Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
EcoAdviser

อุปกรณ์สนับสนุนการประหยัดพลังงาน

EcoWebServerIII - แอปพลิเคชันสนับสนุนการประหยัดพลังงาน

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดการพลังงานแบบบูรณาการ

รวบรวมข้อมูลจาก EcoServerII และนำมาแสดงกราฟ ทั้งในรูปแบบพื้นฐานและในรูปแบบพิเศษที่สามารถกำหนดได้เอง


ข้อมูลทั่วไป

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการประหยัดพลังงานที่รวบรวมได้

รองรับข้อมูล historical I/F ใน Edgecross (ไฟล์ csv) และสามารถวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบโดยการนำเข้าข้อมูลพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้าและข้อมูลการผลิตที่สะสมใน PLCแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมในรูปแบบกราฟ/ แผนภูมิบนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ นอกจากนี้หากตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์บนพีซีของคุณ EcoAdviser สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสดงสถานะที่ไซต์การผลิตได้
การตั้งค่าและความสามารถในการปรับขนาดที่ใช้งานง่าย

ไม่จำเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมหรืองานวิศวกรรมที่ซับซ้อน สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงการตั้งค่าง่ายๆ EcoAdviser รวบรวมข้อมูลที่วัดได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบน Edgecross*System Configuration


Page Top