Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
MI2000

รองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ IoT ในระบบการผลิต

สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมมาได้
นอกจากนี้ยังรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย ด้วย 2.5 inch HDD/ SSD slot and PCI Express ®/ PCI slot.


ข้อมูลทั่วไป

ตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

ด้วยซีพียู Intel® Core™ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมรุ่น MI2000 จึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น รวบไปถึงตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวมได้


สามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆได้หลากหลาย

ด้วย 2.5 inch HDD / SSD slot และ PCI Express ® / PCI slot ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลและสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ เมื่อทำการติดตั้งบอร์ดอินเตอร์เฟซ CC - Link IE field ใน PCI Express® และสามารถใช้เป็น CC - Link IE field master station / local station ได้

ทั้งหมดนี้ทำให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ FA อื่นๆด้วยอินเตอเฟสเสริมที่หลากหลาย


ฮาร์ดแวร์ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา

ฮาร์ดแวร์รุ่น MI2000 ไม่มีพัดลม ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์และทำความสะอาด

รายการผลิตภัณฑ์

MI2012-WMI2012-W-CL


ข้อมูลจำเพาะ

MI2012-W

Model nameMI2012-W
Overview

MPU: Intel ® Core ™ I3 
main memory: 8GB 
internal storage: 64GB 
Interface: HDMI V1.4 × 1, DVI-I × 1, PCI Express ®X1, X2, X4, X8, X16 slot (half-size) × 1, PCI (half size) × 1, RS-232 / RS-422 / RS-485 × 2, USB 3.0 × 6


MI2012-CL

Model nameMI2012-W-CL
OverviewMPU: Intel ® Core ™ I3 
main memory: 8GB 
internal storage: 64GB 
Interface: HDMI V1.4 × 1, DVI-I × 1, PCI Express ®X1, X2, X4, X8, X16 slot (half-size) × 1, PCI (half size) × 1, RS-232 / RS-422 / RS-485 × 2, USB 3.0 × 6 
power cable not included
Page Top