Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand - มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น ประเทศไทย SCADA system™ GENESIS 64 | MITSUBISHI ELECTRIC THAILAND FA

Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
บริหารการใช้งานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับโลก - Case 10

SCADA software-ICONICS Suite™

การพัฒนาธุรกิจ การใช้งาน Big data การตรวจสอบจากระยะไกล

บริหารการใช้งานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับโลก - Case 10

Case10
ตรวจสอบไลน์การผลิตทั่วโลกในแบบเรียลไทม์เพื่อทำให้วงจรการปรับปรุง (improvement cycle) สั้นลง
โซลูชัน
ผสานและรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ที่อยู่กระจัดกระจายมาอยู่ในระบบคลาวด์
  • ใช้ระบบคลาวด์เพื่อการรวบรวมข้อมูลที่ปลอดภัยและการตรวจสอบระบบ
  • การจัดการข้อมูลแบบรวมจากไซต์การผลิตที่แตกต่างกัน
  • การตรวจสอบและควบคุมระยะไกลผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันมือถือ

เครื่องมือสนับสนุน

ติดตาม
ติดตามเพื่อรับข่าวสารและสาระดีๆจากเรา
Page Top