Print Page

Font Size:

การใช้ IoT อุตสาหกรรมเพิ่มความปลอดภัยให้โรงงานได้อย่างไร?

วันที่ : 07 February 2024 | หมวดหมู่ :

รู้จักประโยชน์ของ IoT อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในโรงงาน

ประโยชน์ IoT อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย

การใช้งานระบบ IoT อุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดข้อผิดพลาด ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงต้นทุนทางเวลาและค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่โรงงานอุตสาหกรรมยังสามารถนำระบบ IoT อุตสาหกรรมเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับโรงงาน ตลอดจนพื้นที่ทำงานของพนักงานในทุกแผนกได้อีกด้วย แต่จะทำได้อย่างไรบ้าง มาดูประโยชน์ของ IoT อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในบทความนี้กัน

1. ตัวช่วยตรวจสอบความผิดปกติแบบเรียลไทม์

ประโยชน์ของ IoT อุตสาหกรรม นอกจากฝั่งผู้ผลิตแล้ว ตัวระบบยังได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกัน โดยระบบ IoT โรงงานสามารถนำไปติดตั้งเพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักร ตลอดจนระบบการทำงานทั้งหมดภายในโรงงานได้

ไม่เพียงแต่จะช่วยคาดการณ์การซ่อมบำรุงเพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายของเครื่องจักรเท่านั้น แต่ระบบ IoT ยังสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือนความผิดปกติภายในเครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนระบบต่าง ๆ ภายในโรงงาน ทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ภายในพื้นที่และผู้ควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดทราบถึงอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้

นอกจากจะช่วยวิเคราะห์และแจ้งเตือนความผิดปกติแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมยังสามารถตั้งค่าให้ระบบ IoT ทำงานร่วมกับระบบตรวจจับเพื่อปิดการทำงานในส่วนที่เป็นอันตรายแบบอัตโนมัติ เช่น ทำงานร่วมกับระบบตรวจจับความร้อน แก๊สพิษ การสั่นสะเทือน สภาพอากาศ รวมไปถึงความชื้น หากมีค่าใดสูงเกินจนถึงระดับที่เป็นอันตราย ก็สามารถตั้งค่าให้ระบบทำการควบคุม แก้ไข หรือปิดการทำงานได้ในทันที

การติดตั้งระบบตรวจสอบความผิดปกติแบบเรียลไทม์นี้ นอกจากจะช่วยลดความเสียหายภายในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังสามารถช่วยรักษาชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอันตราย

ประโยชน์ของ IoT อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย นอกจากจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ แจ้งเตือน ตลอดจนควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ระบบ และอุปกรณ์ภายในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ตัวระบบยังสามารถลดความเสี่ยงและอันตรายภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

โดยโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำระบบ IoT เข้ามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี GPS และการตรวจจับความร้อน เพื่อติดตามตำแหน่งของพนักงานได้ตลอดการทำงาน ทั้งยังสามารถออกแบบเพื่อติดตามสุขภาพและเช็กถึงความผิดปกติในร่างกายขณะเข้าไปทำงานในบริเวณต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบติดตามดังกล่าวจะสามารถใช้ติดตามตำแหน่งพนักงานที่บาดเจ็บ หรือ ติดอยู่ในอาคาร ทั้งยังติดต่อโรงพยาบาลและสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียงได้ ทำให้สะดวกต่อการวางแผนช่วยเหลือและรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมยังสามารถติดตั้งระบบ IoT เข้ากับระบบตรวจจับทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงาน ซึ่งนอกจากจะลดความเสี่ยงจากการใช้พนักงานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อันตรายแล้ว ตัวระบบยังสามารถช่วยวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ตลอดจนแจ้งเตือนอันตรายไปยังทุกพื้นที่ในโรงงาน รวมถึงอุปกรณ์ติดตามของพนักงาน ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

IoT อุตสาหกรรมมีประโยชน์อย่างไร

3. ตัวช่วยป้องกันอันตรายจากความผิดพลาดของมนุษย์

IoT อุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างระบบการตรวจจับและแจ้งเตือนอันตรายอัตโนมัติให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวช่วยในการกำหนดโปรโตคอลเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับการใช้งานเครื่องจักรและระบบทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดตั้งโปรโตคอลการใช้งานเครื่องจักรและระบบทั้งหมด โดยสามารถแบ่งเป็นระบบที่พนักงานสามารถใช้ได้ และส่วนที่เป็นระบบจัดการอัตโนมัติ ซึ่งการจะแก้ไขส่วนระบบจัดการนี้จะมีการกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง ทำให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ได้

นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมยังสามารถติดตั้ง IoT อุตสาหกรรมเข้ากับกล้องตรวจจับในโรงงาน หรือ IP Camera เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ใช้กล้องตรวจจับว่าพนักงานใส่หมวก หรือ ชุดนิรภัยก่อนเข้าทำงานหรือไม่ ตลอดจนใช้เพื่อสแกนวัตถุอันตรายที่พนักงานนำเข้ามาในพื้นที่ทำงานโดยไม่ทันระวัง ซึ่งเมื่อกล้องตรวจพบพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อการทำงาน ระบบ IoT จะสามารถส่งข้อความเตือนไปยังระบบติดตามตัวของพนักงานได้ทันที

จะเห็นได้ว่า ระบบ IoT อุตสาหกรรมสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งยังช่วยรักษาชีวิตของพนักงานและทรัพย์สินของทางโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยพัฒนาคุณภาพงานในส่วนต่าง ๆ ของโรงงานได้เป็นอย่างดี

เมื่อทราบถึงประโยชน์ IoT ที่มีต่อผู้ผลิตและโรงงานอุตสาหกรรมที่นำมาฝากในบทความนี้แล้ว หากธุรกิจ องค์กร หรือโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใดต้องการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงาน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของอุตสาหกรรมให้เพิ่มมากขึ้น สามารถปรึกษาการใช้งาน IoT อุตสาหกรรมกับ Mitsubishi Electric Factory Automation พร้อมรับคำแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากประเทศญี่ปุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sales@MitsubishiFA.co.th หรือโทร. 02 092 8600


อ้างอิงข้อมูลจาก

  1. Iot Worker Safety. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 จาก https://global.hitachi-solutions.com/technology/product-iot-worker-safety/
  2. How to Improve Workplace Safety with IoT. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 จาก https://www.iotforall.com/how-to-improve-workplace-safety-with-iot
  3. How to create a safer workplace using IoT?. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 จาก  https://www.leewayhertz.com/iot-for-worker-safety/

แบ่งปันเพจนี้
Subscribe
Receive the latest headlines, right to your inbox