Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
หน่วยวัดพลังงาน

อุปกรณ์สนับสนุนการประหยัดพลังงาน

หน่วยวัดพลังงาน

หน่วยวัดพลังงานเพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงาน

ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานอย่างแม่นยำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดต้นทุนพลังงาน ด้วยการรวมกับเซ็นเซอร์กระแสชนิดแยก ทำให้คุณสามารถแก้ไขอุปกรณ์ที่คุณต้องการวัดได้อย่างง่ายดาย


รายการผลิตภัณฑ์

หน่วยวัดพลังงาน - EcoMonitorPlus

การขยายจุดการวัดที่ง่ายดายและยืดหยุ่นพร้อมหน่วยเชื่อมต่อเพิ่มเติม (สูงสุด 14 วงจรเดียวหรือ 7 วงจรสามเฟส)

ด้วยการรวบรวมข้อมูลอย่างง่ายการ สร้างรายงานและการวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การจัดการอุปกรณ์หน่วยวัดพลังงาน - EcoMonitorPro

มีตัวเลือกหลากหลายที่เหมาะสมกับขนาดของระบบและจำนวนวงจร
อุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวก็สามารถวัดได้ทั้งค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือแรงดันไฟฟ้าทั่วไป การวัดวงจรขาเข้าและแผงจ่ายไฟฟ้า
นอกจากนี้ยังรองรับการสื่อสารแบบ CC-Link อีกด้วย
หน่วยวัดพลังงาน - EcoMonitorLight

การวัดพลังงาน, การแสดงผลและการตั้งค่าของจุดวัดในอุปกรณ์ชิ้นเดียว
นอกจากนี้ด้วยฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบ RS-485 (MODBUS (R) RTU) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปและจัดการพลังงานได้อย่างง่ายดาย และช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

Page Top