Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:

เปรียบเทียบ GX Works 2 vs. GX Works 3 แตกต่างกันอย่างไร?

Date : 08 October 2020 | Categories : Engineering tools

ในระบบการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำงาน หรือ สั่งการได้โดยตรงจากการควบคุมของผู้ใช้งาน แต่ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ในการควบคุมกับเครื่องจักรในพื้นที่ไลน์การผลิต โดยอุปกรณ์นั้นคือ ‘PLC’ สำหรับเป็นตัวกลางในการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งต้องมีซอฟต์แวร์ในการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์อีกต่อหนึ่ง ซอฟต์แวร์นั้นคือ GX Works2, GX Works3ซอฟต์แวร์จะทำการติดต่อกับ PLC เช่น เขียนโปรแกรมไปยัง PLC, Monitor การทำงาน, ตั้งค่าพารามิเตอร์ของ PLC เป็นต้น โดยความแตกต่างของ GX Works2 และ GX Works3 หลักๆ คือ

1. GX Works 2 ใช้งานได้กับ PLC รุ่น MELSEC-Q series, MELSEC-F series และ MELSEC-L series
2. GX Works 3 ใช้งานได้กับ PLC รุ่น MELSEC iQ-R series และ MELSEC iQ-F series

MELSOFT GX Works 2 รวมประสิทธิภาพการควบคุม PLC ไว้ในซอฟต์แวร์เดียว


GX Works2 เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ทำให้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ควบคุม PLC รวมถึงฟังก์ชันการกำหนดค่าโมดูลอัจฉริยะและฟังก์ชันจำลองการทำงานของ PLC รวมถึงการออกแบบระบบ, การเขียนโปรแกรมการดีบักและการบำรุงรักษา โดย PLC ที่ใช้ GX developer แล้วก็สามารถอ่านหรือแก้ไขโดยใช้ GX Works 2 ได้ทันที ซึ่งการเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC รุ่นใหม่ เช่น FX3S จะต้องใช้ GX Works2

การติดตั้ง GX Works2 แบบเต็มจะเป็นการรวมเอาความสามารถของ GX developer (ซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรม PLC ที่ใช้งานในแบบของ Windows), GX explorer (ซอฟต์แวร์การเลือกอ่าน หรือ เขียนโปรแกรม PLC), GX Configurator (ซอฟต์แวร์ติดตั้งโมดูลฟังก์ชันอัจฉริยะ ซีรีส์ Q โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม) และ GX simulator (ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของ PLC เพื่อการทดสอบจุดบกพร่อง) ในซอฟต์แวร์ตัวเดียวกัน ทำให้ซอฟต์แวร์สามารถตอบโจทย์การทำงานที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

นอกจากนี้ GX Works2 ยังสามารถดึงศักยภาพของ MELSEC PLC ออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยช่วยให้คุณสามารถใช้งาน CPU และโมดูลประสิทธิภาพสูงได้อย่างง่ายดาย ผ่านโปรโตคอล Ethernet ในมาตรฐานของ CC-Link IE และ SLMP ซึ่งทำให้การงานได้แบบ Real-time อีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องมือวิศวกรรมสากล IEC 61131-3 ทำให้สามารถควบคุมและใช้งานได้ตามประสิทธิภาพของมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทั่วไปในระดับมาตรฐานเดียวกันได้

MELSOFT GX Works3 ก้าวสู่อีกขั้นของการควบคุม PLC ที่ครอบคลุมต่อความต้องการ


GX Works3 เป็นซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมและการบำรุงรักษารุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อใช้เขียนโปรแกรมสำหรับ MELSEC iQ-R และ MELSEC iQ-F series โดยการติดตั้ง GX Works3 แบบเต็มจะได้ GX Developer และ GX Works2 มาใช้กับ PLC รุ่นอื่นๆ

