Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
อาหาร

อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง

concept

การสนับสนุนการผลิตที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

โรงงานเช่นอาหาร ยา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน เราจะต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่นความเร็ว คุณภาพ ควบคุมการผลิตเพื่อความปลอดภัย 

Mitsubishi Electric จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับทั้งโรงงานรวมทั้งแต่ละกระบวนการผลิต และสนับสนุนการแก้ปัญหาของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป

กระบวนการผสม

ในกระบวนการผสมซึ่งมีส่วนผสมหลายอย่าง ไม่เพียงแต่ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่มีการผสมจำนวนมาก เพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากไฟฟ้าดับซึ่งเป็นเรื่องการเพิ่มผลผลิต จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผสมได้ด้วย Mitsubishi Electric's product group
• "Temperature control unit" ซึ่งช่วยให้การควบคุมอุณหภูมิมีเสถียรภาพได้อย่างง่ายดาย 
• "Small capacity UPS FREQUPS series"  ที่ช่วยให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสำหรับแหล่งจ่ายไฟ 
• "BOX data logger" ที่รายงาน และส่งข้อมูลชุดการทำงานกระบวนการ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์

กระบวนการขึ้นรูป
ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กจำนวนมาก ไม่เพียงแต่ต้องปรับปรุงคุณภาพการปั้นและความเร็วในการผลิต แต่ยังสร้างมันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ มาตรการประหยัดพลังงานเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ ปัญหาของกระบวนการขึ้นรูปสามารถแก้ไขได้โดย Mitsubishi Electric's product group.
• "Sequencer MELSEC-F Series" ที่ตระหนักถึงระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์ได้อย่างงายดาย
"Inverter FREQROL-A 800 series" สามารถตอบสนองและการทำงานด้วยความเร็วสูง 
• "High performance energy saving motor SF-PR series "

กระบวนการตรวจสอบ / การคัดแยก
ในกระบวนการตรวจสอบ / การคัดแยก ที่ดำเนินการโดยผู็ดำเนินงาน เช่น การตรวจสอบการทำงาน  การจัดตำแหน่งงานบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่ง ฯลฯ การลดความผิดพลาดในงานที่ทำโดยคนถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ  นอกจากนี้การลดอุปกรณ์ในการทำงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญ . ปัญหาของกระบวนการตรวจสอบและการคัดแยกสามารถแก้ไขได้ด้วย Mitsubishi Electric's product group
• "Horizontal articulated robot MELFA F series" ที่สามารถติดตั้งในพื้นที่เท่าที่มีอยู่ได้
"Sensorless Servo FR - E 700 EX, MM - GKR Series"  สำหรับการดำเนินงานที่ต้องการความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องมีการเข้ารหัส
• "Graphic Operation Terminal GOT 2000 series"

กระบวนการบรรจุหีบห่อ
ในกระบวนการบรรจุหีบห่อที่อุปกรณ์มีความเร็วสูงและความแม่นยำมาก, จะมีปัญหา เช่น การทำให้อุปกรณ์เล็กลง และ การเริ่มใช้อุปกรณ์ได้ง่าย , การวัดค่าประหยัดพลังงานด้วยประสิทธิภาพที่สูง  ปัญหาในการบรรจุหีบห่อนี้ สามารถแก้ไขได้ด้วย Mitsubishi Electric's product group
• "MELSEC iQ-R compliant motion controller"  ที่ใช้งานง่าย มีความเร็วสูง ความแม่นยำมาก และลดการใช้อุปกรณ์ให้น้อยลง
• "servo amplifier MELSERVO-J4 servo amplifier ที่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานโดยการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลเพิ่มเติม
ลด TCO ด้วย eF@ctory 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ "ปัจจุบัน" ที่เว็บไซต์การผลิต โดยการวิเคราะห์และการจัดการ ด้วยระบบไอทีที่ช่วยลด TCO รวมของโรงงาน 
• โดยการเก็บรวบรวมและแสดงข้อมูลที่มีคุณภาพ ทำให้เราเข้าใจแนวโน้มที่มีคุณภาพและตระหนักถึงการป้องกันข้อบกพร่อง 
• ระบุภาวะที่กระบวนการผลิตติดขัดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเราจะสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
• ส่งเสริมกิจกรรมการประหยัดพลังงานโดยการบริหารจัดการพลังงานและการจัดการพลังงานบนพื้นฐานของข้อมูลการผลิต

การควบคุมคุณภาพการผลิต
คุณภาพจำเป็นสำหรับอาหารและยา เช่น การดำเนินตามมาตรฐานสากล ติดตามผลของประวัติการผลิต ความปลอดภัยของสถานที่ผลิต ฯลฯ  ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทุกปี Mitsubishi Electric จะสนับสนุนการแก้ปัญหาของปัญหาการผลิตยาและอาหารเหล่านี้
• Support FDA 21 CFR Part 11, GMP compliance. 
ตระหนักถึงการจัดการอย่างละเอียดของประวัติการผลิต

คุณสมบัติอื่น ๆ
Page Top