Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
EcoWebServer III - เซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน

อุปกรณ์สนับสนุนการประหยัดพลังงาน

EcoWebServerIII - เซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน

ให้การจัดการพลังงานเป็นหน้าที่ของ EcoWebServerIII

ด้วยการใช้อินทราเน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปกับ EcoWebServerIII ทำให้ EcoWebServerIII เป็น "ระบบการจัดการและทำให้มองเห็นการใช้พลังงาน" ที่หลากหลายและสนับสนุนกิจกรรมการประหยัดพลังงานของคุณ


ข้อมูลทั่วไป

แสดงกราฟข้อมูลบนเว็บเบราว์เซอร์

- สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานในไลน์การผลิตด้วยแอปพลิเคชั่นในตัวที่เน้นการประหยัดพลังงาน (รวมถึงฟังก์ชั่นกราฟ)

- ด้วยฟังก์ชั่นเซิร์ฟเวอร์ HTTP ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกส่งผ่านอีเธอร์เน็ตข้ามอินทราเน็ตเพื่อให้ทุกคนในเครือข่ายสามารถตรวจสอบและมองเห็นการใช้พลังงานในแบบเรียลไทม์


รองรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

สามารถแสดงกราฟบนเว็บเบราว์เซอร์ดังนั้นคุณสามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต จึงทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

นอกจากนี้หน้าตาอินเตอร์เฟซจะปรับขนาดโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การแสดงผลที่ใช้ตั้งค่าได้ง่าย (ลดการเขียนโปรแกรม)

การตั้งค่าที่จำเป็น มีดังนี้:มีกราฟที่หลากหลายสำหรับการจัดการการประหยัดพลังงาน

มีเทมเพลตกราฟและฟังก์ชั่นที่หลากหลายอยู่ในตัว ดังนั้นจึงช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการออกแบบ


 กราฟเปรียบเทียบวันที่

สามารถเลือกรายการการวัดและวันที่เปรียบเทียบเพื่อแสดงกราฟได้ทันที
ทำให้คุณสามารถระบุค่าที่ผิดปกติและนำไปสู่การปรับปรุงการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี


 กราฟเปรียบเทียบจุดวัด

สามารถเลือกกลุ่มจุดตรวจวัดและวันที่เพื่อแสดงกราฟเปรียบเทียบจุดวัดได้ทันที
นอกจากนี้ยังสามารถระบุแผนกที่มีผลกระทบจากมาตรการประหยัดพลังงานซึ่งนำไปสู่กิจกรรมการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ กราฟการใช้พลังงานเฉพาะจุด

สามารถตั้งค่าเพื่อแสดงกราฟการใช้พลังงานเฉพาะจุดและกราฟเปรียบเทียบวันที่ได้ทันที ซึ่งมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แสดงค่าค่าดีมานด์  (เฉพาะรุ่น MES3-255C-DM-EN)
สามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันและการเปลี่ยนไปของค่าดีมานด์ได้อย่างรวดเร็ว
รองรับการเชื่อมต่อแบบ MODBUS® RTU / TCP
- ใช้อินเตอร์เฟส LAN  (CH2) ของ EcoWebServerIII ในการเชื่อมต่อแบบ MODBUS® TCP (เช่นเดียวกับกรณีของการสื่อสารโปรโตคอล MCC)
- ใช้อินเตอร์เฟส LAN  (CH2) ผ่านตัวแปลงโปรโตคอล MODBUS® TCP <-> MODBUS® RTU  ทำให้สามารถเชื่อมต่อแบบ MODBUS® RTU ได้*1ตรวจหาส่วนเกินเป้าหมายและความผิดปกติของอุปกรณ์ทันทีโดยมีอีเมลแจ้งเตือน

- สามารถสร้างข้อความแจ้งเตือนในระบบและส่งอีเมลล์แจ้งเตือนในกรณีที่มีค่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเมื่อตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ ทำให้สามารถทราบถึงสถานะและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีี้ยังสามารถเร่ง PDCA cycle เพื่อวัดผลและปรับปรุงการผลิต
- รองรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจึงทำให้สามารถตรวจสอบระบบได้ที่หน้าไซต์งาน


