Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

Horizontal robot RH-FR series - หุ่นยนต์หยิบจับเร็วและแม่นยำ

Date : 19 April 2021 | Categories :

Horizontal robot RH-FR series - หุ่นยนต์หยิบจับเร็วสุด แม่นยำสุด

ความรวดเร็วในการผลิตเป็นสิ่งที่ยากจะจับต้อง แต่เป็นที่ต้องการของหลายๆ อุตสาหกรรม เนื่องจากในบางธุรกิจมีความต้องการเรื่องความสดใหม่และการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เรื่องความรวดเร็วและฉับไวเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต

Mitsubishi Electric ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถตอบโจทย์ความรวดเร็วเหล่านั้นได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Horizontal robot RH-FR series หุ่นยนต์ซึ่งมีความสามารถที่รวดเร็ว แม่นยำ เหมาะกับงานหยิบจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมความสามารถในการตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย มีความแข็งแรง และนวัตกรรมที่ทันสมัยต่อเทคโนโลยีการควบคุมในยุค 4.0

Horizontal robot หุ่นยนต์แกนนอนที่มีความเร็วในการหยิบจับสูง

Horizontal robot เป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก จัดการวัสดุที่มีน้ำหนักมาก และบรรจุหีบห่อ สามารถทำงานที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงในระดับสูงสุดด้วยวงจรขยายและมอเตอร์เฉพาะ และสามารถทำงานได้หลากหลายโดยการเชื่อมต่อได้ง่ายๆ กับมอเตอร์เซอร์โวและ PLC ของ Mitsubishi Electric

หุ่นยนต์แบบ Horizontal robot จะมีความแตกต่างกับ Vertical Type Robot อย่างชัดเจนจากภายนอก ซึ่งจะสามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะแนวนอนเท่านั้น แต่ก็ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วในการทำงานได้สูงกว่าเช่นเดียวกัน ด้วยความรวดเร็วในการทำงานที่อาจจะดูแตกต่างกันไม่มากนัก แต่สำหรับในอุตสาหกรรม เมื่อมีการผลิตจำนวนมาก เวลาสั้นๆ ก็สามารถส่งผลต่อจำนวนการผลิตได้ในจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว

รองรับ MELFA Smart Plus ประสิทธิภาพการผลิตระดับอัจฉริยะ

RH-FR series เป็นรุ่นที่รองรับการทำงานเข้ากับ MELFA Smart Plus และการทำงานแบบสแตนด์อะโลน ผ่านตัวควบคุมรุ่นใหม่ที่รวมคุณสมบัติอัจฉริยะจำนวนมากเข้าด้วยกัน และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์อย่างมาก ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักในการหยิบจับได้ตั้งแต่ 3-20 กิโลกรัม รองรับกับงานหยิบจับวัตถุที่มีน้ำหนัก ซึ่งเหมาะสมอย่างมากกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยา และอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังมีความสามารถในการติดตั้งที่ยืดหยุ่นทั้งในระนาบพื้นปกติและเพดาน ทำให้สามารถเข้าได้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการลดพื้นที่การผลิตลงได้

ข้อมูลเฉพาะของการใช้งาน RH-FR series
1. RH-FR series รองรับการทำงานเข้ากับ Controller ประเภท
R Type - เข้ากันได้กับ "iQ Platform" เฉพาะ MELSEC iQ-R series (คอนโทรลเลอร์ CR800-R)
Q Type - เข้ากันได้กับ "iQ Platform" เฉพาะ MELSEC Q series (คอนโทรลเลอร์ CR800-Q)
D Type - คอนโทรลเลอร์แบบสแตนด์อโลน (คอนโทรลเลอร์ CR800-D)


2. รองรับเทคโนโลยีอัจฉริยะ MELFA Smart Plus
MELFA Smart Plus เป็นตัวเลือกอัจฉริยะของหุ่นยนต์ซีรีส์ MELFA FR ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเริ่มต้นไปจนถึงการดำเนินการและการบำรุงรักษา (*เปิดใช้งานด้วยการเสียบการ์ด Smart Plus เข้ากับคอนโทรลเลอร์ CR800)

• ฟังก์ชันการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
• ฟังก์ชันการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
• ฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการควบคุม
• "Maisart" AI กรรมสิทธิ์เฉพาะ Mitsubishi Electric สำหรับปรับพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติ ลดเวลาในการออกแบบ
• ฟังก์ชันช่วยเหลือการติดตั้งเซนเซอร์กล้อง 2D ได้ง่ายและแม่นยำ
• ควบคุมแกนการทำงานร่วมกันกับ RTU ได้ง่าย (RTU: Robot Transport Units)
• ฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิของระบบกลไกในตัวหุ่นยนต์ เพื่อลดปัญหาการวางตำแหน่งผิดพลาดอันเนื่องมากจากปัญหาความร้อนและเพิ่มความแม่นยำในการผลิต

ความสามารถของ Horizontal robot RH-FR series ยังมีอีกมาก ซึ่งสามารถตอบสนองเข้ากับมาตรฐานของหลากหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการคุณภาพในการผลิต ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป จนถึงอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดด้านภาพแวดล้อมจำนวนมาก เช่น ความร้อนและสารกัดกร่อนในการผลิตด้านการแพทย์หรืออาหาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการผลิตเพิ่มขึ้น จนสามารถก้าวเข้าสู่การผลิตอัตโนมัติแบบ e-F@ctory ได้

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top