Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
การบริการ

ดูแลตรงมาตรฐาน ด้วยบริการด้านวิศวกรรมจากมิตซูบิชิ


การสนับสนุนบริการด้านวิศวกรรมจากมิตซูบิชิเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม

Mitsubishi Electric ตอบโจทย์การให้บริการที่ถูกออกแบบมาอย่างครอบคลุมกับความคาดหวังของลูกค้า โดยมั่นใจได้ว่าผู้บริโภค หรือ บริษัทจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด ด้วยการสนับสนุนและฝึกอบรม ที่มาพร้อมกับบริการให้คำปรึกษาการพัฒนาโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบไปพร้อมกับระบบของลูกค้า ซึ่งจะมอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งในแง่ของเวลาและประสิทธิภาพ


บริการของเรา
การสนับสนุนด้วยบริการให้คำปรึกษา

ด้วยบริการที่มาพร้อมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีความคล่องแคล่วถึง 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น โดยจะให้คำแนะนำทั้งในการแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน และการเขียนโปรแกรม หรือปัญหาจากบริการด้านเทคนิคในอุตสาหกรรม เช่น การวินิจฉัยความผิดพลาดในการเปลี่ยนโมดูลจนเกิดข้อบกพร่อง หรือ การแนะนำทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตามสภาพที่เกิดขึ้นจากสภาพอุปกรณ์ของคุณ

การบริการด้านเทคนิค

ให้บริการแก้ไขปัญหา ด้วยทีมวิศวกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมอุปกรณ์การวินิจฉัย และเครื่องมืออะไหล่ทดแทนที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นประเมินประสิทธิภาพของระบบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานสู่ระดับสูงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (Mitsubishi Electric Factory Automation) เพื่อทำการจัดเก็บ และนำข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพระดับโลก มาใช้สนับสนุนลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

บริการซ่อมบำรุง

วิศวกรของเราทุกคนที่รับผิดชอบด้านการซ่อมแซมได้รับการฝึกอบรมจาก MITSUBISHI ELECTRIC ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าเครื่องมือทดสอบซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์หลังจากได้รับการซ่อมแซมแล้ว และในทุกครั้งที่มีการซ่อมแซม ข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ในระบบของเราเพื่อนำไปปรับปรุง และเป็นความรู้ให้กับช่างเทคนิคต่อไป ซึ่งระยะเวลาการซ่อมแซมอาจใช้เวลาไม่ถึง 30 วัน เพราะกระบวนการซ่อมแซมทั้งหมดถูกดำเนินการในประเทศ จึงสามารถรับประกันราคาที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอินเวอร์เตอร์ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ และการบำรุงรักษาระยะไกลผ่านโมเด็ม GSM ด้วย

การต่อประกัน และการอัปเดตชุด CNC Controller

MITSUBISHI ELECTRIC CNC มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เราจึงมีบริการหลังการขายที่คำนึงถึงความคุ้มค่าที่สุดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น EWC (Extended Warranty Contract) หรือการต่อประกัน 1 ปีสำหรับชุด CNC Controller หรือ หากกรณีที่ลูกค้ามีเครื่องเก่า ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก็สามารถมาอัปเดต ปรับเป็นชุดใหม่ให้เหมือนได้เครื่อง CNC ใหม่แบบคุ้มราคาได้เช่นกัน

บริการการจัดส่งในวันถัดไป

เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของลูกค้าให้ได้มากที่สุด มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงพัฒนาระบบการจัดส่งเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเร่งด่วน โดยออเดอร์จะถูกจัดส่งในวันถัดไปหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งแรกในไทย: PLC ระดับ 1

เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) ระดับ 1 ซึ่งเป็นที่แรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพในประเทศไทย

โปรแกรมบำรุงรักษาโรบอทรายปี

โปรแกรมบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบรายปี เป็นโปรแกรมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต อันสืบเนื่องจากการหยุดการทำงานของโรบอทอย่างไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโรบอท เพิ่มกำลังการผลิต และยืดอายุการใช้งานของโรบอทให้ยาวนานยิ่งขึ้น

บริการทางเทคนิคจากระยะไกล

บริการทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านการเขียนโปรแกรม หรือ เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำโปรแกรม โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่คอยให้บริการซ่อมบำรุง และดูแลอย่างครอบคลุมทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์อัตโนมัติของโรงงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พีแอลซี เซอร์โว อินเวอร์เตอร์ หน้าจอสั่งการระบบสัมผัส (GOT) วิชันเซนเซอร์ ตัวอ่านบาร์โค้ด (Code Reader) ระบบ SCADA รวมไปถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial robots)

บริการด้านโซลูชั่นและการออกแบบโปรแกรม

บริการด้านโซลูชั่นและการออกแบบโปรแกรม เพื่อตอบโจทย์การให้บริการทางด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามคอนเซป Changes for the better และสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้บริการหลังการขาย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนโดยตรง และตอบสนองกับทุกความต้องการตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้

Line Notification Solution

โซลูชันใหม่ จาก Mitsubishi Electric ที่ช่วยแจ้งเตือนสถานะ หรือ ปัญหาการผลิตของเครื่องจักรไปยัง LINE Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานได้ทันที โดยสามารถติดตั้งร่วมกับโมดูล Mitsubishi C Intelligent Function Module (RD55UP12-V) และสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Linux® ได้อีกด้วย

Page Top