Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
การสนับสนุน
เครื่องมือสนับสนุน

เรามีเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่ทำงานในต่างประเทศหรือเดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงพนักงานในท้องถิ่น
เราสนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมสำหรับวิศวกรและพนักงานใหม่ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับพนักงานท้องถิ่น

ติดต่อสอบถาม?

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น พร้อมมอบบริการระดับมืออาชีพที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกัน

ติดต่อเรา
Page Top