Print Page

Font Size:
รถยนต์

Automotive/ Automotive Parts Fields

ในโรงงานการผลิตรถยนต์ ที่ผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากและมีกระบวนการผลิตที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่นการตอบสนองต่อการผลิตของรถหลายรุ่นที่แตกต่างกัน การปรับปรุงความเร็วในการผลิตและคุณภาพ  การพิจารณาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงาน

  e-F@ctory ช่วยแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าต้องเผชิญ โดยการนำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใกล้ชิด ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย


01
ชุดคอยล์


ประเด็นสำคัญ
• ต้องการที่จะดำเนินการโหลด / ถ่ายโอน / จากการประมวลผลของเครื่องโดยอัตโนมัติ
• มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหุ่นยนต์
• ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องในการประมวลผล
 
การแก้ไข
• ติดตั้งหุ่นยนต์เพิ่มปริมาณการผลิตประมาณ 1.5 เท่า ชดเชยค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ในหนึ่งปี  
• มีความยืดหยุ่นในการรองรับประเภทของสินค้าที่แตกต่างกันและการปรับเปลี่ยนการผลิตและลดการทำงานที่เป็นอันตราย (หมายเหตุ: คำนวณโดยใช้เงื่อนไขและการคำนวณของ Mitsubishi Electric)


05
การเชื่อมข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ประเด็นสำคัญ
• ต้องการตรวจสอบสถานะของแต่ละอุปกรณ์ในกระบวนการเชื่อม
 
การแก้ไข
• ติดตั้ง PLC ทำให้ค่าของอุปกรณ์ที่กำหนด สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ ด้วยคการตอบสนองอย่างรวดเร็วและระยะเวลาสั้น ซึ่งนำไปสู่การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 


11
การตรวจสอบสี


ประเด็นสำคัญ
• ในอดีต ผู้ดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองโดยใช้การมองเห็น ในการพิจารณาการผลิตสินค้าจำนวนมากจึงต้องการลดระยะเวลาการตรวจสอบแต่ละชิ้นงาน และลดการเปลี่ยนแปลงของงค่าที่วัดได้อันเนื่องจากประสบการณ์ของผู้ดำเนินการที่ไม่เท่ากัน

การแก้ไข
• ทำการสแกนตามเลขล็อตของการผลิต ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกค่าที่วัดได้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ จึงลดเวลาการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับ ดังนั้น การสร้างระบบตรวจสอบจะไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ดำเนินงาน การลดต้นทุนการผลิตโดยการลดจำนวนคนจึงจำเป็นสำหรับการทำงานตรวจสอบ

15 การประกอบ

ประเด็นสำคัญ
• ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคน เช่น มีขั้นตอนของเครื่องจักรที่ขาดหายไป จึงทำให้เครื่องจักรกลทำงานในลำดับที่ไม่ถูกต้อง ต้องการผลิตสินค้าที่ผ่านมาตรฐานตามกระบวนการซึ่งสร้างความมั่นใจ อีกทั้งทำให้สามารถจัดการกระบวนการผลิตอย่างเป็นลำดับได้

การแก้ไข
• จัดการในแต่ละส่วนของเครื่องจักร  สามารถตรวจสอบหรือตรวจแต่ละส่วนของการผลิตมีการผลิตตามลำดับกระบวนการที่ถูกต้อง   การจัดการแต่ละชิ้นงานสามารถทำได้ด้วยการสลักเลเซอร์ + เครื่องอ่านบาร์โค้ด และลดการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่จำเป็น

17 
สิ่งที่ติดกับกระจก


ประเด็นสำคัญ
• ต้องการสิ่งเคลือบเพื่อทำให้กาวที่ติดผิวกระจกสม่ำเสมอ
 
การแก้ไข
แก้ไขตำแหน่งของหัวฉีดด้วยเลเซอร์เซนเซอร์

23 
การตรวจภายนอก

ประเด็นสำคัญ
• ตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างอัตโนมัติและสามารถมองเห็นได้โดยผู้ดำเนินงาน
• ตรวจผลการตรวจสอบย้อนหลังได้
• ใช้เวลาหลายชั่วโมงในพัฒนาโปรแกรมของเซนเซอร์

การแก้ไข
• ระบบอัตโนมัติเป็นไปได้สำหรับการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อวัดความห่างระหว่างกัน
• ประวัติตรวจสอบสามารถตรวจสอบโดยใช้การบันทึกข้อมูล
• ลดระยะเวลาของคนที่ต้องพัฒนาโปรแกรมเนื่องจากเครื่องมือที่แยกเฉพาะ ในด้านวิศวกรรมและตัวอย่างของโปรแกรม

ภาพรวม

ประเด็นสำคัญ
• ต้องการลดเวลาที่ใช้ในการแก้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้ยเพื่อกู้คืนการผลิตอุปกรณ์
• ต้องการดำเนินการสำรองข้อมูลที่ปกติของระบบโดยทำการรวมข้อมูลได้ง่าย
• ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโดยการประเมินอาการของความผิดปกติของการใช้พลังงานในอุปกรณ์

การแก้ไข
• GOT กู้คืนหรือสำรองข้อมูลของระบบได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชั่นของคอมพิวเตอร์ในการเรียกคืน
• ชุดของข้อมูลระบบทั้งหมดมีเครื่องมือวิศวกรรมบูรณาการในการสำรองข้อมูลย่อย
• ป้องกันความเสียหายโดยฉับพลันตลอดเวลาโดยการตรวจสอบกระแสไฟฟ้า ( หรือไฟฟ้า )


คุณสมบัติอื่น ๆ