Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

อุปกรณ์ IIoT กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

Date : 17 September 2020 | Categories : Industry 4.0

Internet of Things (IoT) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ ทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารผ่านคลาวด์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เช่น หลอดไฟที่สามารถสั่งงานผ่าน Smartphone เป็นต้น

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตก็มีอุปกรณ์ Industrial Internet of Things (IIoT) ที่เป็นอุปกรณ์และซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะในการควบคุมการทำงานและรวบรวมข้อมูลมาประมวลผลผ่าน AI และใช้ในเชิงของการพยากรณ์ต่างๆ

IIoT ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยมีนัยสำคัญด้านข้อมูลที่เชื่อมโยงกันผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้องค์กรสามารถควบคุมวิธีการ ปริมาณ และคุณภาพได้ตามที่กำหนดผ่าน Smart Device ได้จากทุกที่ทุกเวลา เพื่อตอบโจทยกับการทำงานที่รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงยังลดต้นทุน TCO ในระยะยาวอีกด้วย

คาดการณ์การบำรุงรักษาในพื้นที่การผลิต

ตัวอย่างเช่น ขณะที่เครื่องจักรหยุดทำงานเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อจะมีการแจ้งเตือนปัญหาไปยังวิศวกร โดยจะแสดงรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงยังสามารถทำงานร่วมกับ EAM CMMS เพื่อให้สามารถติดตามซ่อมแซมเครื่องจักรได้รวดเร็วและทันที

นอกจากนี้ IIoT ยังสามารถทำนายได้ว่าเมื่อใดที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหาย หรือ คาดการณ์อายุการใช้งาน เพื่อให้สามารถทำการบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงที

ตัวอย่าง IIoT กับการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต

ในอุตสาหกรรมจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องมีการตรวจสอบทุกๆ วันหรืออาจมากถึงทุกๆ ชั่วโมง เพื่อวัดค่าเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด แต่สำหรับอุปกรณ์ IIoT จะช่วยให้การทำงานสามารถลดต้นทุนลงและเจ้าหน้าที่จะสามารถทำงานในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลที่ได้จาก IIoT นั้นก็สามารถนำมาต่อยอดเป็น Machine Learning เพื่อถอดค่าความเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้สามารถใช้ในการคาดการณ์เชิงบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

นอกจากการลดต้นทน IIoT ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่การผลิตมีความปลอดภัย จากสภาพแวดล้อมที่เครื่องจักรกำลังทำงาน หรือ ความอันตรายจากการผลิต เช่น น้ำ, ความร้อน หรือ ความแรงของเครื่องจักร โดยข้อมูลรายละเอียดของเครื่องจักรเจ้าหน้าที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมดผ่านอุปกรณ์ IIoT นั่นเอง

IIoT กำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิต
IIoT ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความปลอดภัย เช่น ช่วยให้วิศวกรสามารถมองเห็นระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องจักร และแอปพลิเคชันภายในอาคารทั้งหมด ทำให้วิศวกรสามารถตรวจสอบความผิดปกติ จากอุปกรณ์ IIoT และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด หรือ การใช้งาน AR ในอุตสาหกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นพื้นที่การทำงานได้อย่างสมจริง รวมถึงแก้ปัญหาในพื้นที่การผลิตได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่จริง เป็นต้น

ความสามารถของเทคโนโลยี IIoT ที่จะต่อยอดอุตสาหกรรมไปสู่เทคโนโลยีอื่นๆ อย่าง AR, VR, Big Data หรือ AI นั้น สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการพัฒนา IIoT ในพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความปลอดภัย, การทำงานที่รวดเร็ว, การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุน TCO ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทันกับยุค 4.0 และ 5.0 ที่จะมาถึงในอนาคต

โซลูชัน IIoT และ Automation จาก Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand■ iQ Monozukuri Process Remote Monitoring แอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับ IIoT ในไลน์การผลิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iQ Monozukuri PRMคลิกที่นี่

■ MC Works 64 ระบบ SCADA จาก มิตซูบิชิ อิเล็คทริค (ใช้ฟังก์ชั่น MC Mobile และ WebHMI)
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MC Works 64 คลิกที่นี่

■ GOT Mobile ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้บน Mobile Device
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOT Mobile คลิกที่นี่

■ EcoAdviser ช่วยการบริหารจัดการพลังงานได้ผ่าน Web Browser
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EcoAdviser คลิกที่นี่

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top