Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
ซีรีส์ GOT1000
Human-Machine Interfaces (HMIs)
GOT1000 SERIES

ซีรีส์ GOT1000 ทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซีรีส์ GOT1000 มี 6 กลุ่มรุ่นให้เลือกใช้เหมาะสมกับ ความต้องการของระบบหรืองบประมาณ


รายการผลิตภัณฑ์

รุ่น GT16
รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยมัลติมีเดียและการเชื่อมต่อที่ครบถ้วน
ความจุหน่วยความจำของผู้ใช้: 15MB/11MB
พร้อมพอร์ทอุปกรณ์ USB และโฮสต์ USBรุ่น GT15
รุ่นที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายหรือแบบสแตนด์อะโลน
ความจุหน่วยความจำของผู้ใช้: 9MB/5MB
พร้อมพอร์ทอุปกรณ์ USBรุ่น GT14
รุ่นมาตรฐานพร้อมคุณสมบัติขั้นสูงและอินเทอร์เฟซการสื่อสาร
ความจุหน่วยความจำของผู้ใช้: 9MB
พร้อมพอร์ทอุปกรณ์ USB และโฮสต์ USBรุ่น GT12
รุ่นพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่พร้อมอินเทอร์เฟซการสื่อสารครบถ้วนในตัว
ความจุหน่วยความจำของผู้ใช้: 6MB
พร้อมพอร์ทอุปกรณ์ USBรุ่น GT11รุ่นขนาดเล็กที่มีฟังก์ชั่นขั้นสูง
ความจุหน่วยความจำของผู้ใช้: 3MB
พร้อมพอร์ทอุปกรณ์ USBรุ่น GT10
รุ่นขนาดกะทัดรัดที่มีฟังก์ชั่นพื้นฐาน
ความจุหน่วยความจำของผู้ใช้: 3MB/1.5MB/512KBHandy GOT
สามารถถือพกพาและใช้งานได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว
ความจุหน่วยความจำของผู้ใช้: 15MB
พร้อมพอร์ทอุปกรณ์ USB และโฮสต์ USBอุปกรณ์ต่อพ่วง
อุปกรณ์เสริมด้านการเชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริมอื่น และสายเคเบิลที่จำเป็นในการใช้ซีรีส์ GOT1000


Page Top