Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand - มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น ประเทศไทย SCADA system™ GENESIS 64 | MITSUBISHI ELECTRIC THAILAND FA

Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
การกำหนดค่าระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง - Case 08

SCADA software-ICONICS Suite™

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การประหยัดพลังงาน การตรวจสอบจากระยะไกล

การกำหนดค่าระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง - Case 08

Case08
ต้องการให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลาด้วยออปชันเสริมที่มีค่า availability สูง
โซลูชัน
มีการทำงานที่เสถียรด้วยการใช้งานโครงสร้างแบบ mission critical system
  • เซิร์พเวอร์แบบ Redundant สามารถทำงานได้ตลอดเวลาแม้เกิดความผิดพลาด
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดของเซิร์ฟเวอร์ด้วยการประมวลผลแบบกระจายโดยเซิร์ฟเวอร์หลายตัว

เครื่องมือสนับสนุน

ติดตาม
ติดตามเพื่อรับข่าวสารและสาระดีๆจากเรา
Page Top