การจัดการปริมาณการใช้พลังงานเฉพาะจุดร่วมกับพีแอลซีของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

- ข้อมูลการผลิตที่ได้จากพีแอลซีของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคและข้อมูลการใช้พลังงานของ EcoWebServerIII ทำให้สามารถจัดการการใช้พลังงานแบบเฉพาะจุดได้
- ซอฟต์แวร์การตั้งค่าเฉพาะของ EcoWebServerIII ช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลพีแอลซีได้อย่างง่ายดาย
- สามารถปรับนโยบายการประหยัดพลังงานสำหรับแต่ละอุปกรณ์โดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะจุด


การเชื่อมต่อกับหน้าจอสั่งการระบบสัมผัส GOT ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมใน EcoWebServerIII บนหน้าจอสั่งการระบบสัมผัส GOT ได้

ด้วยการแสดงสถานะการเตือนภัย จึงสามารถทราบถึงข้อมูลพลังงานและค่าดีมานด์แบบเรียลไทม์ที่ไซต์การผลิตซึ่งทำให้สามารถสร้างนโยบายการรับมือแบบเร่งด่วนได้สร้างรายงานชนิดแยกประเภท (Ledgers)

EcoMeasureIII เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการสร้างรายงานแบบรายวันและรายเดือน รวมไปถึงวิเคราะห์การใช้พลังงาน (แยกจำหน่าย) ซึ่งทำให้สามารถสร้างรูปแบบแยกประเภทสำหรับรายงานแบบรายวัน รายเดือนและรายปีด้วยไฟล์ CSV ที่บันทึกอัตโนมัติโดย EcoWebServerIII

ด้วยฟังก์ชัน master ledger จะทำให้สามารถปรับแต่งรูปแบบรายงานได้สามารถดูแนวโน้มค่าดีมานด์และการใช้พลังงานของแต่ละอุปกรณ์/ ตึก
*เฉพาะรุ่น MES3-255C-DM-EN

สามารถดูค่าดีมานด์ของพลังงาน (สมดุลโหลด) ได้อย่างง่ายดายจากแนวโน้มค่าดีมานด์และกราฟแท่งของแต่ละสถานีย่อยหรืออุปกรณ์ ช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากค่าการวิเคราะห์ รวมไปถึงค่า peak shift/peak cut.

หน้าจอแสดงค่าดีมานด์
ประหยัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยฟังก์ชันการควบคุมเครื่องปรับอากาศในตัว
* เฉพาะรุ่น MES3-255C-DM-EN

ควบคุมค่าดีมานด์ได้โดยการเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ชนิด Web-compatible integrated ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค รุ่น "AE-200E" หรือ "G-150AD" นอกจากนี้ EcoWebServerIII ยังสามารถควบคุมโหลดแบบอัตโนมัติผ่านการสื่อสารแบบ CC-Link.ฟังก์ชันจุดวัดเสมือน

- จุดตรวจวัดเสมือน หมายถึง จุดตรวจวัดที่ใช้ผลการคำนวณระหว่างจุดตรวจวัดเป็นข้อมูลการวัดแบบเสมือน สามารถลงทะเบียนจุดวัดได้สูงสุด 128 จุด (ไม่รวมจุดวัดปกติ 255 จุด) 

- สามารถแปลงเป็นปริมาณการใช้ CO2 หรือค่าไฟฟ้า ด้วยการป้อนค่าสมการคำนวณข้อมูลการวัด/ การป้อนค่าด้วยตนเอง หรือการเลือกจากรายการ

รายการผลิตภัณฑ์

เซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน
รุ่น: MES3-255C-ENเซิร์ฟเวอร์รวบรวมข้อมูลการประหยัดพลังงาน
(รองรับฟังก์ชันการควบคุมค่าดีมานด์)
รุ่น: MES3-255C-DM-EN

Page Top