Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
เซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสสลับแรงดันไฟฟ้าสูง

เซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสสลับแรงดันไฟฟ้าสูงและคอนแทคเตอร์กระแสสลับแรงดันไฟฟ้าสูง

ตอบสนองความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดไฟฟ้า และมาตรฐานสากล

Mitsubishi มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศ, คอนแทคเตอร์สุญญากาศ, ลิ้นชักติดตั้งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันกระแสกรรโชก, เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศชนิดดัดแปลงและคอนแทคเตอร์สุญญากาศชนิดดัดแปลง และอุปกรณ์รวม 

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตอบสนองความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดไฟฟ้า และมาตรฐานสากล


รายการผลิตภัณฑ์

เซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศ

มีความปลอดภัยสูงและเชื่อถือได้ และยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมคอนแทคเตอร์สุญญากาศและอุปกรณ์รวม

ออกแบบใหม่สำหรับอนาคตเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเซอร์กิตเบรคเกอร์สุญญากาศและคอนแทคเตอร์สุญญากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติมPage Top