การใช้งาน GX Works3 จะช่วยเพิ่มความสามารถให้เข้ากับระบบของ MELSEC iQ-R และ iQ-F โดยการเขียนโปรแกรมมีความใกล้เคียงกับ GX Developer และ GX Works2 แต่ GX Works3 จะใช้ Ladder ปกติพร้อมกับ Function Block Diagram/Structure Ladder (FBD/LD) ตามมาตรฐาน IEC 61131-3 ได้

ความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์ GX Works3 ที่แตกต่างจาก GX Works2 อีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถใช้สร้างภาษาโปรแกรมของ PLC โดยเป็นโปรแกรมสำหรับผลิตโปรแกรมอีกที เช่น ภาษา Ladder, ภาษาแบบ Function Block (FB) เป็นต้น รวมถึงใช้สำหรับเขียนโปรแกรมไปยัง PLC หรือ อ่านโปรแกรมจาก PLC นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานโมดูลพารามิเตอร์ได้ในทันที ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและสามารถแก้ไขโมดูลพารามิเตอร์ได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ GX Works3 มีความสามารถในการทำงาน ดังนี้

■ Monitor ดูสถานะของโปรแกรม เช่น Circuit Monitor, Device Monitor (ดูสถานะของอุปกรณ์) เป็นต้น
■ Diagnostics คือฟังก์ชันสำหรับแสดงสถานะ Error ของ PLC
■ เครื่องมือการบูรณาการการตั้งค่า Motion เช่น โมดูลพารามิเตอร์การกำหนดข้อมูลตำแหน่งและพารามิเตอร์ Servo
■ Debugging คือฟังก์ชันการแก้ปัญหา เช่น การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม PLC ว่ามีการทำงานปกติหรือผิดปกติ รองรับคุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันที่กว้าง ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น การบันทึกข้อมูลข้อบกพร่องของระบบ
■ Module Label / FB เครื่องมือตั้งค่าอุปกรณ์ได้ง่าย เพียงแค่ลากและวางโมดูล Function Block (FB) จาก MELSOFT Library ลงในโปรแกรม Ladder
■ รองรับการทำงานร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ทั้งในซอฟต์แวร์ระดับสากลและซอฟต์แวร์ทั่วไป ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์ MELSOFT อื่นๆ และ SCADA ได้
■ เพิ่มความสามารถในการมองเห็นและจัดการเวอร์ชันของโครงการ ทำให้ลดกระบวนการแก้จุดบกพร่องให้สั้นลง
■ โปรแกรมจำลองการทำงานในตัว ช่วยให้เห็นภาพการทำงานของโปรแกรมในระหว่างกระบวนการแก้จุดบกพร่อง รวมถึง Motion control CPU ก็สามารถจำลองได้เช่นกัน
■ คุณสมบัติการบำรุงรักษาที่หลากหลาย ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาในระดับต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบระบบและค้นหาประวัติเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อลดการหยุดการทำงานและลดต้นทุนในการผลิต

สรุป
ความสามารถในการทำงานของ GX Works2 และ GX Works3 อาจจะมีความแตกต่างที่การใช้งานควบคู่กับ PLC ของ Mitsubishi Electric ต่างรุ่นกัน รวมถึงฟังก์ชันต่างๆ ใน GX Works 3 เช่น ความสามารถในการใช้สร้างภาษาโปรแกรมของ PLC, ฟังก์ชันปรับพารามิเตอร์ได้ในทันที, แสดงสถานะ Error ของ PLC, ฟังก์ชัน Module Label / FB การตั้งค่าอุปกรณ์ที่ง่ายขึ้น และเพิ่มความสามารถในการมองเห็นเวอร์ชันของโครงการ อย่างไรก็ตาม GX Works2 และ GX Works3 นั้นยังคงความสามารถที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลดกระบวนการแก้จุดบกพร่องให้สั้นลง รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น และการบำรุงรักษาระบบที่มีความแม่นยำไว้กับซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ตัว แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานควบคู่กับ PLC รุ่นต่างๆ นั่นเอง

Share this page
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox
Page Top