาง Layout ได้ง่ายๆ โดยการลากและวางชิ้นส่วนและทำการตั้งค่าที่ไม่ซับซ้อน

2.การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ล่วงหน้าและโปรแกรมควบคุม

สามารถตรวจสอบลอจิกการควบคุมในแบบ 3 มิติได้โดยการซิงโครไนซ์การทำงานของ 3D Simulator และ MELSOFT Simulator
ช่วยให้สามารถตรวจสอบการทำงานล่วงหน้าโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรจริง

3.การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง MELSOFT Simulator ของ Mitsubishi Electric กับเครื่องจักร

ไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ OPC อีกต่อไป เนื่องจาก 3D Simulator สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องจำลองต่างๆ และอุปกรณ์ FA ที่ผลิตโดย Mitsubishi Electric
ช่วยให้มีความแม่นยำในการตรวจสอบสัญญาณรบกวนเชิงกลที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อกับ OPC
ทั้งยังช่วยลดชั่วโมงแรงงานสำหรับการตั้งค่า เนื่องจากไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ OPC อีกต่อไป *ใช้เซิร์ฟเวอร์ OPC เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น

4.ฟังก์ชั่นการสร้างข้อผิดพลาดผ่านการเชื่อมโยงเครื่องบันทึกระบบ

สามารถเปรียบเทียบการทำงานโดยใช้ข้อมูลบันทึก เช่น การแสดงผล ladder, การแสดงผล waveform ,การแสดงวิดีโอ, รวมไปถึงข้อมูล 3 มิติ
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยการตรวจสอบสถานะโดยละเอียดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

Factory Factory

Video recording

System recorder

 • Log data
 • Video data
Office
GX LogViewer

ข้อมูลบันทึกจะแสดงในแผนภูมิ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลหลายรายการได้

GX LogViewer
GX VideoViewer

ฟังก์ชันการทำเครื่องหมายจะช่วยสร้างข้อมูลวิดีโอซ้ำอย่างรวดเร็วในเวลาที่เกิดข้อผิดพลาด

GX VideoViewer
GX Works3

ค่าสถานะโปรแกรมในขณะที่เกิดข้อผิดพลาดจะถูกทำซ้ำตามข้อมูลบันทึก

GX Works3
3D Simulator
MELSOFT Gemini

ค่าสถานะจากโมเดล 3 มิติในขณะที่เกิดข้อผิดพลาดจะถูกทำซ้ำตามข้อมูลบันทึก

3D Simulator MELSOFT Gemini
5.ฟังก์ชันเอาท์พุตการแปลงโปรแกรม MELFA-BASIC

โปรแกรม MELFA-BASIC ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามคำสั่งหุ่นยนต์ของหุ่นยนต์ที่ผลิตโดย Mitsubishi Electric ซึ่งดำเนินการสอนบน MELSOFT Gemini
ช่วยลดเวลาในการจัดเตรียมโปรแกรมควบคุมลงได้

การสอนแบบออฟไลน์โดยใช้การทำงานของ UI
icon3D Simulator MELSOFT Gemini
Export program in MELFA-BASIC format
icon3D Simulator MELSOFT Gemini
Use file in RT ToolBox3
iconRT ToolBox3
คุณสมบัติอื่นๆ
1. การกำหนด Layout
 • ประเภทซอฟต์แวร์
  ที่เข้ากันได้
 • Professional
 • Essentials

สามารถออกแบบเค้าโครงได้อย่างรวดเร็วโดยการลากชิ้นส่วนโดยตรงจาก e-catalog ไปยังหน้าจอการตั้งค่าและเชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ เมื่อใช้ฟังก์ชันแก้ไขคุณสมบัติ คุณจะสามารถใช้พารามิเตอร์ส่วนประกอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น ขนาด ความเร็ว และสีได้

2. การสร้างแบบจำลองกระบวนการ
 • ประเภทซอฟต์แวร์
  ที่เข้ากันได้
 • Professional
 • Essentials

ด้วย Workflow ช่วยให้มองเห็นการลำดับการทำงานของชิ้นส่วน ช่วยให้สามารถตั้งค่าการเชื่อมโยงจุดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมยุ่งยาก สามารถตั้งค่าได้ตามส่วนงาน/การไหลของผลิตภัณฑ์หรือตำแหน่งที่ตั้งแต่ละแห่ง

3. CAD Import
 • ประเภทซอฟต์แวร์
  ที่เข้ากันได้
 • Professional
 • Essentials

สามารถนำเข้าไฟล์ CAD ได้โดยตรง 3D Simulator MELSOFT Gemini รองรับประเภทไฟล์ CAD ของผู้จำหน่าย CAD รายใหญ่หลายราย ดังนั้นไฟล์ที่สร้างโดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ทั่วไป เช่น Autodesk®, Dassault Systèmes และ PTC® จึงสามารถนำเข้าได้อย่างง่ายดาย

4. การสร้างไฟล์ในรูปแบบต่างๆ
 • ประเภทซอฟต์แวร์
  ที่เข้ากันได้
 • Professional
 • Essentials

สามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใช้ในเอกสารด้านเทคนิคและการตลาด ตัวอย่างของรูปแบบที่มีได้แก่ ภาพนิ่ง, PDF 3 มิติ และภาพวาด 2 มิติ

5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับ Graph และสถิติ
 • ประเภทซอฟต์แวร์
  ที่เข้ากันได้
 • Professional
 • Essentials

แสดงภาพสถิติจำลองโดยใช้กราฟเส้น แผนภูมิพื้นที่ กราฟแท่ง และแผนภูมิวงกลม สามารถระบุคอขวดและยืนยันการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการทำงานได้ หากต้องการการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น สามารถส่งออกข้อมูลจำลองเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft® Excel® ได้อย่างง่ายดาย

6. การสร้างแบบจำลองส่วนประกอบ
 • ประเภทซอฟต์แวร์
  ที่เข้ากันได้
 • Professional

สามารถตั้งค่ากลไกและการดำเนินการได้ในไฟล์ CAD 3D ที่นำเข้า การเคลื่อนไหวของชิ้นงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์สามารถทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอใน 3D Simulator

คุณสมบัติอื่น ๆ